Direcció General de Comunicació

llei

El Govern aprova el Pla normatiu 2021-2023, que ordena la producció normativa de la Generalitat

query_builder   19 octubre 2021 12:40

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla normatiu 2021-2023, que ordena la producció normativa de la Generalitat

  • El document recull els projectes de llei i les normes reglamentàries que el Govern preveu tramitar durant els pròxims tres anys

 

  • La planificació s’orienta a fer efectives les transformacions democràtica, social, verda i feminista establertes al Pla de Govern

 

  • El pla inclou 209 noves normes que el Govern té previst aprovar i 177 que estan actualment en tràmit

 

 

El Govern ha aprovat el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, amb l’objectiu d’ordenar la seva producció normativa. El document recull els projectes de llei i les normes reglamentàries que el Govern preveu tramitar entre aquest any i el 2023, 209 en total, i les 177 que estan actualment en tràmit.

 

La nova planificació s’orienta a fer efectives les transformacions democràtica, social, verda i feminista que persegueix aquest Govern, tal com han quedat reflectides en els eixos fixats pel Pla del Govern de la XIV legislatura.

Com a novetat, en el Pla s’inclouen les previsions de revisió sistemàtica per a la simplificació de determinats àmbits de l’ordenament jurídic i els compromisos d’efectuar avaluacions ex-post de normes vigents, és a dir, per  conèixer els efectes reals que genera la normativa i verificar-ne l’eficàcia, efectivitat i eficiència, cal avaluar-ne l’impacte un cop transcorregut un període raonable des de la seva aprovació.

Segons el que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la iniciativa normativa s’ha d’exercir de manera que el marc normatiu sigui previsible, estable i fàcil de conèixer i comprendre pels ciutadans i els agents socials. En aquest sentit, els objectius del pla són:

  • Racionalitzar l’activitat de producció normativa i millorar-ne la qualitat.
  • Facilitar la intervenció de tots els agents implicats en el procediment d’elaboració de normes.
  • Assegurar que l’avaluació ex-ante de l’impacte de les normes s’inicia al més aviat possible.
  • Optimitzar els processos de consulta pública i la qualitat de la participació.
  • Racionalitzar les activitats de revisió i avaluació de les normes vigents.
  • Incrementar la predictibilitat i la transparència de l’activitat normativa i la seva avaluació.

 

Estructura i contingut del Pla

 

El Pla està estructurat en tres apartats:

 

1.- Informació sobre la llista dels avantprojectes de llei i projectes de decret la tramitació dels quals es preveu iniciar en aquest període. Aquestes noves iniciatives es presenten ordenades a partir de l’eix del Pla de Govern al qual contribueixen a donar compliment. En cada iniciativa s’especifiquen els objectius i el calendari aproximat del tràmit de consulta pública prèvia i de l’inici de la tramitació.

 

2.- Informació sobre les iniciatives normatives que el Govern preveu aprovar en aquest període, classificades en aquest cas per departaments. També s’hi inclouen les iniciatives que ja han començat a tramitar-se.

 

3.- Previsions de revisió sistemàtica per a la simplificació de determinats àmbits de l’ordenament jurídic i els compromisos d’efectuar avaluacions ex-post de normes vigents

 

Així mateix, s’encomana a la Secretaria de Govern, a través de l’Àrea de Millora de la Regulació de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental, fer el seguiment del Pla normatiu. En aquest sentit, haurà d’elaborar i publicar un informe que inclogui el grau de compliment, els motius per no tramitar les iniciatives previstes, la justificació de les iniciatives adoptades no previstes inicialment i els resultats de les revisions normatives efectuades.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia