Direcció General de Comunicació

Funció pública

El Govern aprova un programa temporal per donar suport als processos de provisió de llocs de comandament i singulars que ara estan ocupats provisionalment

query_builder   26 octubre 2021 14:06

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un programa temporal per donar suport als processos de provisió de llocs de comandament i singulars que ara estan ocupats provisionalment

  • S’incorporaran 60 professionals per col·laborar en la preparació i la resolució de les convocatòries

El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal de suport a la gestió i la tramitació dels processos de provisió definitiva de llocs de treball de personal funcionari de carrera en l’àmbit dels departaments de l’Administració de la Generalitat. El Programa comportarà la incorporació d’un màxim de 60 efectius del cos superior d’administració que realitzaran tasques de suport a les unitats de recursos humans en la preparació i execució de les convocatòries.

Actualment hi ha a la Generalitat més de 3.500 llocs de treball de comandament i singulars ocupats de forma provisional que han de regularitzar-se al més aviat possible per donar cobertura a la normativa vigent. Aquesta regularització s’haurà d’abordar en dues fases: una primera amb més de 2.000 llocs de treball ocupats amb caràcter provisional, i una segona amb més de 1.500 llocs que quedaran alliberats una vegada es resolguin les convocatòries de la primera fase.

Les persones que formaran part del Programa col·laboraran en la preparació dels sistemes d’acreditació i valoració de mèrits, l’elaboració de les descripcions dels llocs de treball i la definició de perfils, i la preparació de les entrevistes i els supòsits pràctics per a cada convocatòria.

La durada del Programa és d’un any, prorrogable per un altre any en funció de l’assoliment dels objectius assignats. Els efectius adscrits al Programa, que inclouran una desena de titulats en Psicologia, es distribuiran entre els 14 departaments de la Generalitat. S’incorporaran mitjançant nomenaments per períodes de 6 mesos, prorrogables successivament pels mateixos períodes i amb una durada màxima fins a la finalització de la vigència del programa.

La regularització d’aquests llocs incideix directament en la taxa de temporalitat amb la conseqüència d’alliberar més places susceptibles de ser incloses en convocatòries d’estabilització.