IDESCAT

MiniaturaNPpibtavanç2021T03

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 3r trimestre del 2021

L'economia catalana creix un 3,4% interanual al tercer trimestre de 2021

La taxa intertrimestral se situa en un 0,7%

query_builder   5 novembre 2021 10:00

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 3r trimestre del 2021

L'economia catalana creix un 3,4% interanual al tercer trimestre de 2021

La taxa intertrimestral se situa en un 0,7%

Gràfic NPpibt2021T03

L’evolució del PIB català al tercer trimestre del 2021 mostra un creixement interanual del 3,4%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), i se situa 7 dècimes per sobre de la variació experimentada per l’economia espanyola en el mateix període (2,7%). Per la seva banda, la UE-27 registra un creixement del 3,9% al tercer trimestre de l’any. En termes intertrimestrals, la taxa de variació a Catalunya és d’un 0,7%, que és més d’un punt inferior a la taxa espanyola (2,0%) i a la de la UE-27 (2,1%).

La variació interanual del PIB durant el tercer trimestre (3,4%) se situa de nou en un rang de valors habituals en la sèrie històrica prepandèmia, en clar contrast amb el creixement del trimestre anterior (18,3%). En aquest sentit, tots els sectors econòmics presenten taxes de variació interanuals positives i reflecteixen la consolidació de la recuperació de les activitats més afectades per la pandèmia.

Per sectors, la indústria presenta una taxa interanual del 3,3%. Les branques que més han contribuït al creixement industrial han estat l’alimentació, la química i la metal·lúrgia, amb creixements molt sòlids, reforçats sobretot en la metal·lúrgia per un fort dinamisme de les vendes exteriors. El canvi de clima internacional generat per desajustos en les cadenes de subministrament globals, ha suposat un retard en els terminis d’entrega de les comandes industrials i, en alguns casos, una reducció del ritme de producció, perquè no es disposava ni de primeres matèries ni de consums intermedis. Un exemple d’aquest problema en la indústria catalana és el cas de la fabricació de vehicles, que ha perdut el dinamisme  que va mostrar en el trimestre anterior.

D’altra banda, l’evolució dels serveis mostra una taxa de variació d’un 5,1%, que contrasta amb l’elevat creixement del trimestre anterior (16,9%), de nou com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia. Hi ha quatre grans branques que han contribuït de manera destacada a assolir aquests resultats: el comerç a l’engròs, l’emmagatzematge i les activitats afins al transport, l’hoteleria i restauració, i el transport aeri. Aquestes dues últimes branques mostren millores notables respecte de l’any anterior per l’efecte de la recuperació de la temporada turística de l’estiu. Respecte dels nivells d’activitat del 2019, és significativa la recuperació econòmica dels serveis informàtics, correus, publicitat, seguretat, comerç a l’engròs, l’emmagatzematge i altres activitats professionals.

Pel que fa a l’activitat de la construcció, aquest sector mostra una taxa de variació d’un 1,1% respecte del mateix període de l’any anterior. Aquest resultat registra un valor més moderat que el trimestre anterior (13,5%), però confirma l’estabilització de la seva dinàmica positiva. En darrer lloc, l’agricultura, amb una variació interanual del 0,8%, millora gairebé un punt percentual respecte de l’estimació del darrer trimestre (-0,1%).

Avanç dels resultats en el context de la crisi de la covid-19

La crisi causada per la pandèmia de la covid-19 ha provocat un important impacte en l’economia mundial, que també ha tingut ressò a Catalunya. Aquesta situació, a més, ha incrementat les dificultats per calcular amb precisió l’evolució econòmica avançada de la comptabilitat trimestral de Catalunya.

L’objectiu de l’avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l’evolució de l’economia catalana amb el mínim retard respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre. Els models estadístics disponibles permeten habitualment generar prediccions per als períodes dels quals falta informació, que són substituïdes per dades observades en l’estimació trimestral detallada que es publica quan tots els indicadors ja estan disponibles (cap als 75 dies després de la fi del trimestre).

En aquest context els problemes actuals d’aquesta estimació són de dos tipus. D’una banda, per l’obligació de redissenyar els mètodes de predicció dels indicadors absents per garantir que recullen adequadament la nova situació econòmica. De l’altra, per la necessitat d’assumir un certa pèrdua en la qualitat d’algunes fonts estadístiques derivada per les circumstàncies de l’enquestació a famílies o empreses (EPA, enquestes turístiques) o perquè la capacitat explicativa d’algunes fonts està parcialment limitada (per exemple, l’afiliació a la Seguretat Social degut a l’impacte de les mesures de política laboral amb la generalització dels ERTOs). Tots dos problemes comporten que calgui ampliar el marge de revisió de les estimacions futures del PIB d’aquest trimestre.

L’avanç de resultats del PIB del tercer trimestre del 2021 està elaborat amb la informació disponible a dia d’avui sobre l’evolució econòmica del trimestre. Té caràcter provisional i s’actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 13 de desembre.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 159