Economia i Hisenda

Cafeteria

NOTA DE CONJUNTURA ECONÒMICA (OCTUBRE 2021)

El tercer trimestre del 2021 l'economia catalana continua la seva recuperació i creix un 3,4% interanual

query_builder   5 novembre 2021 12:28

event_note Nota de premsa

NOTA DE CONJUNTURA ECONÒMICA (OCTUBRE 2021)

El tercer trimestre del 2021 l'economia catalana continua la seva recuperació i creix un 3,4% interanual

  • El PIB normalitza el seu ritme de creixement, que s'ha moderat fins a un 0'7% intertrimestral
  • Els serveis esdevenen el sector amb un increment interanual més fort (5'1%)
  • La taxa d’atur baixa de manera significativa, fins a un 10,9 %, i retorna al valor de fa dos anys
Cafeteria

Segons l’estimació d’avanç que elabora l’Idescat i que recull la Nota de Conjuntura Econòmica del departament d’Economia i Hisenda, el tercer trimestre del 2021 el PIB de Catalunya va créixer un 3,4% interanual. L’economia catalana normalitza així el seu ritme de creixement després del fort increment del 18,3% del segon trimestre i va recuperant gradualment els nivells d’activitat previs a la pandèmia. En termes intertrimestrals, el creixement del tercer trimestre és del 0,7%.

La millora de l’evolució epidemiològica i els alts percentatges de vacunació han permès l’eliminació de la major part de restriccions sanitàries, i això ha contribuït a restablir la confiança econòmica. Al mateix temps han aparegut alguns elements a escala global que poden alentir el ritme de creixement, en particular els colls d’ampolla en l’oferta, que afecten alguns béns intermedis, primeres matèries i transport. Aquests desajustos, juntament amb l’alça dels costos energètics, han fet que l’oferta tingui dificultats per atendre una demanda que s’està recuperant després de la pandèmia.

En aquest sentit, convé tenir present la incertesa de l’avanç del PIB trimestral, atesa la dificultat de captar els senyals conjunturals davant d’un esdeveniment tan excepcional com la pandèmia. Així mateix, per a l’estimació del PIB del tercer trimestre l’Idescat encara no disposa d’alguns dels principals indicadors d’activitat del setembre, en especial, l’índex de producció industrial (IPI) o l’indicador d’activitats del sector serveis (IASS). A tot això, s’hi afegeix la complexitat derivada de la valoració dels consums intermedis, en un context de preus a l’alça d’aquests inputs.

El sector industrial continua amb un creixement interanual positiu (3,3%)

El sector industrial va recuperar el creixement interanual positiu a principis del 2021 i durant el segon trimestre va accentuar l’expansió (19,7% interanual). Durant el tercer trimestre, el seu creixement interanual també és positiu (3,3%), gràcies a la recuperació en la demanda interna i al dinamisme en les exportacions de béns, que augmenten un 25,7% interanual fins a l’agost i superen en un 6,6% la xifra exportada el mateix període del 2019. No obstant això, comença a detectar-se un afebliment, comú a escala europea, a causa dels problemes de colls d’ampolla en els béns intermedis i per l’encariment energètic a escala global.

Per branques d’activitat, l’índex de producció industrial (IPI) assenyala una recuperació destacada dels nivells prepandèmia en els productes minerals no metàl·lics, la indústria farmacèutica i la química. En canvi, hi ha branques industrials amb una producció encara inferior, com el material de transport o el tèxtil i confecció.

 

La construcció creix un 1,1% interanual i comença a notar l’encariment en els materials i subministraments

La construcció estabilitza el seu ritme de creixement el tercer trimestre, en un 1,1% interanual. Una part de la desacceleració s’explica per l’efecte base (l’any passat, durant el tercer trimestre, el sector de la construcció va experimentar un rebot molt intens després de superar la primera onada), però en general els indicadors del sector apunten a un cert alentiment, alhora que les interrupcions en alguns subministraments del sector també començarien a afectar negativament. Amb tot, diversos indicadors del mercat immobiliari continuen mostrant dinamisme, com les vendes d’habitatges nous i de segona mà, les quals han recuperat els valors prepandèmia.

Pel que fa a l’evolució del sector agrari i pesquer, el seu VAB en volum torna a uns registres més positius, i passa d’un -0,1% interanual el segon trimestre a un 0,8% el tercer trimestre.

Els serveis esdevenen el sector que genera més creixement

El sector serveis va registrar una recuperació significativa durant el segon trimestre del 2021, quan l’aixecament de gran part de les restriccions i la mobilització de part de la demanda embassada o retinguda durant la pandèmia van dinamitzar el sector (amb una taxa interanual d’un 16,9%). Durant el tercer trimestre del 2021 el sector serveis ha seguit amb la dinàmica positiva i el seu creixement interanual ha estat d’un 5,1%. Així, els serveis esdevenen el sector més dinàmic, amb un impuls força generalitzat per subsectors, si bé la recuperació sobretot ha guanyat ritme en aquells serveis presencials que ara ja no tenen restriccions (com l’hostaleria o el lleure).

En aquest sentit, cal destacar també l’evolució positiva del turisme a Catalunya durant l’estiu. El turisme protagonitzat pels catalans assoleix màxims i el procedent de la resta de l’Estat recupera els valors prepandèmia, mentre que la recuperació del turisme estranger, tot i la millora durant els últims mesos, és més gradual i encara se situa per sota dels registres previs a la crisi sanitària.

 

Evolució molt favorable del mercat de treball

Durant el tercer trimestre del 2021 el mercat de treball ha continuat amb una evolució molt favorable. La taxa d’atur baixa de manera significativa, fins a un 10,9%, el valor més baix des de l’esclat de la pandèmia i el mateix valor que presentava fa dos anys. La millora en la taxa d’atur durant el tercer trimestre ha estat força generalitzada, i ha beneficiat en particular els joves.

Segons l’EPA, la població ocupada ha augmentat un 1,8% trimestral, i en termes interanuals el creixement ha estat d’un 4,7%. L’afiliació creix un 4,0% interanual, i segons la dada mensual més recent (del setembre) ja és un 0,6% superior a fa dos anys.

Paral·lelament a la millora de l’ocupació, el nombre de treballadors en ERTO segueix a la baixa, fins a arribar a 47.949 a finals de setembre, la xifra més baixa des de l’inici de la pandèmia. La cobertura d’aquest mecanisme, mesurada com el nombre de treballadors en ERTO sobre el total d’afiliats (exclosos els autònoms i el règim de la llar), s’ha situat en un 1,7 % (fa un any superava el 5 %).

En aquesta Nota de Conjuntura, s’inclouen dos requadres amb les previsions macroeconòmiques de l’economia catalana (2021-2022) i una anàlisi de l’augment dels preus de l’energia.

 

La Nota de Conjuntura corresponent al tercer trimestre del 2021 es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 85