El pressupost total del Departament serà d’1.177M€, amb un creixement del 32% respecte als pressupostos de 2020 en els àmbits competencials que aglutina actualment
La consellera Jordà, al Parlament.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha comparegut avui davant la Comissió d’Acció Climàtica i la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural del Parlament per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament per a l’any vinent, inclòs en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2022.

Jordà ha destacat que “són uns pressupostos ambiciosos per transformar el model de país i de societat”. Per això, la consellera ha explicat que “el Departament comptarà amb un pressupost total de 1.177,7 M€, xifra que suposa un increment del 32% respecte als pressupostos de 2020 en els àmbits competencials que aglutina actualment, i un total de 283M€ més”.

Els pressupostos són un pas endavant per a l’acció climàtica, el suport al sector agroalimentari i marítim i l’agenda rural, incorporant una inversió total de 576,3M€ en l’àmbit agroalimentari i agenda rural (un +7,5%) i 274,7M€ en l’àmbit d’acció climàtica (un +460,6%).

La transició energètica, prioritat per fer front a l’emergència climàtica

L'emergència climàtica fa de la transició energètica una prioritat de legislatura que es veu reflectida també als pressupostos. Així, es preveu la creació del programa de l'energètica pública, una inversió de 3M€ en oficines comarcals per fer el territori partícip actiu i en positiu de la transició energètica, i una línia d’ajuts de 115 M€ per a l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia.

Un altre dels eixos de transformació del Departament és el cicle de l’aigua, prioritzant l’estalvi i l’eficiència i fent prevaldre els sistemes de recuperació de l’aigua depurada o la reutilització sistemàtica. Per això, l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té previst invertir 150 M€ l’any 2022.

Per re-formular la gestió dels residus del país, millorant la qualitat de vida de la ciutadania i protegint el medi ambient, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) invertirà 58M€ per a la recollida selectiva d'alta eficàcia, 37M€ en subvencions per a infraestructures de residus, 5M€ per al foment de l'economia circular, 3M€ per fomentar la recollida selectiva i evitar el malbaratament alimentari i 1M€ per eradicar la pobresa menstrual.

En l'àmbit de les polítiques ambientals i de protecció del medi ambient, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinarà 20M€ a subvencions per als ens locals, 10,8M€ a mesures de protecció del Delta de l'Ebre, 6M€ a subvencions per a zones de baixes emissions i 2,8M€ a la millora de la Xarxa de Vigilància i Protecció de la Qualitat de l'Aire.

Suport als sectors agrícoles, ramaders, pesquers i de l’alimentació

El pressupost continua apostant per donar suport als sectors agrícoles, ramaders, pesquers i de l’alimentació, mitjançant recursos propis, conjuntament amb els fons europeus. Per això, s’incrementa en un 21,5% la dotació pressupostària de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. També creixen un 37% les partides pressupostàries destinades a l’enfortiment del sector de les empreses agroalimentàries i la gastronomia, passant dels 33,4 M€ de l’any 2020 als 45,8M€ del pressupost de 2022.

Alhora, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinarà 9M€ a la formació agroalimentària i pesquera, refermant l’aposta per un sector competitivament fort a través de la formació i l’assessorament empresarial, l’impuls de la recerca, la innovació, així com la promoció de la professionalització.

Finalment, el projecte preveu destinar 5M€ a diverses accions contemplades en el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya, per mantenir l’impuls en la construcció d’un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d’accés universal

Impuls a la modernització i millora de regadius i a la prevenció d’incendis

El pressupost dona un impuls prioritari a la promoció de la millora integral en els regadius, des del punt de vista d'estalvi energètic i d'eficiència en l'ús de l'aigua, incrementant la inversió dels 58,6M€ de l’any 2020 als 78,8M€. Alhora, i amb l’objectiu de dotar al territori d’infraestructures per prevenir incendis, evitar que els incendis assoleixin grans dimensions i portar a terme una bona gestió forestal, augmenta un 102,42% la dotació destinada a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, passant de 25,6M€ a 51,9M€.