• El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha designat els nous 9 representants de la Generalitat als diversos organismes de gestió del CAT
Joan Alginet Aliau, nou president del CAT
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha designat aquest dimecres, 17 de novembre, la nova representació de la Generalitat als diversos organismes del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), un ens amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, que capta, tracta i distribueix agigua potable a ajuntaments i indústries consorciades.

En concret, els estatuts del CAT estableixen la composició de l'Assemblea General i disposa que la representació de la Generalitat està formada per 9 representants, dels quals 2 són proposats per les comunitats de regants.
En aquest sentit, els nous 9 vocals de l'Assemblea General, dels quals 5 de les Terres de l'Ebre, 3 del Camp de Tarragona i 1 del Baix Penedès, són:
  • Manel Ferré Aixendri, a proposta de la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre
  • Domingo Alcalà i Sorribes, a proposta de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre
  • Joan Alginet Aliau
  • Josep Manel Martí i Montesinos
  • F. Jesús Gómez Fernández, director territorial d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de les Terres de l'Ebre
  • Carles Martin Garcia
  • Oriol Pallisó Balanyà
  • Camí Mendoza i Mercè
  • Àngel Xifré Arroyo, director territorial d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Tarragona

Al mateix temps, d'entre els membres de l'Assemblea s'escull el president de l'ens consorcial i el Departament ha nomenat per al càrrec Joan Alginet Aliau, en substitució de Xavier Royo i Franch.

Finalment, pel que fa al Consell d'Administració del CAT, del qual n'han de formar part, a més del president, dos representants de l'Administració de la Generalitat membre de l'Assemblea, el Departament ha designat, a més de Joan Alginet Aliau, el canareu Josep Manel Martí i Montesinos i el musterenc Àngel Xifré Arroyo.

Joan Alginet Aliau.
Nascut a Deltebre l'any 1988.
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autonòma de Barcelona (UAB) i Màster en lideratge per a la Gestió Pública per la UAB; actualment, està cursant el Màster en Formació del professorat d'Educació Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
És gerent del Grup d'Acció Local Mar de l'Ebre. Exerceix el càrrec de president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) des del 2019 i també és regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Deltebre des del 2011.