Empresa i Treball

Empresa i Treball

Empresa i Treball amplia les activitats preventives de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en matèria de prevenció de riscos laborals

query_builder   23 novembre 2021 10:54

event_note Nota de premsa

Empresa i Treball amplia les activitats preventives de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en matèria de prevenció de riscos laborals

  • Per l’any vinent, les mútues han d’impulsar a les empreses a portar a terme activitats que millorin la gestió de la prevenció de riscos laborals en el treball a distància i, en especial, en el teletreball

 

  • Les accions també hauran de tenir en compte els efectes del canvi climàtic i els seus impactes sobre la seguretat i la salut de treballadors/es.

 

  • L’objectiu del Departament d’Empresa i Treball és reduir els accidents de treball i les malalties professionals

El Departament d’Empresa i Treball ha determinat les noves activitats preventives i les actuacions que les mútues col·laborades amb la Seguretat Social hauran de portar a terme en matèria de prevenció de riscos laborals durant l’any 2022 a Catalunya.

Les mútues tindran fins el 28 de gener de 2022 per presentar els plans d’activitats preventives davant l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral perquè siguin aprovats.

Els plans s’han d’elaborar d’acord amb els programes, les prioritats i criteris determinats per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball.

Així mateix, han d’indicar els sectors i les empreses als quals s’adrecin, així com el nombre de persones treballadores afectades i el cost que es preveu per executar cadascun dels programes.

Activitats preventives 2022

Per reduir la incidència dels accidents de treball i malalties professionals, les mútues col·laborades amb la Seguretat Social han d’establir directrius que assoleixin l’eficàcia i l’eficiència de l’activitat preventiva a les empreses.

A més, les activitats han de prestar especial atenció a la millora de les condicions laborals de les microempreses i les petites empreses, així com dels col·lectius més vulnerables, i integrant la perspectiva de gènere.

Entre les finalitats de les accions preventives s’inclouen les de millorar les condicions de treball de la població amb diversitat d’origen; i el tractament de la prevenció tenint en compte la contractació temporal i a temps parcial.

També s’inclouen les activitats preventives que les empreses han de desenvolupar des d’una perspectiva d’edat, en especial al col·lectiu de joves; i les d’adaptació de les condicions laborals i ocupabilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat.

I, per últim, les accions de les mútues han d’impulsar a les empreses a portar a terme activitats que millorin la gestió de la prevenció de riscos laborals en el treball a distància i, en especial, en el teletreball; i que tinguin en compte els efectes del canvi climàtic i els seus impactes sobre la seguretat i la salut de treballadors/es.

 

Nous codis de bones pràctiques i accions per reduir la sinistralitat laboral

El Departament d’Empresa i Treball ha determinat que les mútues han d’elaborar codis de bones pràctiques per les següents iniciatives:

 

  1. Gestionar la prevenció de riscos laborals en màquines, equips de treball i noves tecnologies (adquisició, manteniment, ús i persones usuàries).

 

  1. Gestionar la prevenció de riscos laborals en treballs en alçada.

 

  1. Facilitar pautes i mesures preventives en el sector de la indústria del reciclatge i les energies renovables.

 

Així mateix, el Departament d’Empresa i Treball ha decidit ampliar el programa de visites i accions que contribueixin a la reducció de la sinistralitat, incloent també actuacions preventives  adreçades a la reducció de les malalties professionals.  

Alhora, es mantenen els aspectes relatius al foment de la integració de la prevenció a les petites i mitjanes empreses (pimes); i actuacions adreçades als treballadors/es autònoms per facilitar i millorar la gestió de la prevenció de riscos laborals i el foment de la cultura preventiva en el treball autònom.

També continuen els programes d’investigació relacionats amb la pandèmia provocada per la COVID-19 i l’assessorament a les empreses en aquest àmbit, entre d'altres.

Finalment, la Resolució aprovada pel Departament d’Empresa i Treball és congruent amb els objectius de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026.

 

Aquests objectius són reduir la sinistralitat laboral a Catalunya i vetllar per una millora contínua de les condicions de treball en determinats sectors d’activitat, riscos laborals i col·lectius específics.