Bombers

Convocades 15 places de bombers voluntaris al parc de la Jonquera

query_builder   23 novembre 2021 15:30

event_note Nota de premsa

Convocades 15 places de bombers voluntaris al parc de la Jonquera

  • Les persones interessades poden presentar les sol·licituds des de demà i fins el proper 9 de desembre
  • La convocatòria és una de les accions del Pla de millora i optimització de la Regió d’Emergències de Girona
  • Entre d’altres requisits, i per garantir la seva resposta operativa, les persones participants hauran de tenir la seva residència, com a molt, a 30 minuts de distància del parc de bombers

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha obert la convocatòria per cobrir 15 places del cos de bombers voluntaris de la Generalitat al Parc de Bombers de la Jonquera, tal i com preveu el Pla de millora i Optimització de la Regió d’Emergències de Girona.

Per participar en el procés selectiu, caldrà complir els requisits següents: haver complert divuit anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa; disposar del graduat en educació secundària obligatòria, qualsevol altre de nivell superior, o equivalents; tenir la residència respecte del Parc de Bombers de la Jonquera dins la isòcrona de resposta operativa de fins a 30 minuts; no patir cap malaltia ni discapacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies; posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior i els corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior. Així mateix, les persones participants hauran d’aportar altra documentació, que es pot consultar a l’apartat de convocatòries de la pàgina web de la DGPEIS

Les persones interessades en el procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds exclusivament de manera telemàtica a través de la Plataforma Tràmits Gencat , des de demà, 24 de novembre, i fins al proper dia 9 de desembre,

 

Fases i proves del procés selectiu

La convocatòria compta amb diverses fases que les persones aspirants hauran d’anar superant: la de realització de proves i valoració de mèrits, la fase de formació, i la de pràctiques.

La primera de les proves que es realitzarà és la de coneixements, en la què les persones participants hauran de respondre un qüestionari amb preguntes tipus test. Tot seguit, es realitzarà la prova d’aptitud física, que consisteix a realitzar diversos exercicis físics: cursa de llançadora, circuit d'agilitat. exercici aquàtic i pressió sobre banc. La tercera prova, la d’avaluació psicològica, consta d’un test psicotècnic de personalitat i/o competències i una entrevista personal per avaluar les característiques personals de l’aspirant i determinar-ne  l’ajust al perfil competencial en relació a les funcions.  Seguidament, les persones participants hauran de passar les proves mèdiques, en la què se’ls farà un reconeixement mèdic, realitzat per professionals col·legiats designats pel Tribunal Qualificador i, finalment, la prova de coneixements de llengua catalana i castellana.

Un cop superades aquestes proves, la convocatòria preveu la valoració de diversos mèrits, com són la proximitat isocrònica respecte el parc de bombers i antiguitat en l’empadronament, i la possessió del permís de conducció C.

Finalitzada aquesta fase, es publicarà la llista de persones participants proposades per realitzar la formació, que consisteix en un curs de de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una durada de 300 hores lectives com a màxim, i que s’ha de desenvolupar en un termini màxim de 4 mesos.

La darrera fase de la convocatòria és la de l’habilitació per a l’activitat operativa, i la realització de 120 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers i altres instal·lacions de la DGPEIS.


Pla de millora i optimització de la Regió d’Emergències de Girona

La convocatòria forma part del Pla de millora i optimització de la Regió d’Emergències de Girona, que reorganitza els recursos actuals, amb l’objectiu de donar una millor resposta operativa i dotar de més seguretat les actuacions dels bombers, entre d’altres objectius. El nou pla de millora operativa es realitza en compliment del Projecte Bombers 2025, el qual preveu l’adequació de la plantilla i les dotacions del cos i una inversió de 15M€ en infraestructures i vehicles de la Regió, a més del creixement de la plantilla i l’increment del nombre de bombers mínims de guàrdia diaris.

 

Girona,23 de novembre de 2021