Des del gener de 2020, data en què es va posar en funcionament la plataforma MEDIEM, 26 entitats ja s’han sumat a aquesta iniciativa amb l’objectiu d’impulsar la mediació en l’àmbit de l’habitatge.

La col·laboració consisteix en compartir coneixements, experiències i sinèrgies entre les entitats que investiguen i generen continguts i les que treballen en aquest àmbit perquè tots i totes les professionals dels Serveis de mediació de les administracions i de les entitats del Tercer sector social de Catalunya disposin dels millors recursos per resoldre les situacions problemàtiques relacionades amb l’habitatge amb les que es troben.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent de la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials, està impulsant la plataforma virtual MEDIEM, Xarxa de serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge de Catalunya. Els professionals i les entitats col·laboradores de la xarxa poden accedir a una pàgina web on troben recursos sobre la pràctica de la mediació.

MEDIEM facilita als seus membres un fòrum obert al debat, la possibilitat de fer consultes individualitzades i suport als serveis i a les entitats de mediació en l’àmbit de l’habitatge. L’adhesió dels col·legis professionals, de les entitats del Tercer sector social i de les universitats permet sumar el seu bagatge professional i d’investigació a aquests recursos.

Reforç de la mediació per evitar l’exclusió residencial

De la xarxa MEDIEM es beneficien els serveis de mediació de diverses administracions i entitats del Tercer sector social de Catalunya, així com entitats que col·laboren amb el servei d’Ofideute de l’Agència de l’Habitatge. Aquest servei ofereix assessorament i mediació davant els problemes de la ciutadania per fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer i d’impagament. L’objectiu és evitar la pèrdua de l’habitatge de les persones que es puguin trobar en risc d’exclusió residencial.

Actualment ja són 26 les entitats adherides a la plataforma MEDIEM:

 1. Col·legi de Procuradors de Barcelona (CPB)
 2. Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
 3. Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG)
 4. Universitat de Barcelona (UB)
 5. Universitat Rovira i Virgili (URV)
 6. Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME)
 7. Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya (ACDMA)
 8. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
 9. Diputació de Girona (DIGI)
 10. Col·legi de Treball Social de Catalunya (CTSCat)
 11. Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR)
 12. Col·legi de l’Advocacia de Figueres (ICAFI)
 13. Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (ICASBD)
 14. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 15. Col·legi d’Advocats de Mataró (ICAMAT)
 16. Consell del Col·legi d’Administradors de Finques de Catalunya (CAF)
 17. Diputació de Barcelona (DIBA)
 18. Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (SER.GI)
 19. Càritas Diocesana de Barcelona (Càritas)
 20. Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER)
 21. Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector (Hàbitat3)
 22. Col·legi d’Advocats de Tortosa (ICATOR)
 23. Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya
 24. Col·legi de l’Advocacia de Lleida (ICALL)
 25. Col·legi de l’Advocacia de Reus
 26. Col·legi d’advocats de Vic