Drets Socials

Un edifici durant la seva construcció

Drets Socials subvenciona la construcció de 688 habitatges de lloguer assequible

query_builder   6 desembre 2021 09:00

event_note Nota de premsa

Drets Socials subvenciona la construcció de 688 habitatges de lloguer assequible

  • El mes de juny es va obrir una convocatòria de subvenció perquè promotors públics i privats puguin construir habitatges amb protecció oficial de lloguer
  • Ja s’han adjudicat 17 milions d’euros per a la construcció de 20 promocions, amb un total de 688 habitatges, 101 dels quals són habitatges dotacionals
  • Els habitatges de cada promoció poden tenir una superfície mitjana màxima de 75 m2 i es llogaran a un preu entre els 420 i 560 euros mensuals, segons la zona on es trobi ubicat

El passat mes de juny el Departament de Drets Socials va obrir una convocatòria de subvencions per als promotors que volen construir habitatges de lloguer amb protecció oficial. Aquests ajuts s’emmarquen en un dels principals àmbits d’actuació en matèria d’habitatge del Departament, que mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya impulsa l’ampliació de l’oferta de pisos de lloguer assequible, en aquest cas per destinar-los als col·lectius amb rendes més baixes.

A aquesta subvenció s’hi podien acollir promotors tant si són persones físiques o jurídiques com fundacions, empreses d’economia social i les seves associacions, cooperatives de construcció, les organitzacions no governamentals i les associacions declarades d’utilitat pública. També s’hi podien acollir els ajuntaments i entitats vinculades que en depenen i que consten a les bases reguladores de la convocatòria.

La convocatòria d’ajuts ha inclòs la possibilitat de rebre subvenció tant els promotors que vulguin fer construcció d’obra nova, com els que tinguin promocions procedents de rehabilitació d’edificis o les promocions amb obres en curs paralitzades que es reprenguin per a la seva finalització.

A data d’avui ja hi ha 20 promocions que tenen aprovada una subvenció que en total suposa  17.694.133 euros d’inversió i que es desenvoluparan en els propers mesos.

Taula que explica que Martorell és la localitat amb més subvencions, amb 3,5 milions per construir 130 habitatges, seguida de Sant Cugat del Vallès, amb 1,6 milions per 60 habitatges, i El prat de Llobregat, amb 1,5 milions per 51 habitatges.
Els habitatges objecte de subvenció poden tenir una superfície màxima de 75m2 i han de disposar d’una certificació energètica B, com a mínim. Així mateix, els llogaters hauran de tenir unes rendes que no poden superar els límits establerts i, per accedir a aquestes promocions, hauran d’estar inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.  

Els promotors poden rebre una subvenció directa equivalent a un 20% del pressupost protegible (que inclou el cost total d’execució dels habitatges o allotjaments, inclosos els impostos i les taxes repercutibles, i els honoraris professionals), amb un màxim de 30.000 euros per habitatge i 16.000 per allotjament.

Els habitatges i allotjaments s’han de qualificar amb protecció oficial, s’han de vincular al règim de lloguer o cessió d’ús i es destinaran a unitats de convivència amb uns ingressos ponderats entre 1,5 i 3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en el cas de sòl públic cedit amb caràcter gratuït, i de 3,5 vegades l’IRSC en la resta de supòsits.

Les quotes o rendes màximes que es poden cobrar són les següents en funció de la zona on estigui ubicada la promoció.

Taula que detalla que la zona A compta amb 7,5 euros per metre quadrat, i la quantitat descendeix gradualment fins als 5,59 euros per metre de la zona D

En funció d’aquesta tipologia, el preu del lloguer pot oscil·lar entre els 419,25 euros mensuals per un habitatge de 75m2 situat a la zona D i els 562,50 euros mensuals per un habitatge de 75 m2 situat en zona A.

Podeu consultar el llistat de municipis de cada zona geogràfica a efectes d’aplicació de la normativa d’habitatges amb protecció oficial i les taules d’ingressos de referència en matèria d’habitatge.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 695

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia