• Els ajuts és poden sol·licitar fins al 31 de desembre de 2022, i s’atorgaran per ordre d’entrada, amb documentació completa, fins a exhaurir pressupost
  • Els préstecs s’atorguen amb un mínim de 30.000 euros per comunitat, i un màxim de 20.000 euros per habitatge
Obres de rehabilitació de l'exterior d'un habitatge

El Departament de Drets Socials, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ha obert la convocatòria perquè les comunitats de propietaris puguin accedir a una línia de crèdit que els permeti finançar les inversions en rehabilitació, eficiència energètica, patologies i accessibilitat que facin les comunitats de propietaris.

Amb aquesta línia de crèdit, la comunitat disposa dels diners abans d’iniciar les obres i és la comunitat qui respon del crèdit, ja que cada propietari és responsable només per la seva quota de propietat davant la comunitat, i aquesta davant l’Institut Català de Finances (ICF).

Aquests préstecs permeten fer rehabilitacions importants ja que les comunitats compten amb els diners necessaris al moment, a retornar en 15 anys, i amb un interès molt baix, que en la majoria de casos es tradueix en quotes mensuals petites i assumibles pels veïns.

Permet fer obres de major envergadura, incloent les que aporten estalvi energètic, amb unes quotes mensuals molt assumibles per a les comunitats de propietaris

Actuacions com la millora de l’eficiència energètica dels habitatges, que sovint és una inversió significativa, es poden assumir i, amb l’estalvi de consum mensual d’energia que genera l’obra de millora, es pot arribar a pagar una part molt significativa de la quota mensual del préstec. A banda de l’estalvi energètic que suposen aquestes obres de millora, també aporten un major confort a les llars i les revaloren significativament.

Per poder accedir a aquests préstecs, les comunitats de propietaris han de ser solvents, ja que han d’acreditar un índex de morositat igual o inferior al 5%, i només excepcionalment, es podran valorar operacions per a comunitats de propietaris amb morositat de fins al 8%. L’import mínim del préstec, i del pressupost de les obres de rehabilitació, ha de ser igual o superior als 30.000 euros pel conjunt de la comunitat de propietaris, i no pot sobrepassar el màxim de 20.000 euros per habitatge. Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web de l'ICF (www.icf.cat). El termini de presentació comença demà, 3 de desembre, i finalitza el 31 de desembre de 2022, inclòs, o abans d’aquesta data, si s’exhaureix la dotació pressupostària assignada a la convocatòria.

Aquesta línia de finançament està dotada amb 8 milions d’euros i els préstecs comptaran amb un tipus d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una bonificació per part de l’AHC, quedant aquest en un 2%. El termini d’amortització serà de màxim 15 anys. A més, les operacions comptaran amb una assumpció de risc per part de l’AHC.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 354