Agència Catalana de l'Aigua

Reg del Baix Ter (arxiu)

L'ACA aprova una línia d'ajuts de 2 MEUR per a millorar l'eficiència dels regs amb l'objectiu d'afavorir els cabals de manteniment

query_builder   9 desembre 2021 13:25

event_note Nota de premsa

L'ACA aprova una línia d'ajuts de 2 MEUR per a millorar l'eficiència dels regs amb l'objectiu d'afavorir els cabals de manteniment

  • Tot i que la dotació inicial és de 2 milions d’euros, aquesta es pot ampliar als 4 milions d’euros en funció de les disponibilitats pressupostàries

  • Es podran acollir actuacions consistents en la modernització, modificació o millora del sistema de captació existent, així com de les xarxes de transport i distribució

  • Els ajuts poden arribar a cobrir el 90% de l'import subvencionable, amb un límit màxim de 500.000 euros per actuació
Canal de reg del Baix Ter (arxiu).
Canal de reg del Baix Ter (arxiu).
El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat avui les bases d’una línia de subvencions adreçades a les comunitats de regants de les conques internes per dur a terme actuacions d’adequació i millores dels regs que contribueixin a afavorir el règim de cabals de manteniment. La dotació inicial d'aquesta nova línia d'ajuts és de 2 MEUR, ampliables a 4 milions d’euros en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Les actuacions que es podran acollir a la línia d’ajuts han de consistir en la modernització, modificació o millora del sistema de captació existent i de les xarxes de transport i distribució (sistema de reg), de tal manera que permetin optimitzar la derivació, o evitar les pèrdues en la xarxa de distribució i augmentar l’eficiència del sistema de reg. Concretament, les actuacions subvencionables hauran de consistir en l’automatització del sistema de captació, la construcció de bases d'acumulació, connexions amb l'aigua provinent d'una estació de regeneració d'aigua, entre d’altres.

Les inversions s'hauran de dur a terme entre l’1 de gener de 2022 i la data de finalització d’un termini de 36 mesos a comptar des de l’endemà de data de notificació de la resolució d’atorgament de les subvencions mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya.

L’import màxim a subvencionar és de fins al 90% de l’import subvencionable, amb un límit màxim de 500.000 euros per actuació.

Compliment dels cabals de manteniment

Entre els mesos de juny de 2018 i 2020 s’han implantat, amb caràcter obligatori, els cabals de manteniment en la totalitat dels rius i torrents de les conques internes. Els cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, són el volum d’aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Per tant, aquest cabal ha de ser compatible amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials, com són els usos domèstics, els industrials i els agrícoles.

3  

Imatges

Foto 1.

Foto 1. 294

Foto 2.

Foto 2. 2547

Imatge de la sessió d'avui

Imatge de la sessió d'avui 107

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 166