Foto

El sistema lingüístic de l’escola catalana, nascut d’un ampli consens polític i social i suportat en un marc jurídic plenament vigent, es fonamenta en un tracte d’equitat per a tot l’alumnat, la recerca d’un equilibri formatiu entre escola i realitat social i la voluntat integradora. Un eix estructural per a una funció de cohesió que ha contribuït a configurar-nos com a un sol poble que acull  ciutadans i ciutadanes provinents de moltes cultures i que parlen moltes llengües, i que vol preservar la seva pròpia cultura i la seva pròpia identitat com a garants d’aquesta cohesió social i de país.

 

Els estudis publicats i les diverses proves avaluadores de les competències bàsiques efectuades tots aquests anys refermen que és un model que permet l’assoliment de les competències escrites i orals de les llengües oficials del país al finalitzar l’etapa obligatòria.

 

Que l’alumnat acabi els seus estudis a Catalunya amb plena competència en les dues llengües i un domini suficient d’una tercera és substancial per al progrés i la integració de tota la societat.

 

Per això, el Departament d’Educació té el deure i l’obligació d’estar al costat del professorat en l’exercici de la seva tasca docent i el desenvolupament dels projectes educatius i la normativa d’organització i funcionament de cada centre, projectes lingüístics inclosos.

 

Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Joan Guitart i Agell, conseller d'Ensenyament entre 1980 i 1988

Carme Laura Gil Miró, consellera d'Educació entre 1999 i 2003

Marta Cid i Pañella, consellera d'Educació entre 2004 i 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez, conseller d'Educació el 2006

Ernest Maragall i Mira, conseller d’Educació entre 2006 i 2010

Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament entre 2010 i 2016

Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament entre 2016 i 2017

Josep Bargalló i Valls, conseller d’Educació entre 2003 i 2004; i entre 2018 i 2021