Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el IV Pla general del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-2023)

El Govern aprova el IV Pla general del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-2023)

query_builder   21 desembre 2021 13:32

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el IV Pla general del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-2023)

 • El Pla vol donar suport a la transformació del model productiu del país que doni resposta a les seves necessitats actuals i futures
 • La implementació del pla suposarà una inversió de 80 milions d’euros

El Govern ha aprovat el IV Pla general del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-2023). El Pla té la voluntat d’adaptar la formació i la qualificació professionals de Catalunya per promoure una transformació del model productiu del país que doni resposta a les seves necessitats actuals i futures.

Es tracta d’un document estratègic que aborda qüestions com la prospecció de necessitats formatives, l’avaluació i acreditació de competències professionals, la informació i orientació professionals, els centres de formació professional integrada, les diferents modalitats de formació professional, l’acompanyament de les persones professionals del Sistema FPCAT, l’impuls i incorporació de la perspectiva de gènere, el reconeixement de la formació professional i el model d’avaluació del Sistema.

L’elaboració del Pla, fruit del treball de concertació amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, parteix dels objectius detectats a l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professional de Catalunya (2021-2023) i recull deu reptes per al període 2021-2013, la implementació dels quals suposarà una inversió de 80.030.436 euros.

Els 10 reptes definits al pla responen, a les necessitats actuals de la societat que han estat concertades en un diàleg social i permanent i són els següents:

 1. Servei de prospecció per a una planificació dels serveis bàsics del Sistema FPCAT ajustada. Es crearà un servei per recollir i generar tota la informació d’estudis prospectius de manera integrada per tal d’obtenir una informació que detecti contínuament les necessitats canviants del mercat de treball.
 2. Qualificació de les persones que acreditin les seves competències. El 44% de la població activa de Catalunya no té acreditades les seves competències professionals tot i haver-les adquirit mitjançant la formació no formal o l’experiència laboral. Per donar resposta a aquesta situació es posarà en marxa el II Pla d’Acreditació i qualificació Professionals de Catalunya que estableixi un procés més simplificat i integrat de l’acreditació professional.
 3. Desenvolupament del servei integrat d’informació i orientació. L’objectiu del servei és posar en pràctica un model ajustat a la diversitat de situacions de cada persona i les ajudi a prendre decisions de formació professional al llarg de la vida.
 4. Regulació i implantació dels centres de formació professional integrada. Aquests centres són clau per a la transformació del Sistema FPCAT i esdevenen un referent per desenvolupar vincles amb el sistema productiu de l’entorn i posar en marxa programes d’innovació relacionats amb les necessitats de la formació professional.
 5. Desenvolupament del model d’avaluació del Sistema FPCAT. El model que ha d’avaluar el Sistema FPCAT ha de ser concebut des d’una visió integrada que permeti l’elaboració d’un sistema d’indicadors homogeni, comparable i comprensible.
 6. Impuls i consolidació de perspectiva de gènere en la formació professional. Cal corregir els biaixos de gènere que històricament es produeixen en la formació professional, tant en relació amb l’accés com en la tria dels estudis, el nombre de persones graduades, la posterior inserció en el mercat laboral i les condicions amb les quals s’hi accedeix en funció del gènere.
 7. Reconeixement i atractiu de la formació professional per part de la societat. Cal enfortir la imatge de la formació professional subratllant-ne els alts índexs d’inserció laboral i l’atractiu, no només per al creixement personal de qui la cursa, sinó també per al teixit productiu del país.
 8. Identificació de la qualificació de les persones professionals en les necessitats del Sistema FPCAT. És necessari establir mesures en l’àmbit de la formació i l’acompanyament a les persones professionals del Sistema FPCAT per potenciar la seva actualització i millora contínua amb la finalitat de donar resposta a les necessitats del context actual.
 9. Increment de la formació professional dual com a solució estructural. La formació professional dual s’ha de desplegar en unes condicions que estimulin la iniciativa i la implicació dels centres de formació, les persones i les empreses, amb suficiència de recursos humans i econòmics, i amb el reconeixement del paper i la responsabilitat que en termes pedagògics pertoca.
 10. Desenvolupament de la formació no presencial per millorar l’oportunitat d’accedir a la formació professional. La formació no presencial facilita que les persones puguin tenir accés a una qualificació i millorar la seva ocupabilitat, eliminant barreres territorials, temporals i econòmiques, fent-la més accessible, flexible, conciliadora i sostenible.

Aquest és el primer pla que es posa en marxa després de l’aprovació de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals i ja amb l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya en funcionament.

L’Agència FPCAT és un organisme que integra de forma estratègica la formació professional inicial del sistema educatiu i la formació professional per a l’ocupació, amb el suport de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives: Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT. És l’òrgan que dirigeix i coordina el Sistema, i també gestiona els serveis que li són propis. Estableix els criteris generals de qüestions clau com la prospecció de necessitats, la planificació de l’oferta, l’avaluació i acreditació de competències, la informació i orientació professionals, els centres de formació professional integrada, les diferents modalitats de formació professional o l’acompanyament dels professionals del Sistema FPCAT.