Administració i Funció Pública

ED

El personal de la Generalitat tornarà a fer teletreball amb caràcter prioritari pel repunt de la Covid

query_builder   23 desembre 2021 19:12

event_note Nota de premsa

El personal de la Generalitat tornarà a fer teletreball amb caràcter prioritari pel repunt de la Covid

L’objectiu és preservar la salut dels empleats i empleades públics i contribuir a contenir el risc de contagi en els centres de treball

Els treballadors i treballadores de la Generalitat tornaran a fer teletreball amb caràcter prioritari durant tots els dies de la setmana a causa de l’evolució desfavorable de la situació sanitària provocada per la Covid. La mesura té com a objectius preservar la salut dels empleats i empleades públics, garantir la normalitat en la prestació de serveis públics a la ciutadania i contribuir a contenir el risc de contagi en els centres de treball.

Així ho indica la Instrucció 3/2021 del Departament de la Presidència sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat als centres de treball del personal de l’Administració publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, el personal de la Generalitat tornarà al teletreball com a modalitat de treball prioritària durant totes les jornades laborals i només es prestaran serveis de forma presencial quan no sigui possible fer-ho a distància. En aquests casos, s’aplicaran fórmules de reorganització interna i flexibilitat horària per minimitzar els riscos i evitar l’acumulació de persones en les mateixes franges horàries.

Els empleats i empleades públics que tinguin fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que hagin de fer aïllament preventiu, o en el cas de tancament de centres, prestaran serveis en règim de teletreball amb aplicació de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. Excepcionalment, si tot i així no és possible l’adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor a càrrec, s’autoritzarà un permís per conciliació en el cas de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis de forma presencial a jornada completa.

D’altra banda, els empleats i empleades públics especialment sensibles a l’exposició al coronavirus i que no puguin fer teletreball podran passar a situació d’incapacitat temporal (baixa) si així ho determina una avaluació mèdica.

La instrucció serà efectiva a partir de demà, és aplicable per al personal d’administració i tècnic i el personal laboral i estarà vigent mentre es mantinguin les indicacions de les autoritats sanitàries de limitar la mobilitat de les persones treballadores.