Agència Catalana de l'Aigua

Aixeta.

Més de 438.000 famílies catalanes gaudeixen de les bonificacions associades al cànon de l'aigua

query_builder   29 desembre 2021 11:03

event_note Nota de premsa

Més de 438.000 famílies catalanes gaudeixen de les bonificacions associades al cànon de l'aigua

  • A finals de 2021 hi ha prop de 76.000 famílies que s’acullen a la tarifa social de l’aigua, un 12% més que a l’any passat

  • La tarifa social pot aplicar fins a una reducció del 100% de la part corresponent del cànon a les famílies més desfavorides

  • Pel que fa a l’altra bonificació existent relativa al cànon, que és l’ampliació per trams i que s’aplica en unitats de convivència de 4 o més membres, hi ha més de 362.600 famílies que s’hi acullen
Aixeta d'aigua.
Aixeta d'aigua.

Més de 438.000 famílies catalanes s’acullen a les bonificacions associades al cànon de l’aigua, concretament a la tarifa social de l’aigua i a l’ampliació per trams, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El cànon de l’aigua és un tribut ambiental finalista que s’aplica al rebut de l’aigua des de l’any 2000 i que suposa entre un 10 i un 30% del total.

Les famílies que s’acullen a la tarifa social de l’aigua a Catalunya són prop de 76.000, un 12% més que l’any passat, quan hi havia 59.879 famílies que s’acollien a aquesta bonificació.

La tarifa social de l’aigua aplica una bonificació que pot arribar fins el 100% del cànon de l’aigua als col·lectius més vulnerables i en cas que el consum d’aigua no superi el primer tram del cànon. En cas que el consum sigui superior, la bonificació serà del 50%. Aquesta bonificació ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. Pots consultar en aquest enllaç qui es pot acollir a aquesta bonificació.

A continuació es mostra l’evolució de la tarifa social del cànon de l’aigua entre 2019 i 2021 per àrees territorials:

 

TARIFA SOCIAL 2019

TARIFA SOCIAL 2020

TARIFA SOCIAL 2021

BARCELONA

46.131

52.052

67.087

GIRONA

1.845

2.270

2.640

LLEIDA

1.282

1.430

1.593

TARRAGONA

3.282

4.127

4.646

TOTAL

52.540

59.879

75.966

La segona de les bonificacions vigents del cànon de l’aigua és l’ampliació per trams i s’aplica en unitats de convivència de 4 o més membres. Aquesta consisteix en afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram.

També reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació. Actualment s’acullen 362.694 famílies a l’ampliació per trams, una xifra lleugerament inferior a la de 2020, degut a revisions censals de sol·licituds antigues en les quals s’ha tancat l’expedient, tal i com es pot veure a continuació:

 

AMPLIACIONS PER TRAM 2019

AMPLIACIONS PER TRAM 2020

AMPLIACIONS PER TRAM 2021

BARCELONA

341.255

320.594

298.965

GIRONA

27.431

27.619

24.327

LLEIDA

11.691

11.763

11.560

TARRAGONA

27.983

27.890

27.851

TOTAL

408.360

387.866

362.694

 

2  

Imatges

Foto 1. Aixeta.

Foto 1. Aixeta. 480

Foto 2. Persona rentant-se les mans.

Foto 2. Persona rentant-se les mans. 1700

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 160