Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Decret del Registre d'Entitats de Medi Ambient

El Govern aprova el Decret del Registre d'Entitats de Medi Ambient

query_builder   4 gener 2022 14:36

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret del Registre d'Entitats de Medi Ambient

  • La nova norma facilitarà la identificació de les entitats per tal de promoure i garantir-hi la seva participació en els processos de consulta i també fer la difusió de la informació que pot ser del seu interès

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el Decret del Registre d’Entitats de Medi Ambient per simplificar l’exercici dels interessos legítims col·lectius de caràcter ambiental de les entitats ambientals inscrites. La nova norma facilitarà la identificació de les entitats que tenen condició de persones interessades en determinats procediments que tramita el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per tal de promoure i garantir-hi la seva participació en els processos de consulta i també fer la difusió de la informació que pot ser del seu interès.

Són persones interessades, de conformitat amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, la participació pública i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, les persones jurídiques sense finalitat de lucre que tinguin, entre les finalitats acreditades en els seus estatuts, la protecció del medi ambient en general o la d’algun dels seus elements en particular, i que aquests fins puguin resultar afectats per l’avaluació ambiental; que portin, almenys, dos anys legalment constituïdes i exerceixin, de manera activa, les activitats necessàries per assolir les finalitats que preveuen els seus estatuts; i que, segons els seus estatuts, exerceixin la seva activitat en un àmbit territorial que resulti afectat pel pla, programa o projecte que s’hagi de sotmetre a avaluació ambiental.

Aquest decret cerca promoure la participació de les entitats amb finalitats ambientals en el disseny de les polítiques públiques que puguin tenir impactes ambientals, garantir que aquestes entitats coneguin les actuacions que efectua la Generalitat que puguin ser del seu interès, simplificar els tràmits administratius que han de realitzar per poder participar en qualsevol procediment, i garantir la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa relativa al seu dret d’informació i participació.

Gràcies a la nova norma, les entitats inscrites podran exercir determinades accions o presentar determinades sol·licituds sense haver d’acreditar la informació que consti en el Registre. Així mateix, les persones físiques que facin donacions a les associacions i fundacions inscrites podran aplicar en la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) la deducció prevista.