IDESCAT

MinNPafi2021M12

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Desembre del 2021

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social és més elevat que el d'abans de la pandèmia a totes les comarques, excepte la Ribera d'Ebre i el Barcelonès, a últim dia del 2021

query_builder   13 gener 2022 09:59

event_note Nota de premsa

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades provisionals. Desembre del 2021

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social és més elevat que el d'abans de la pandèmia a totes les comarques, excepte la Ribera d'Ebre i el Barcelonès, a últim dia del 2021

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a desembre del 2021, se situa en 3.338.818 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest valor representa un augment de 61.253 afiliats en relació amb dos anys enrere i de 124.184 respecte al desembre del 2020.

El nombre d’afiliats ha augmentat, en relació amb el desembre del 2019, a totes les comarques excepte a la Ribera d’Ebre i al Barcelonès, on ha disminuït un 1,2% i un 0,1%, respectivament (-96 i -1.241 afiliats). Els augments relatius més elevats són els de la Cerdanya (7,2%), el Moianès (6,4%), el Baix Penedès (5,6%), la Garrotxa (4,6%), el Baix Empordà (4,3%) i el Tarragonès (4,1%). En termes absoluts, els augments més elevats d’afiliats a la Seguretat Social són els del Vallès Occidental (5.690), el Vallès Oriental (5.032), el Maresme (4.245) i el Tarragonès (4.005).

MapaNPafi2021M12

En termes interanuals, l’augment d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran

En relació amb un any enrere, els increments més intensos es presenten a Aran (12,2%), la Cerdanya (8,0%) i la Selva (6,3%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana (3,9%): el Barcelonès (3,5%), el Vallès Occidental (2,8%) i el Baix Llobregat (3,0%).

En relació amb el mes de novembre, el nombre d’afiliats ha disminuït un 0,4% al conjunt de Catalunya. Per comarques només 5 comarques i Aran han augmentat el nombre d’afiliats, encapçalades per Aran (12,6%) i l’Alta Ribagorça (4,9%). D’altra banda, d’entre les 36 comarques on ha disminuït el nombre d’afiliats la variació relativa més elevada és la de la Ribera d’Ebre (-1,8%).

La proporció entre homes i dones es manté pràcticament estable en relació amb un any enrere

Al mes de desembre, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social representa el 47,0% del total d’afiliats i el d’homes representa el 53,0%, fet que es tradueix en 1.770.477 homes i 1.568.341 dones. Aquesta proporció és pràcticament igual a la d’un any enrere (46,9% i 53,1%, respectivament). La Segarra i la Noguera es mantenen com les comarques amb més presència d’homes entre la població afiliada (58,0% i 57,8%, respectivament).

La població més jove guanya pes entre el total d’afiliats, mentre que la de 30 a 44 anys en perd

Per edats, al desembre del 2021, el 16,3% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,4%; els de 45 a 54, el 28,5%, i els de 55 anys o més, el 18,8% del total. En relació amb un any enrere, destaca l’augment del pes del col·lectiu més jove sobre el total d’afiliats, ja que ha augmentat 1 punt percentual (15,3% al desembre del 2020), mentre que els afiliats de 30 a 44 anys han disminuït 1,3 punts (37,7% al desembre del 2020). L’augment del pes dels afiliats més joves i la disminució dels de 30 a 44 anys s’ha traslladat a totes les comarques i Aran durant el 2021.

El 2021 totes les comarques han augmentat el pes de població estrangera sobre el total d’afiliats

Al desembre del 2021, el 84,7% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,3% del total. El pes de la població estrangera ha augmentat en relació amb un any enrere (0,8 punts percentuals) i ho ha fet a totes les comarques i Aran.

La Segarra, el Barcelonès i l’Alt Empordà es mantenen com les comarques amb la proporció més elevada d’afiliats estrangers (30,8%, 21,8% i 21,7%, respectivament); l’Anoia i el Berguedà (7,9% en ambdós casos) i el Vallès Oriental (8,6%) amb la més baixa.

El sector serveis és l’únic que incrementa les afiliacions a totes les comarques a desembre del 2021, en relació amb l’any anterior

El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en més de 122.000 afiliacions al desembre respecte de l’any anterior, xifra que representa un increment interanual del 4,6%, el més elevat de tots els sectors. D’altra banda, totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis. En nombres absoluts, destaquen els creixements del Barcelonès (35.226) i el Vallès Occidental (11.164), seguit del Baix Llobregat (11.083), el Maresme (6.254) i el Vallès Oriental (5.417); en canvi, en nombres relatius, les comarques que registren les taxes de variació més elevades són Aran (16,9%) i la Cerdanya (9,9%).

El sector industrial ha augmentat un 1,9% el nombre d’afiliacions al desembre del 2021 en relació amb un any enrere (9.130 afiliacions). Per comarques, les afiliacions a la indústria només han disminuït al Moianès i a l’Alt Penedès (amb variacions poc significatives, ja que no superen el -0,4%) a més d’Aran (-0,9%), territori amb poca presència del sector industrial. En nombres absoluts, els augments més elevats es localitzen al Vallès Oriental (1.021) i al Barcelonès (607).

La construcció, amb un increment de 7.226 afiliacions a Catalunya respecte del mateix mes de l’any anterior, ha augmentat un 3,5% interanual. Per comarques, totes excepte 6 i Aran augmenten el nombre d’afiliacions. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.948), mentre que en nombres relatius, l’increment més elevat és el de l’Alta Ribagorça (11,2%).

L’agricultura és l’únic sector que ha reduït el nombre d’afiliacions (-89), fet que representa una disminució del 0,2% interanual. Per comarques, el nombre d’afiliacions ha disminuït a gairebé la meitat de les comarques. En nombres absoluts, el creixement més elevat ha estat el del Segrià (217 afiliacions), mentre que la disminució més elevada ha estat la del Montsià (‑175 afiliacions).

La proporció més elevada d’afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya i al Pallars Jussà

El 22,0% de les afiliacions per compte d’altri, a desembre del 2021, són a jornada parcial. La Cerdanya i el Priorat són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (26,7% i 25,5%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (17,2%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Les comarques amb proporcions més elevades de contractes temporals en les afiliacions per compte d’altri són el Baix Ebre i l’Alta Ribagorça

A desembre del 2021, a Catalunya, el 25,2% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l’Alta Ribagorça (36,9%), el Pallars Sobirà (35,2%), Aran (34,8%) i el Baix Ebre (34,7%). Per contra, la que mostra el grau de temporalitat més baix és el Baix Llobregat (22,3%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 268

Taules

Taules
XLSX | 70