Direcció General de Comunicació

frau

El Govern aprova el Pla antifrau per a les actuacions que dugui a terme la Generalitat en l'execució dels fons europeus Next Generation

query_builder   1 febrer 2022 14:51

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla antifrau per a les actuacions que dugui a terme la Generalitat en l'execució dels fons europeus Next Generation

  • El Pla abasta les actuacions relacionades amb els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i persegueix un doble objectiu: garantir un bon ús dels fons procedents de la UE i assegurar la correcta utilització dels recursos
  • El text inclou una declaració institucional que recull el compromís de l’Executiu de lluitar contra el frau

El Govern ha aprovat el Pla antifrau que guiarà les actuacions que dugui a terme la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l’execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). L’objectiu del Pla és doble: garantir un bon ús dels recursos provinents de la Unió Europea i assegurar que la utilització d’aquests fons s’ajusta a les finalitats per a les quals han estat assignats. Per fer-ho, el text planteja un seguit de mesures, que s’estructuren al voltant de les quatre àrees del cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Amb aquest Pla, el Govern continua amb la seva política de tolerància zero amb el frau i la corrupció. En aquest sentit, el text inclou una declaració institucional que recull el compromís del Govern de mantenir un alt grau de qualitat jurídica, ètica i moral i d’adoptar els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat en l’exercici de les seves funcions com a entitat executora dels fons MRR. Aquest compromís es fa extensiu a tot el personal de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic.

Entre altres aspectes, la declaració estableix les responsabilitats de la Generalitat i de les persones encarregades de la gestió dels processos relacionats amb els fons MRR. Així, la Generalitat haurà de dur a terme estudis periòdics de risc de frau; establir una política de lluita contra el frau efectiva i dissenyar un pla de resposta; garantir que el personal rep la formació adequada i assegurar que, quan es detectin casos de frau, les investigacions es remeten immediatament als organismes competents en la matèria.

Pel que fa als gestors dels fons, hauran d’assegurar un control intern eficaç dins de l’àmbit de les seves responsabilitats; preveure i detectar possibles fraus; dur a terme les diligències pertinents, prendre mesures cautelars en casos de sospita, i adoptar mesures correctores i sancions administratives, si s’escau.

Un seguit de mesures que el Govern ja aplica en la lluita contra el frau

El Pla recull moltes de les mesures que ja té establertes la Generalitat en la lluita contra el frau, com ara la prohibició d’acceptar obsequis per part dels alts càrrecs de l’administració o l’obligació de fer públiques les invitacions a esdeveniments, els viatges o les reunions amb els grups d’interès. A més, el text preveu habilitar un espai a les bústies ètiques que ja existeixen a l’Administració catalana per rebre denúncies relacionades amb els fons MRR. La Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus crearà un grup de treball transversal que gestionarà les alertes rebudes a aquestes bústies i avaluarà la possible existència de frau.

D’altra banda, s’ha dissenyat un mapa de riscos en els procediments considerats transversals, que cada entitat haurà d’adaptar als seus processos per identificar els possibles riscos que afecten el seu àmbit i planificar les iniciatives necessàries per minimitzar-los. Finalment, una altra de les mesures destacades del Pla és l’obligació de signar una declaració de conflicte d’interès per part de totes les persones que intervinguin en els procediments d’execució dels fons MRR.

El Pla neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà anualment i incorporarà instruccions i normativa que serveixin per perfeccionar les actuacions plantejades en la lluita contra el frau. La Direcció General de Fons Europeus col·laborarà amb els departaments, les entitats del sector públic, els consorcis i les fundacions adscrites a la Generalitat en la implementació de les actuacions que se’n deriven.

L’MRR, la peça angular del Next Generation EU

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) és un dels dos instruments financers que, juntament amb el fons React-EU, formen part del Next Generation EU. De fet, n’és la peça angular i de més volum. Es tracta d’un paquet de 750.000 milions d’euros que la UE ha posat a disposició dels estats membre per fer front als efectes de la Covid-19 i transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital dels països membres.

L’any 2021, a Catalunya se li van assignar 1.491 milions d’euros de l’MRR, i aquest any 2022 en rebrà, previsiblement, 1.527,6 milions més. D’altra banda, es preveu que també es disposi de  614,4 milions d'euros del REACT-EU i s’assignin 600 milions addicionals d’MRR provinents de les diferents conferències sectorials que tinguin lloc durant aquest exercici. En total, 2.742 milions d’euros del Next Generation EU que el Govern de la Generalitat canalitzarà a través dels instruments de gestió pública ja existents, amb l’objectiu de fer front als reptes actuals i impulsar els canvis necessaris perquè Catalunya esdevingui un país més verd, digital, cohesionat, igualitari i preparat per atendre les necessitats de les futures generacions.

Enllaç al Pla: http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/a-pla-antifrau-mrr-catalunya

`