Empresa i Treball

SOC

El SOC destina 14,4 milions d'euros a un nou programa de primera experiència professional de joves en les administracions públiques

query_builder   10 febrer 2022 09:00

event_note Nota de premsa

El SOC destina 14,4 milions d'euros a un nou programa de primera experiència professional de joves en les administracions públiques

Més de 600 joves menors de 30 anys podran ser contractats durant 10 mesos als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics

En total, el SOC inverteix 184 milions d’euros en programes de foment de la contractació de persones joves, el que suposa uns 10.500 contractes

SOC

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa un nou programa de primera experiència professional en les administracions públiques a través del qual subvencionarà la contractació de persones joves desocupades durant 10 mesos als diferents departaments de la Generalitat i els seus organismes públics. Hi destinarà 14,4 milions d’euros, finançats amb fons europeus MRR, i es preveu la contractació de més de 600 joves menors de 30 anys a través de la modalitat de contracte en pràctiques.

Les persones joves troben moltes dificultats per adquirir una primera experiència laboral, fet que impedeix la seva integració en el mercat de treball i, per tant, el seu desenvolupament professional i personal. L'objectiu d’aquest nou programa és facilitar mitjançant un contracte de treball l'adquisició de competències soft o transversals, així com d'habilitats socials i professionals (empatia, creativitat, treball en equip, capacitat d'adaptació, entre d’altres).

Amb aquesta línia de subvencions es cobriran preferentment llocs de treball en tasques relacionades amb la transició ecològica i l'economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social (atenció a la dependència, intervenció amb col·lectius vulnerables i rehabilitació d'entorns i habitatge), així com el desenvolupament local rural.

Poden sol·licitar les subvencions els departaments de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics. Però no podran participar, per l’especial relació funcionarial i règim específic del seu personal, les entitats i organismes del sector públic adscrites al Departament de Salut en relació amb el seu personal estatutari sanitari i el seu personal laboral sanitari, ni el Departament d’Educació en relació amb el personal funcionari de cossos docents.

Les persones contractades hauran de ser més grans de 16 i menors de 30 anys, estar desocupades i inscrites al SOC com a demandants d’ocupació. A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte en pràctiques, entre d’altres l’acreditació d’un títol universitari, de formació professional de grau mitjà, superior o equivalents, o un certificat de professionalitat.

Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu preferent les persones amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.

Pel que fa a la selecció, les oficines de treball facilitaran a les entitats contractants una relació de noms de les persones candidates per a cada lloc de treball que compleixen els requisits. A partir d’aquest llistat, l’entitat haurà de realitzar el procés de selecció. La valoració curricular i de les persones candidates haurà de fer-se mitjançant l'ús de currículum vitae cec, per tal de garantir el principi de no discriminació per cap raó.

A més, el SOC preveu publicar dues convocatòries més d’aquest programa, el que suposarà, en total, la contractació de més de 1.700 joves a l’administració de la Generalitat fins al 2023.

 

El SOC inverteix 184 milions d’euros en subvencionar la contractació de 10.500 persones joves

Aquesta línia de subvencions, que permetrà la contractació de més de 600 joves durant 10 mesos, se suma a la resta de programes de foment de la contractació de joves que el SOC ha posat en marxa durant la segona meitat de l’any 2021.

Encara està oberta la convocatòria d’ajuts per valor total de 125 milions d’euros dirigits a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per a la contractació durant un any de persones treballadores menors de 30 anys. La meitat del pressupost (62,5 milions d’euros) es destina específicament a contractes en pràctiques per a joves amb qualificació professional, i l’altra meitat, a contractes per a joves que no poden subscriure un contracte de pràctiques. Es preveu la contractació de més de 7.000 joves desocupats.

A més, el SOC també ha finançat amb 19 milions d’euros, dins del programa de Garantia Juvenil, la contractació de 1.800 joves en pràctiques durant sis mesos en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre.

També s'ha posat en marxa un nou programa de Formació Professional per a l’Ocupació en format dual, que amb una dotació de 17 milions d’euros, impulsarà projectes formatius i de contractació per a més de 800 joves en sectors productius generadors d'ocupació o amb gran mancança de personal qualificat, com l’industrial, l’agroalimentari o les energies renovables. En aquest cas, les persones joves rebran acompanyament i formació per obtenir un certificat de professionalitat, al mateix temps que estaran contractades per una empresa durant un any.

Per últim, s’han destinat 8,5 milions d’euros a una línia del programa Treball i Formació adreçada a joves tutelats i extutelats per la Generalitat. Gràcies a aquestes subvencions, entitats sense ànim de lucre i administracions locals han contractat durant un any més de 350 joves que, a més de qualificar-se i formar-se per una professió de futur, aconseguiran regularitzar la seva situació laboral.

En total, unes 10.500 persones joves han començat a treballar durant el 2021o ho faran durant aquest any  amb un contracte subvencionat pel SOC a empreses, entitats sense ànim de lucre o administracions públiques. El pressupost destinat només a programes de foment de la contractació de joves assoleix els 184 milions d’euros.