Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

mapa

Ja està disponible el nou visor cartogràfic d'ordenació de l'espai marítim català

query_builder   10 febrer 2022 11:28

event_note Nota de premsa

Ja està disponible el nou visor cartogràfic d'ordenació de l'espai marítim català

  • La nova eina permet consultar dades sobre el fons marí, límits administratius de les aigües costaneres, esculls artificials, àrees de pesca, marisqueig i aqüicultura i hàbitats marins

 

  • L’ordenació de l’espai marítim català és una de les línies d’actuació estratègiques de la nova política marítima de la Generalitat de Catalunya, que s’inclourà al pla estratègic multi-anual 2022-2025 de l’Estratègia marítima de Catalunya
Mapa mostra
Mapa mostra obtingut amb el visor cartogràfic d'ordenació de l'espai marítim

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d’Acció Climàtica ha posat en marxa un nou visor que permet la visualització, consulta i descàrrega de dades batimètriques (sobre el fons marí), límits administratius de les aigües costaneres, esculls artificials, àrees de pesca, marisqueig i aqüicultura i hàbitats marins. En pròximes actualitzacions es podran visualitzar altres conjunts de geoinformació relacionada amb l’ús de l’espai marítim per part de les diferents activitats que hi tenen lloc, i també informació relativa a variables oceanogràfiques. La nova eina ja es pot consultar al web del Departament https://sig.gencat.cat/visors/visor_maritim.html.

 

L’ordenació de l’espai marí, clau per a la seva conservació

 

El visor cartogràfic sorgeix arran de l’aprovació de la directiva europea, transposada a la legislació espanyola a través del Reial decret 363/2017, que estableix que els estats membres han de desenvolupar plans d’ordenació de l’espai marí per tal de garantir la conservació dels ecosistemes marins.

 

Moguda per aquest marc legal, la Generalitat de Catalunya ha participat proactivament en la redacció dels Plans d’ordenació de l’espai marí, en coordinació amb els òrgans corresponents de l’Administració general de l’Estat i de les comunitats autònomes costaneres, especialment en el Pla d’ordenació de la Demarcació Llevantina-Balear, ara en fase d’aprovació.

 

Amb l’objectiu de contribuir d’una manera eficaç i coherent als processos de participació institucional relacionats amb la redacció d’aquests plans, l’any 2020 es va constituir el Grup de Treball per a la Ordenació de l’Espai Marí, coordinat per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i format per totes les unitats de la Generalitat amb competències relacionades amb l’àmbit costaner i marí.

 

Aquest grup interdepartamental, nascut inicialment per donar resposta a la participació institucional necessària per a l’aprovació del Pla, aborda ara la necessitat d’ajustar les determinacions d’aquest Pla, d’àmbit supraautonòmic, a una escala més detallada i propera a la gestió dels usos i les activitats del medi marí competència de la Generalitat de Catalunya, i també d’identificar noves necessitats que es puguin incorporar en les successives actualitzacions del Pla en períodes de sis anys.

 

El visor d’ordenació de l’espai marí, ara publicat, esdevindrà en els pròxims anys un dels canals de publicació de referència per conèixer les determinacions impulsades pel Grup de Treball per a la Ordenació de l’Espai Marí en l’àmbit de la millora del coneixement sobre el medi marí, la creació i gestió de zones de protecció ambiental marines, l’establiment d’àmbits subjectes a noves mesures de protecció i regeneració dels recursos marins vius, la gestió de l’aqüicultura o l’establiment de zones d’ús prioritari per a determinades activitats de l’Economia Blava com ara la pesca recreativa, la immersió o la nàutica d’esbarjo, entre d’altres.

 

L’ordenació de l’espai marítim català és una de les línies d’actuació estratègiques de la nova política marítima de la Generalitat de Catalunya, que s’inclourà al pla estratègic multi-anual 2022-2025 de l’Estratègia marítima de Catalunya.

 

1  

Imatges

Mapa mostra obtingut amb el visor cartogràfic d'ordenació de l'espai marítim

Mapa mostra obtingut amb el visor cartogràfic d'ordenació de l'espai marítim 1059