Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

pescador

Aquest dissabte arrenca la temporada de pesca continental

query_builder   11 març 2022 12:02

event_note Nota de premsa

Aquest dissabte arrenca la temporada de pesca continental

pescador

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està treballant el Reglament de pesca que aviat sortirà a informació pública i recollirà molts aspectes de la llei pendents de desenvolupar

 

Aquest és el primer any que queda prohibit l’ús de plom per pescar qualsevol espècie de peix a tots els rius i embassaments de Catalunya

 

Demà dissabte, 12 de març, s’inicia el període hàbil de pesca de la truita comuna a Catalunya. Aquest és el primer any que queda totalment  prohibit l’ús de plom a totes les aigües continentals de Catalunya i per a totes les espècies de peixos. Els pescadors hauran d’utilitzar altres materials alternatius a totes les aigües. El plom s’ha utilitzat durant dècades en els arts de pesca i, segons les estimacions de l'Agència Europea de Químics, entre 21.000 i 27.000 tones es dispersen a l’any en el medi ambient dins la UE

En el cas de la pesca, hi ha materials alternatius com el tungstè o l’ús de les pedres de riu mateixes per substituir el plom. La indústria i els comerços estan prou preparats per poder oferir alternatives al plom.

 

Avançant amb el reglament de la Llei de Pesca

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural continua treballant en el Decret de Reglament que desenvoluparà la Llei de pesca de Catalunya i que contempla diversos temes de la llei que era necessari desenvolupar, i que milloraran el contingut de la resolució de la propera temporada 2023.

 

Períodes hàbils de pesca

 

Figura de pesca

Període amb mort i

sense mort

Període exclusivament

sense mort

Salmònids baixa muntanya

12 de març fins al 28 d’agost

29 d’agost fins al 15 d’octubre

Salmònids alta muntanya

14de maig fins al 28 d’agost

29 d’agost fins al 15 d’octubre

Intensius baixa muntanya

12 de març fins al 28 d’agost

Resta de l’any

Intensius alta muntanya

ZPC-NP-02a: 1 d’abril fins al 30 d’octubre

ZPC-NP-02bVeure pla tècnic piscícola

ZPC-NR-13a: 1 d’abril fins al 15 d’octubre

ZPC-NR-13b: 1 d’abril fins al 15 d’octubre

Ciprínids

Tot l’any sense mort

Aigües compartides

Període comú entre ambdues comunitats autònomes

 

Captures i repoblacions

En general, el límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) continuarà sent de 4 exemplars per pescador i dia d’una mida superior o igual als 22 cm a les zones de pesca controlada de salmònids. Pel que fa a les zones intensives, s’estableix un límit de captures de 4 truites per pescador i dia, d’una longitud igual o superior als 19 cm.

Les espècies eurihalines passen a pescar-se només en la modalitat sense mort dins les aigües continentals, i s’elimina la quota de 10 kg de les espècies eurihalines.

Es recorda a tots els pescadors que periòdicament el DACC publica el Pla de repoblacions piscícoles mensual de les zones intensives al web http://agricultura.gencat.cat.  

 

Zones de pesca controlada i zones lliures sense mort

Al web d’agricultura (http://sig.gencat.cat/visors/Pesca.html), es pot consultar el Visor cartogràfic de pesca continental, on es visualitzen totes les zones de pesca lliures sense mort i zones de pesca controlada de Catalunya. A més, també hi ha a disposició de la ciutadania un resum de totes les novetats destacades sobre la normativa de pesca per a la temporada 2022 i molta més informació interessant pel pescadors (normativa, plànols comarcals en pdf, etc.) (http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/pesca-continental).

 

Obtenció de permisos de pesca

Pel que fa a l’expedició de permisos de pesca, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural manté els canals de l’any passat: telemàticament, al web d’informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat/ca; presencialment, als serveis territorials o a les oficines comarcals del Departament on és imprescindible demanar cita prèvia per a ser atès, i en alguns establiments de zones de muntanya mitjançant la col·laboració de les societats de pescadors.

 

Espècies exòtiques

Es continua mantenint l’obligació de sacrificar tots els exemplars d’espècies exòtiques invasores capturades a Catalunya, independentment de la mida.

A banda, tots els exemplars morts d’espècies exòtiques invasores capturats durant la jornada de pesca podran ser transportats fins al lloc d’eliminació com a residu orgànic.

 

Per a més informació sobre la temporada de pesca:

RESOLUCIÓ ACC/626/2022, de 7 de març, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2022. (gencat.cat)

1  

Imatges

pescador

pescador 4973

`