Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el nou Decret dels equipaments cívics i comunitaris

El Govern aprova el nou Decret dels equipaments cívics i comunitaris

query_builder   15 març 2022 12:40

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou Decret dels equipaments cívics i comunitaris

  • El Decret configura un model d’equipament que dona resposta a les noves realitats i necessitats, polivalent, intergeneracional i intercultural, que integra tothom i que fomenta la cohesió social des de la visió i l’acció comunitària
El Govern ha aprovat avui el nou Decret dels equipaments cívics i comunitaris presentat pel Departament de Drets Socials. Aquests equipaments, gestionats per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, són espais públics de participació i convivència, arrelats als barris i pobles des de fa molts anys, que posen un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat.

La Generalitat de Catalunya ha desenvolupat polítiques socials actives i integradores en el territori mitjançant l’acció comunitària amb el suport d’aquesta xarxa consolidada d’equipaments cívics, en tant que espais que potencien la cohesió social, situen la persona al centre de la seva activitat, reconeixent-la en la seva multidimensió, i empoderen la comunitat perquè assumeixi responsabilitats de creació conjunta i coparticipació. Tot i això, calia redefinir els objectius dels equipaments i emmarcar-los en la metodologia comunitària, a fi d’aplicar polítiques inclusives i d’igualtat d’oportunitats al conjunt de les persones. Per aquest motiu, mitjançant aquest Decret els equipaments cívics passen a denominar-se equipaments cívics i comunitaris.

El nou Decret pretén configurar un model d’equipament que doni resposta a les noves realitats i necessitats, que es basi en la polivalència, les relacions entre diferents generacions i cultures, que integri tothom, que fomenti la cohesió social i que eviti aïllaments personals, contextuals o territorials. Un model fonamentat en la concepció d’un espai obert a tothom; un espai de convivència intergeneracional i de caràcter laic que permeti participar en projectes i activitats; que atengui els interessos, les aptituds i els coneixements de les persones; que sigui un referent per a les famílies, i que contribueixi a les iniciatives que les entitats i les institucions duguin a terme en l’àmbit del treball per a la comunitat.

El Decret estableix el marc jurídic dels equipaments cívics i comunitaris, la xarxa dels quals està formada pels casals cívics i comunitaris, pels hotels d’entitats, per les ludoteques i per les cases del mar, en relació amb els serveis que presta la Generalitat en aquestes instal·lacions. Avui dia, els equipaments han esdevingut espais comunitaris i requereixen una nova definició que expressi millor la incorporació de les estratègies i accions que, entre d’altres, situen la persona al centre de la seva activitat. El terme equipaments cívics i comunitaris reflecteix millor l’acció cívica individual cap a la comunitat i l’acció de la comunitat cap a ella mateixa i cap a la societat en general, per això la denominació dels 106 equipaments que actualment estan configurats com a casals cívics, passa a ser casals cívics i comunitaris.

Per altra banda, i tenint en compte les conclusions del 7è i 8è Congrés Nacional de la Gent Gran, que apostaven per la interrelació de les persones grans en la comunitat per mitjà de la participació en espais intergeneracionals a través de programes estables d’intercanvi i de transmissió de valors, els 15 casals de gent gran existents es convertiran en casals cívics i comunitaris abans de l’1 de gener de 2023. Per tant, la xarxa d’equipaments de la Generalitat constarà de 121 casals cívics i comunitaris a més de les 12 cases del mar, els 12 hotels d’entitats i 7 ludoteques.

Amb l’objectiu de potenciar el treball comunitari, amb i per a la comunitat, els casals cívics i comunitaris hauran de disposar de dos òrgans de participació de caràcter obligatori, que tindran funció assessora: la taula de persones participants i la comissió d’activitats.

Els casals cívics i comunitaris són un tipus d’equipament cívic amb la missió principal de vertebrar la comunitat, a fi d’afavorir la cohesió social, l’equitat, l’arrelament i el sentiment de pertinença al país, i de promoure la transmissió de valors cívics que permetin millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat.

Les cases del mar constitueixen especialment un punt de referència per a les persones treballadores del mar i les seves famílies. Les 12 Cases del Mar es troben en municipis amb tradició pesquera i són espais públics de participació i convivència oberts a tothom.

Els hotels d’entitats són un tipus d’equipaments cívics i comunitaris destinats a donar suport a entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de col·laborar en el creixement i la millora del moviment associatiu i possibilitar les relacions interassociatives.

Les ludoteques són equipaments amb una finalitat lúdica, educativa, cívica, social i cultural, i fonamenten la seva intervenció en el joc i la joguina. Aquests equipaments elaboren i porten a terme un projecte educatiu amb l’objectiu principal de garantir el dret dels infants al joc, i col·laboren, així, en el desenvolupament integral de la seva persona. Les instal·lacions i els jocs disponibles han de ser accessibles per als infants amb discapacitat.