Economia i Hisenda

Junta Herències

La Junta d'Herències transfereix 2,8 milions d'euros d'herències intestades als departaments de Drets Socials i Cultura

query_builder   24 març 2022 10:39

event_note Nota de premsa

La Junta d'Herències transfereix 2,8 milions d'euros d'herències intestades als departaments de Drets Socials i Cultura

  • L’òrgan col·legiat ha adjudicat 1,8 milions d’euros d’herències de diferents persones i 1 milió de la distribució parcial anticipada de l’herència intestada dels germans Anlló de Sant Feliu de Guíxols per a entitats i establiments socials i institucions de cultura
  • Amb l’adscripció que s’està tramitant de 32 habitatges a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, des del 2017 ja s’hauran destinat una vuitantena d’immobles a necessitats d’habitatge social arreu de Catalunya
Immoble de Sant Feliu de Guíxols, de l'herència intestada dels germans Anlló

La Junta d’Herències, l’òrgan col·legiat de la Generalitat del qual formen part diversos departaments de la Generalitat i representants de les entitats locals de Catalunya, encarregat de tramitar les herències de les persones que han mort sense haver atorgat testament i sense hereus, ha acordat adjudicar aquest 2021 un total de 2,8 M€ procedents d’herències intestades als departaments de Drets Socials i Cultura.

Així, la Junta d’Herències ha aprovat la distribució d’1,8M€ procedents d’herències intestades de diferents persones i 1M€ corresponent a la distribució parcial anticipada de l’herència intestada dels germans Anlló de Sant Feliu de Guíxols. S’ha acordat que els departaments de Drets Socials i Cultura siguin els receptors d’aquests imports i els  adjudiquin en un percentatge del 60% i el 40% respectivament, mitjançant convocatòries amb concurrència pública, a les entitats i establiments d'assistència social o institucions culturals, preferentment del darrer municipi de la persona difunta, de la comarca o als de caràcter general de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa successòria catalana.

L’administració catalana té encomanda legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort, presumiblement, sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts, fins al quart grau de consanguinitat i de destinar els béns que hereta procedents d’aquestes herències intestades a entitats assistencials, socials, sanitàries o culturals i a polítiques d’habitatge social.

Des de la signatura l’any 2017 del Conveni formalitzat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fins a l’actualitat, s’hauran destinat una vuitantena d’habitatges procedents d’herències intestades a necessitats d’habitatge social arreu de Catalunya. En aquests moments s’està tramitant l’adscripció de 32 habitatges: 1 a Argentona, 1 a Badalona, 3 a Barcelona, 4 a Berga, 1 a Cabrils, 1 a Les Franqueses del Vallès i 1 a Manresa i un edifici a Sant Feliu de Guíxols, del què en resultaran 20 habitatges.

14,5 milions d’euros revertits a la societat des del 2017

D’altra banda, els imports distribuïts des de 2017 amb la nova normativa successòria han sumat 14,5 M€, comptant amb els 2,8M€ aprovats en la darrera reunió de la Junta d’Herències del 8 de març d’enguany. Repartits en quatre anys, l’escandall és el següent:

  • La Junta d’Herències va acordar el 2017 la distribució de 4.141.872€, que es van adjudicar a diferents entitats beneficiàries, mitjançant convocatòries públiques dels departaments de Cultura, Drets Socials i Salut.
  • La Generalitat també va assignar l’any 2018 un import de 2.234.297,83€ a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a la compra d’una trentena d'immobles per a ús d’habitatge social a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquest import procedia de la venda de 16 finques urbanes, subhastades el juliol de 2018, que no eren aptes per a la seva adjudicació directa.
  • El 2019 es van distribuir 3.607.317€, que es van adjudicar a entitats beneficiàries, mitjançant convocatòries públiques dels departaments de Cultura, Drets socials i Salut.
  • I finalment, el 2020 la Junta d’Herències, i atesa la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19, va acordar la distribució i adjudicació d’1.852.329,80€ al Departament de Salut per a reforçar un programa d’oxigenoteràpia en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial i altres equipaments.

Pla de suport a les necessitats assistencials del Tercer Sector

Des de la seva constitució el 2017, la Junta d’Herències haurà adscrit una vuitantena d’habitatges procedents d’herències intestades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Durant el 2018 se’n van transferir 17, un total de 32 el 2019 i 3 immobles més el 2021, ja en plena pandèmia de la COVID-19.I ara el 2022, s’ha acordat l’adscripció de 32 habitatges més.

El tercer Pla de suport al Tercer Sector Social de Catalunya, signat el 25 de juliol de 2016, va renovar el compromís del Govern de la Generalitat per donar resposta a les necessitats assistencials i habitacionals mitjançant habitatges procedents d’herències intestades, que es va materialitzar a través d’un Conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de data 28 de juliol de 2017, prorrogat aquest juliol de 2021.

En aquest sentit, el Decret 145/2017, de 26 de setembre va crear la Junta d’Herències, un òrgan col·legiat de la Generalitat de Catalunya, del qual també en formen part les corporacions locals, representades per la Federació de municipis de Catalunya i l’Associació catalana de municipis. Des de llavors, la Generalitat de Catalunya ha destinat directament els habitatges procedents d’herències intestades que han estat considerats aptes per atendre les necessitats assistencials preferentment de les entitats de la Taula del Tercer Sector Social.

Aquesta competència s’exerceix segons la normativa successòria catalana, que preveu que quan una finca urbana no pot ser destinada directament a habitatge social perquè no compleix amb algun dels requisits necessaris a tal efecte (no poder obtenir la cèdul.la d’habitabilitat o el mal estat de conservació que requereix una rehabilitació integral, entre d’altres), la finca s’ha de treure a subhasta pública (quan la subhasta queda deserta, es poden alienar mitjançant venda directa) i l’import que se n’obté es pot destinar, entre les altres finalitats que estableix la llei, a la compra d’habitatge social.

Així, la Generalitat de Catalunya és la competent per distribuir els béns procedents d'aquestes herències intestades. D’una banda, destinant les finques urbanes a polítiques d’habitatge social, directament o reinvertint el producte de la seva venda. I de l’altra, adjudicant els imports aprovats per la Junta d’Herències a entitats assistencials o a institucions de cultura sense ànim de lucre, mitjançant convocatòries públiques de concessió d'ajuts que duen a terme els departaments competents en les matèries a què es destinen els béns, seguint el criteri que determina la normativa.

A més, de forma excepcional, i atenent a les circumstàncies socials, assistencials o sanitàries de cada moment, la Junta d’Herències pot aprovar altres opcions de distribució d’aquests béns. Així, la Junta d’Herències, a l’abril de 2020, va acordar la distribució i l’adjudicació d’1.852.329,80 €, directament al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de destinar-los a afrontar despeses associades a la pandèmia provocada per la COVID-19 que va afectar a tota Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 88

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia