Direcció General de Comunicació

refugiats

El Govern dota el nou Programa de suport a l'atenció de persones desplaçades amb més de 870.000 euros

query_builder   5 abril 2022 17:02

event_note Nota de premsa

El Govern dota el nou Programa de suport a l'atenció de persones desplaçades amb més de 870.000 euros

  • El Programa de suport a l'atenció de persones desplaçades procedents de països tercers té com a objectiu reforçar els serveis d’atenció i acollida arreu de Catalunya
  • El Programa permetrà incorporar fins a 22 treballadores i treballadors, dels quals 19 seran personal tècnic especialitzat
  • Des de l’inici de la invasió russa sobre Ucraïna, Catalunya ha rebut més de 17.000 persones ucraïneses que fugen de la guerra

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del Programa de suport a l’atenció de persones desplaçades procedents de països tercers, un paquet que ha de permetre reforçar els serveis d’atenció i acollida arreu de Catalunya. En aquest sentit, el Programa ha de facilitar l’impuls i la gestió de les taules de coordinació territorials, la millora de l’acompanyament en els operatius d'allotjament temporal, i el reforç de la prestació de serveis d’assessorament jurídic i psicològic. A més, ha de permetre oferir suport administratiu als diferents serveis territorials d’acollida adreçats a les persones migrades.

El Programa té una durada prevista d’un any, i podria prorrogar-se fins a un màxim de tres, en cas que les necessitats actuals i la conjuntura d’urgència motivada per la situació de les persones desplaçades provinents d’Ucraïna es mantingui. Per a aquest primer any, s’ha previst un pressupost de 870.137,54 euros, que ha de permetre la contractació de fins a 22 treballadores i treballadors, adscrits al Departament d’Igualtat i Feminismes. En concret, el nou personal es destinarà a reforçar el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades; la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme; la Direcció General per l’Erradicació de les Violències Masclistes, i els diferents serveis territorials que el Departament té establerts arreu de Catalunya.

De les 22 incorporacions, 19 correspondran a personal tècnic especialitzat, que tindrà entre les seves funcions proporcionar suport i seguiment als serveis de primera acollida especialitzada per a persones migrades; participar en el seguiment, inspecció i manteniment dels recursos residencials i d’acompanyament jurídic i psicològic, així com dels serveis de mediació i els programes de voluntariat; oferir formació en la matèria a professionals de les administracions locals; acompanyar i impulsar programes d’inserció laboral i educativa, i participar en espais de coordinació interdepartamental i interadministrativa. Les 3 incorporacions restants correspondran a personal de suport administratiu.

Inicialment, el finançament del Programa anirà a càrrec de recursos propis del Departament d’Igualtat i Feminismes, a partir d’una reassignació pressupostària interna. Posteriorment, es preveu comptar amb els Fons Europeus específics per a les persones desplaçades a causa de la guerra a Ucraïna, que l’Estat espanyol ha de transferir a cada comunitat segons els acords de la Conferència de Presidents celebrada a La Palma el 13 de març de 2022.

17.148 arribades a Catalunya des de l’inici de la guerra a Ucraïna

La invasió a gran escala d’Ucraïna iniciada per les forces armades russes el 24 de febrer ha convertit importants zones del territori ucraïnès en àrees de conflicte armat, de les quals han fugit i fugen milers de persones. Aquest conflicte està tenint implicacions importants per a tots els Estats membres de la Unió Europea però, sobretot, està provocant el desplaçament forçós de centenars de milers de persones. L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) estima que, en el pitjor escenari, fins a 4 milions de persones podrien fugir d'Ucraïna.

Des de l’inici de la guerra, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha registrat l’arribada de 17.148 persones ucraïneses a Catalunya, que han estat acollides en dispositius d’allotjament d’urgència o a través de xarxes familiars i de proximitat. Les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Tarragonès, la Selva i el Vallès Occidental són les que han rebut un major nombre de persones.

Cal recordar que, segons les darreres dades oficials del Padró d’habitants (Idescat), en data 1 de gener de 2021 vivien a Catalunya 23.619 persones de nacionalitat ucraïnesa, del total de les 112.034 empadronades a l’Estat espanyol (21,08%).

Competències en primer acolliment

L’aprovació del Programa de suport a l'atenció de persones desplaçades procedents de països tercers s’emmarca en l’exercici de competències atribuïdes a Catalunya per l’Estatut d’autonomia. En aquest sentit, l’article 138.1 de l’Estatut defineix les competències en matèria de primer acolliment de les persones immigrades, així com el desenvolupament de les polítiques d’inclusió en el marc de les seves competències. Igualment, l’article 166.1 determina les competències en matèria de serveis socials, i específicament la regulació i l’aprovació dels plans i els programes específics d’atenció a les persones i col·lectius en situació de pobresa o necessitat social, circumstàncies que concorren en les persones immigrades i en les sol·licitants d’asil, protecció subsidiària i apàtrides.

Fa més d’una dècada, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que va crear el servei de primera acollida i que regula els serveis d’acollida, tant aquest com els serveis especialitzats. Aquests serveis s’adrecen a les persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades, apàtrides i retornades, a partir del moment del seu empadronament.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia