Salut

El Consell Assessor de l'atenció sociosanitària es renova i potenciarà un model més adaptat a les noves necessitats de les persones grans i de les cures pal·liatives

El Consell Assessor de l'atenció sociosanitària es renova i potenciarà un model més adaptat a les noves necessitats de les persones grans i de les cures pal·liatives

query_builder   25 abril 2022 17:31

event_note Nota de premsa

El Consell Assessor de l'atenció sociosanitària es renova i potenciarà un model més adaptat a les noves necessitats de les persones grans i de les cures pal·liatives

  • El Consell Assessor Sociosanitari, des d’ara, el formen 20 professionals experts de diferents perfils sanitaris i àmbits assistencials de l’atenció sociosanitària
  • L’àmbit sociosanitari s’ocupa de les persones que necessiten atenció geriàtrica, cures pal·liatives, que pateixen d’Alzheimer i d’altres demències, o de malalties neurològiques que poden originar discapacitat
El Consell Assessor de l'atenció sociosanitària es renova i potenciarà un model més adaptat a les noves necessitats de les persones grans i de les cures pal·liatives

El Departament de Salut fa evolucionar l’atenció sociosanitària cap a un nou model d’atenció geriàtrica i pal·liativa adaptat a les nova realitat poblacional i assistencial amb la renovació del Consell Assessor del Pla director sociosanitari que s’ha reunit avui dilluns, 25 d’abril. Aquest òrgan de treball està format per 20 professionals de diferents disciplines assistencials de l’àmbit de l’atenció sociosanitària.

El Consell Assessor Sociosanitari té la funció d’assessorament en les actuacions estratègiques que es derivin del Pla director sociosanitari. Sobretot pel que fa a la revisió dels models d’atenció geriàtrica i pal·liativa; l’atenció a la cronicitat; l’elaboració de les recomanacions i guies de pràctica clínica i plans d’atenció a problemes prioritzats; el disseny d’instruments per implantar models que millorin l’eficiència, i de plans de reordenació dels serveis, entre d’altres.

En la sessió d’avui, s’ha exposat l’estat de les actuacions estratègiques del Pla director sociosanitari, l’encàrrec del Consell Assessor i la tasca dels grups de treball en el context actual. També s’hi ha presentat la publicació del Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya. 

En aquesta nova etapa, el Consell Assessor Sociosanitari té com a president Jordi Roca, director d'Estratègia i Innovació del Consorci Hospitalari de Vic, i compta amb Sebastià Santaeugènia, director del Pla director sociosanitari de Salut, com a coordinador.

 

L’estratègia d’atenció sociosanitària a Catalunya

El Pla director sociosanitari (PDSS) té el repte de transformar l’atenció sociosanitària de Catalunya cap a una atenció geriàtrica i pal·liativa que sigui un autèntic referent com a model, que signifiqui una continuïtat assistencial de tots els dispositius sanitaris. És a dir, consolidar la seva orientació cap a una major implicació en l’atenció a aquestes persones a l’hospital d’aguts, transformar l’àmbit sociosanitari en la xarxa de dispositius d’atenció intermèdia i desenvolupar un treball conjunt de suport a l’atenció primària de salut en atenció a aquestes persones orientant aquests recursos cap a un sistema d’atenció integrada vertical molt més resolutiu en el àmbit territorial de proximitat.

S’hi inscriu dintre del context de l’actual Pla de salut 2021-2025, que té, entre les seves finalitats, transformar el sistema sociosanitari actual (desenvolupat des del 1986) cap a un nou model d’atenció assistencial geriàtric i pal·liatiu adaptat a les noves necessitats sanitàries de la població i millorar la gestió, els resultats i l’excel·lència de la sanitat pública, així com garantir-ne la sostenibilitat. D’aquesta manera emfatitza la necessitat de prioritzar de garantir l’atenció integrada a la salut de les persones, les famílies i les comunitats, fomentant la seva qualitat de vida i autonomia personal. Cal, doncs, promoure actuacions orientades a treballar amb perspectiva d’integració dels processos d’atenció en entorns territorials naturals, implantant pràctiques col·laboratives integrades en xarxa que adaptin els actuals models d’atenció i xarxes de serveis.

1  

Imatges

Foto dels integrants del renovat Consell Assessor Sociosanitari de Catalunya

Foto dels integrants del renovat Consell Assessor Sociosanitari de Catalunya 223