Direcció General de Comunicació

Generalitat

L'Executiu aprova noves mesures de flexibilitat i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal de la Generalitat

query_builder   10 maig 2022 13:00

event_note Nota de premsa

L'Executiu aprova noves mesures de flexibilitat i conciliació de la vida laboral i familiar per al personal de la Generalitat

  • Inclouen millores en el gaudiment de les reduccions de jornada i de la flexibilitat horària per motius de conciliació i s’afegeixen nous supòsits a permisos ja existents per a proves mèdiques i reproducció assistida
  • També es preveuen mesures específiques adreçades a famílies monoparentals o enllaçades

El Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), de 20 d’abril de 2022, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar. L’acord inclou nous supòsits específics per al gaudiment de permisos ja existents i l’adaptació del marc normatiu regulador a noves realitats familiars o a altres situacions que requereixen criteris interpretatius més flexibles.

Les noves mesures, que van ser negociades amb les organitzacions sindicals en el grup de treball de negociació de mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar, preveuen millores en el gaudiment de les reduccions de jornada i de la flexibilitat horària per motius de conciliació. També s’afegeixen nous supòsits per al gaudiment de permisos ja existents per a proves mèdiques i reproducció assistida.

Aquestes mesures són:

  • L’ampliació de fins a trenta minuts de flexibilitat horària addicional per començar la part de permanència obligatòria de la jornada laboral per als empleats i empleades públics que, d’acord amb la normativa vigent, disposen de flexibilitat horària per motius de conciliació familiar.
  • La possibilitat de gaudir a temps parcial els permisos de naixement i adopció a partir de la sisena setmana posterior al part o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció.
  • La possibilitat de compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació, de manera que els empleats i empleades públics que demanin una reducció de jornada per motius de conciliació podran indicar la franja horària preferent per al seu gaudiment, la qual també podran compactar durant la mateixa setmana en funció de les necessitats concretes de conciliació i del servei.
  • S’afegeixen les tècniques de reproducció assistida al permís per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció i l’acolliment.
  • Absència justificada d’una jornada laboral diària per a la realització de proves diagnòstiques considerades invasives: colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes.

D’altra banda, l’acord de la MEPAGC inclou també nous criteris interpretatius per al gaudiment de permisos ja existents, com són l’equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades o la inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos de conciliació.

També per a les famílies monoparentals, el permís per naixement per a la mare biològica i el permís per adopció es podran dur a terme de manera interrompuda transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori.

A més, es modifiquen els criteris interpretatius sobre l’horari de treball en relació amb l’absència per assistir a consulta mèdica, que comprèn tant l’horari de permanència obligatòria com l’horari flexible de la persona sol·licitant, i sobre el permís per hospitalització o per intervenció quirúrgica d’un familiar, que ja no haurà d’iniciar-se obligatòriament el primer dia de l’hospitalització o el mateix dia de la intervenció.

Finalment, la Direcció General de Funció Pública inclou el seu compromís per  impulsar i realitzar les accions necessàries perquè es puguin prestar serveis en règim de teletreball en espais de cotreball en els departaments de la Generalitat i en aquelles seus corporatives on es disposi d’espais suficients.