Direcció General de Comunicació

Generalitat

El Govern aprova la creació de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya

query_builder   10 maig 2022 14:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya

  • Aquest ens servirà com a instrument d’estudi, anàlisi, seguiment i abordatge integral d’aquest tipus de violència
  • També s’impulsarà la creació del Registre de Casos de Violència als Professionals del sistema de salut a Catalunya

El Govern ha aprovat la creació de l’Observatori per a situacions de violència en l’àmbit sanitari de Catalunya, a proposta del Departament de Salut. Aquest ens ha de servir com a instrument d’estudi, anàlisi, seguiment i abordatge integral d’aquest tipus de violència i alhora contribuir a una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques de seguretat  i salut del personal dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya.

Aquest observatori analitzarà, estudiarà i difondrà informació que permeti un major coneixement d’aquesta problemàtica als centres i serveis sanitaris, així com també consensuarà protocols d’actuació i emetrà recomanacions per prevenir i actuar enfront les agressions.

Altres funcions destacades de l’Observatori seran la d’impulsar la creació del Registre de Casos de Violència als Professionals del sistema de salut a Catalunya;  la d’establir plans de formació en prevenció de situacions de violència dels professionals de l’àmbit de la salut, promocionar la cultura de la tolerància zero en tots els agents del sistema de salut; i la d’analitzar les situacions de risc i els incidents ocorreguts.

L’Observatori, que estarà adscrit a la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut, estarà integrat per dos comitès: el Permanent, que treballarà per l’impuls i l’execució de les accions; i el Consultiu, que assessorarà els membres del Comitè Permanent i al Departament de Salut.

El Comitè Permanent es reunirà cada dos mesos i amb caràcter extraordinari quan ho sol·liciti la majoria dels seus membres, mentre que el Consultiu es reunirà un mínim de dues vegades a l’any i de manera extraordinària quan la persona que n’exerceixi la presidència ho consideri necessari.

La creació de l’Observatori ha de permetre donar visibilitat a la problemàtica social i subministrar la informació necessària sobre els factors socioeconòmics, de gènere, d’edat i d’altres que desencadenen les situacions de violència en aquest àmbit per tal d’eradicar-la. L’acord de Govern sortirà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.