Economia i Hisenda

Cotxe elèctric

La Generalitat i Avalis faciliten a les empreses els avals necessaris per presentar els seus projectes al PERTE del vehicle elèctric

query_builder   12 maig 2022 11:53

event_note Nota de premsa

La Generalitat i Avalis faciliten a les empreses els avals necessaris per presentar els seus projectes al PERTE del vehicle elèctric

  • El Departament d’Economia i Hisenda es farà càrrec del 50% del cost dels avals i de la quota que les companyies han d’assumir per ser socis partícips d’Avalis
  • S’estudiarà la possibilitat d’incloure empreses que es vulguin presentar a futurs PERTE que també requereixin la formalització d’avals per l’import de la subvenció sol·licitada
Vehicle elèctric

El Departament d’Economia i Hisenda i Avalis de Catalunya SGR facilitaran a les empreses de la indústria del motor els avals necessaris per presentar els seus projectes al PERTE del vehicle elèctric. Un dels requisits que el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme estableix com a obligació per a les companyies que vulguin sol·licitar els ajuts per realitzar projectes tractors dins de la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat, és presentar un aval pel mateix import de la subvenció sol·licitada. Per tal d’evitar que aquesta exigència sigui un impediment a l’hora de tramitar els ajuts, el Govern ha articulat un mecanisme que facilitarà la concessió de la garantia a les empreses catalanes.

Així, el Departament d’Economia i Hisenda bonificarà el 50% de les comissions d’administració i risc durant els primers cinc anys de l’aval i el 50% de la mutualitat que han de subscriure els possibles beneficiaris a l’hora de formalitzar un aval d’Avalis per poder acollir-se al PERTE. Per fer-ho possible, el Departament d’Economia farà una aportació a Avalis de com a màxim 2 milions d’euros anuals fins a l’any 2024. L’objectiu és reduir el cost dels avals que pugui atorgar la societat de garantia recíproca de Catalunya i també el de la quota per ser-ne soci partícip.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el conveni signat entre el Departament d’Economia i Hisenda i Avalis de Catalunya SGR per millorar l’accés al crèdit de les petites i mitjanes empreses amb activitat a Catalunya que facin inversions productives i tinguin projectes de creixement empresarial, tot afavorint la seva competitivitat. L’acord està destinat a petites i mitjanes empreses o grups d’empreses amb una facturació anual d’entre 1 i 50 milions d’euros o companyies de nova creació (menys de 3 anys) amb projectes d’inversió a partir de 500.000 euros i que aportin al projecte, amb recursos propis, un mínim del 20% de la inversió.  Addicionalment es poden valorar cas a cas sol·licituds d’empreses amb facturacions superiors.

Per tal que les empreses que vulguin presentar els seus projectes al PERTE del vehicle elèctric també es puguin beneficiar d’aquest finançament, s’ha signat una addenda al conveni que amplia l’abast de l’ajut a totes les companyies que necessitin avals, sempre que siguin inferiors a 1.300.000 milions d’euros. D’altra banda, el Departament d’Economia i Hisenda i Avalis obren la porta a incloure altres empreses que es vulguin presentar a futurs PERTE que també requereixin la formalització d’avals per l’import de la subvenció sol·licitada

Avalis de Catalunya, SGR

Avalis de Catalunya, SGR és una entitat financera publico-privada que va ser creada el 2003 amb l’impuls de la Generalitat de Catalunya i la participació de 41 institucions del món econòmic català. La seva funció és la d’actuar com un instrument financer de suport al finançament aliè de pimes i autònoms. Avalis concedeix avals a les petites i mitjanes empreses per facilitar-los l’accés al crèdit i obtenir, així, el finançament necessari per desenvolupar els seus projectes empresarials com ara créixer, internacionalitzar-se o potenciar la seva activitat. Avalis també és un vehicle que contribueix a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball.

Les empreses i els treballadors autònoms que vulguin utilitzar els serveis d’Avalis hauran de dipositar en aquesta institució un 3% de l’import avalat, en concepte de mutualitat. D’aquesta manera es converteixen en socis partícips d’Avalis. Això significa que poden tenir accés a préstecs en condicions molt avantatjoses, amb tipus d’interès preferents i terminis d’amortització més llargs. La participació inicial del 3% es retorna al soci un cop es cancel.la l’aval. El 50% d’aquest 3%, és a dir, l’1,5% serà aportat pel Departament d’Economia i Hisenda per compte de l’empresa, facilitant d’aquesta manera l’accés a l’aval. A més a més, es farà càrrec del 50% de les comissions d’administració i risc dels cinc primers anys de vigència de l’aval, comentat anteriorment.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 89

`