Agència Catalana de l'Aigua

Mapa de les conques internes amb les zones amb probable increment de la inundabilitat a causa del canvi climàtic per a un període de retorn de 500 anys.

L'ACA posa a informació pública el pla de gestió del risc d'inundacions per als proper sis anys, amb una inversió superior als 140 MEUR

query_builder   13 maig 2022 10:35

event_note Nota de premsa

L'ACA posa a informació pública el pla de gestió del risc d'inundacions per als proper sis anys, amb una inversió superior als 140 MEUR

  • Aquest Pla, que es revisa cada sis anys tal i com estableix la Directiva europea per a l'avaluació i gestió del risc d'inundacions, defineix les accions de prevenció, protecció, preparació i recuperació davant dels efectes dels fenòmens meteorològics
  • Les mesures plantejades consisteixen en actuacions de restauració, reducció de la vulnerabilitat de les infraestructures, actuacions per a la millora del drenatge urbà, la millora en la capacitat predictiva, entre d’altres
  • El Pla, que estarà a informació pública durant 3 mesos, té un clar enfocament per estudiar els efectes del canvi climàtic en les inundacions fluvials i abordar mesures d’adaptació
Mapa de les conques internes amb les zones amb probable increment de la inundabilitat a causa del canvi climàtic per a un període de retorn de 500 anys.
Mapa de les conques internes amb les zones amb probable increment de la inundabilitat a causa del canvi climàtic per a un període de retorn de 500 anys.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública, durant un període de 3 mesos, el Pla de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) i el seu Programa de Mesures per als propers sis anys, tal i com determina la Directiva europea per a l’avaluació i gestió del risc d’inundacions (2007/60/CE).  

Aquesta planificació, que serà vigent durant el període comprès entre el 2022 i el 2027, defineix les accions i mesures per a gestionar i reduir el risc d'inundacions a les conques internes, on la Generalitat de Catalunya té plenes competències en la matèria. La priorització de les mesures i accions previstes s’ha fet a partir dels resultats obtinguts en la revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació del segon cicle de planificació (MAPRI 2019), en compliment de l’establert al Reial Decret d’Inundacions (RDI), que transposa la Directiva d’Inundacions al reglament jurídic estatal i aprofitant i actualitzant la informació i experiència del cicle de planificació comprès entre els anys 2016 i 2021.

Precisament el Pla té un clar enfocament per estudiar els efectes del canvi climàtic en les inundacions fluvials i abordar mesures d’adaptació.

Millorar el coneixement i la gestió

El Pla és un instrument de planificació multisectorial que inclou tots els aspectes de la gestió del risc d'inundació, habilitant una tasca de coordinació entre diversos organismes i, per tant, incorpora mesures en matèria d’aigües, costes, protecció civil, ordenació del territori i urbanisme, protecció ambiental, assegurances i agricultura, que són competència de diverses administracions sectorials.

Així mateix, el Pla defineix una sèrie d'objectius generals, com la millora de la capacitat predictiva davant d'avingudes, incrementar la percepció del risc d'inundacions i millorar en el coneixement de les estratègies d'autoprotecció entre la població, incrementar la coordinació entre administracions, reduir el risc, millorar la resiliència i disminuir la vulnerabilitat dels elements ubicats en zones inundables, entre d'altres. 

El Pla es tramita juntament amb el Programa de Mesures de l’àmbit hidrològic (PMH), que conté aquell conjunt de mesures i actuacions, de competència de l’ACA, amb l’objectiu de dur a terme actuacions de prevenció i defensa contra inundacions. Aquestes mesures també estan incorporades en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i al seu Programa de Mesures del mateix període (2022-2027).

Més de 140 MEUR en inversions previstes

El Programa de mesures del Pla de Gestió del Risc d'Inundacions defineix una inversió total superior als 140 milions d'euros, 127 dels quals seran aportats per l'ACA. La resta d’inversions aniran a càrrec de la Direcció General de la Costa i el Mar (9,5 MEUR), els titulars de les infraestructures (més de 3 MEUR), entre d’altres.

Les actuacions previstes en els propers sis anys consistiran en mesures per a prevenir el risc d'inundacions (ordenació territorial, reducció de la vulnerabilitat dels béns afectats, millores en el drenatge urbà), mesures de protecció (gestió de la conca, actuacions a les lleres, gestió de l'aigua superficial), actuacions de preparació davant d'inundacions (predicció d'avingudes, Plans de Protecció Civil, accions de conscienciació i preparació), mesures de recuperació i revisió post-inundacions i altres accions centrades en a promoció de la innovació i la recerca.

1  

Imatges

Mapa de les conques internes amb les zones amb probable increment del risc d'inundació a causa del canvi climàtic per a un període de retorn de 500 anys.

Mapa de les conques internes amb les zones amb probable increment del risc d'inundació a causa del canvi climàtic per a un període de retorn de 500 anys. 116

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 175

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia