• El preu no podrà tenir un pes de més del 20% en el còmput general per valorar una oferta

El Govern ha aprovat avui un acord en virtut del qual la contractació pública de serveis d’alimentació ha de prioritzar els productes saludables i sostenibles per davant del preu. L’objectiu és garantir que allà on es prestin serveis alimentaris de caràcter públic (menjadors escolars, centres residencials de gent gran, centres penitenciaris, hospitals...) es consumeixin majoritàriament productes frescos, de temporada, de venda de proximitat, de producció agrària ecològica, de producció integrada i de qualitat diferenciada. D’aquesta manera, a més, es minimitza l’impacte del transport d’aquestes mercaderies, i conseqüentment, es redueix també la seva petjada de carboni.

En concret, aquest acord estipula que els departaments de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic que hagin de contractar serveis alimentaris incorporin en els contractes diferents clàusules, amb criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució, que:

  1. Garanteixin una alimentació saludable i de qualitat, amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables mitjançant una dieta mediterrània.
  2. Fomentin l’adquisició de productes de temporada, frescos i de qualitat diferenciada, així com productes de venda de proximitat, amb la intenció de reduir-ne l’impacte ambiental.
  3. Promoguin l’adquisició de productes provinents de la producció agrària ecològica o de la producció integrada i de qualitat diferenciada, incorporant en l’alimentació més productes vegetals.
  4. Afavoreixin l’adquisició de productes a granel o amb envàs reutilitzable; la reducció dels residus no reutilitzables (com plàstic o envàs d’un sol ús), la recollida, reciclatge i utilització dels residus; i l’ús de productes de neteja ecològics.
  5. Garanteixin que les empreses donen compliment a les obligacions establertes a la Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris amb l’objectiu de promoure la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

El nou acord, a més, vol garantir que el preu no vagi en detriment d’aquests requisits pel que fa a l’adjudicació de contractes. En aquest sentit, el Govern ha decidit establir que el preu sigui fix, sempre que el contracte ho permeti, o que la seva valoració no suposi mai un percentatge superior al 20% del total de l’oferta a avaluar.