Economia i Hisenda

Imatge de cotxes circulant

El Departament d'Economia i Hisenda obre el període d'informació pública de l'estudi estratègic ambiental del Programa operatiu del fons FEDER de Catalunya 2021-2027

query_builder   1 juny 2022 12:14

event_note Nota de premsa

El Departament d'Economia i Hisenda obre el període d'informació pública de l'estudi estratègic ambiental del Programa operatiu del fons FEDER de Catalunya 2021-2027

  • L’estudi preveu que, amb el desenvolupament del Programa, hi hagi una reducció significativa de les emissions a l’atmosfera, una millora de l’eficiència energètica i un descens de gasos d’efecte d’hivernacle.
  • Les persones interessades poden fer aportacions durant un termini de 45 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’anunci al DOGC
Cotxes en circulació

La Direcció General de Fons Europeus, adscrita al Departament d’Economia i Hisenda, inicia el període d’informació pública de l’estudi estratègic ambiental del Programa operatiu (PO) del fons FEDER de Catalunya 2021-2027. Aquest estudi reuneix la informació necessària per determinar si el PO pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient. En concret, recull dues anàlisis: d’una banda, una exploració detallada del context mediambiental de la geografia catalana; i de l’altra, una dissecció del mateix PO per delimitar-ne la coherència amb la política mediambiental de la Unió Europea i l’impacte ambiental previsible.

Les persones interessades poden fer aportacions a l’estudi durant un termini de 45 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al DOGC, d’acord amb el que estableix la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental dels plans i programes, i de l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Les observacions, suggeriments o al·legacions es poden presentar per escrit a la seu del Departament d’Economia i Hisenda (Districte Administratiu, carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona) o  telemàticament mitjançant la bústia de contacte del Departament d’Economia i Hisenda. Aquestes aportacions també es poden fer efectives en qualsevol dels registres previstos a l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D’aquesta manera, la Direcció General de Fons Europeus afegeix la informació pública de l’estudi estratègic ambiental al procés de consulta ja iniciat, que va dirigit a la ciutadania, a les entitats i als agents clau del territori sobre l’elaboració del Programa operatiu del FEDER de Catalunya per al període 2021-2027.

Reducció d’emissions i eficiència energètica

En general, s'espera que amb el desenvolupament del PO del FEDER es reduiran substancialment les emissions a l'atmosfera del territori del PO i es fomentarà l'eficiència energètica i la reducció de gasos d’efecte d’hivernacle. L’estudi considera que els efectes positius, sobretot per a la població, seran evidents i suposaran gairebé el 51% del total dels impactes identificats, que sumats als neutres o sense rellevància ambiental (44%) representaran més el 95% dels efectes potencials analitzats.

En aquest sentit, es preveu consolidar el desplegament de les energies renovables, posar en pràctica actuacions de mitigació dels efectes del canvi climàtic associat a la prevenció i reducció de riscos, millorar la resiliència i l'adaptació amb un enfocament basat en els ecosistemes, potenciar les xarxes de connectivitat ecològica, i optimitzar l'ús dels recursos hídrics, reduir-hi la pressió antròpica i millorar-ne la qualitat ecològica i química.

El FEDER 2021-2027 preveu un pressupost de 840,5 milions

El Programa operatiu FEDER 2021-2027 ha detectat 14 desafiaments, agrupats en quatre macroreptes entre els quals es repartiran 840,5 milions d’euros. Cal tenir present que es comptabilitzen a la xifra total 28,4 milions d’euros en concepte d’assistència tècnica. 

El primer repte proposat, l’ecosistema del coneixement i creixement econòmic sostenible, suposa 291,5 milions d’euros del total (35,90% del pressupost del Programa).

El segon objectiu té 273,5 milions d’euros assignats (33,69% del total), i es concentra en l’energia neta i les comunitats sostenibles i inclusives.

En tercer lloc, es proposta destinar 100 milions d’euros d’ajuts europeus (12,31% del total) al repte relatiu als ecosistemes resilients, amb la lluita contra el canvi climàtic, l’anticipació als riscos meteorològics i químics, i la gestió més eficient de l’aigua.

I, finalment, el quart repte és bastir una administració moderna i pròxima a la ciutadania, posant un accent especial en la transformació digital. A aquest repte es reserven147 milions d’euros del FEDER (18,10% de pressupost del Programa).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 80

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia