Direcció General de Comunicació

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de drets culturals

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de drets culturals

query_builder   14 juny 2022 13:13

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de drets culturals

  • El text garantirà la lliure participació, creació i accés de tota la ciutadania a la vida cultural i reforçarà la protecció dels drets dels treballadors del sector
  • Properament, l’Avantprojecte de llei s’obrirà a la participació de la ciutadania perquè hi faci les seves aportacions

El Govern ha aprovat avui, a proposta del Departament de Cultura, la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de drets culturals, que tindrà com a objectius garantir la lliure participació, la creació i l’accés de tota la ciutadania a la vida cultural, així com reforçar la protecció dels drets de les persones que treballen en el sector cultural.

Així, partint de la premissa que la participació en la vida cultural és un dret universal i un element clau per a la cohesió social de la comunitat, així com per a la inclusió, el progrés i la plena realització de les persones que en formen part, la llei establirà el marc que garanteixi a la ciutadania intervenir en la vida cultural, i gaudir dels béns, els productes i les pràctiques culturals, amb especial atenció a aquelles persones i col·lectius que actualment no poden accedir-hi en igualtat de condicions, així com el dret a tothom de participar en la governança de la cultura.

El Govern reconeix la importància de la diversitat i la força de la cultura i de la llengua pròpies de Catalunya com a elements bàsics d’integració i cohesió de la societat catalana. En aquest sentit, la llei se centrarà en l’accés universal a la cultura i a establir principis com la no-discriminació per motius econòmics, socials, territorials, d’origen o de gènere en el gaudi i l’accés als béns, productes i serveis culturals de qualsevol naturalesa, així com el dret a rebre una educació i una formació adequades en l’àmbit del coneixement, les arts i les ciències. En segon lloc, a més del dret d’accés, el text ha de servir per garantir el dret a la participació de la ciutadania en el fet cultural, tant en l’àmbit individual (amb el dret a la producció i creació artística, literària o científica i a desenvolupar lliurement el propi talent), com en l’àmbit comunitari (amb el dret de la ciutadania a difondre i distribuir els resultats del seu exercici creatiu, a exercir les pròpies pràctiques culturals de forma pública i a prendre part de forma activa en la vida cultural de la comunitat). També hauria de considerar el dret a intervenir en la governança de les institucions culturals i en les polítiques que afecten la vida cultural de la comunitat mitjançant la participació ciutadana o altres vies d’implicació.

Per tal d’assolir aquests objectius, la futura llei pretén ordenar adequadament el sistema cultural de Catalunya; garantir el correcte finançament del sistema cultural, així com endreçar i completar el sistema de gestió de dades i informació cultural per poder-ne fer un seguiment i una avaluació correctes.

Major protecció dels drets dels professionals de la cultura

La futura llei de drets culturals abordarà els drets del conjunt de persones que treballen en el sector cultural, tant en l’àmbit de la creació o la interpretació com en l’àmbit de la producció, la gestió o la difusió. En aquest sentit, i dins els àmbits competencials de la Generalitat, es tractaran aspectes com la llibertat de creació, expressió i lliure difusió de les obres d’art davant de qualsevol censura i la defensa dels drets de propietat intel·lectual. També es vol regular aspectes com el dret a gaudir de condicions laborals justes i a l’impuls de l’emprenedoria en l’àmbit cultural; així com garantir el dret dels professionals del sector cultural a estar degudament informats sobre les ajudes i línies de suport ofertes per les diferents administracions públiques i a optar-hi amb igualtat d’oportunitats. La llei establirà les obligacions dels diferents ens i xarxes d’equipaments públics, així com d’aquells equipaments de caràcter privat que es financen amb fons públics, perquè despleguin mesures i programes que garanteixin i facin efectiu l’exercici d’aquests drets. La implicació amb aquests objectius s’hauria de concretar en plans o projectes d’accessibilitat, participació i desenvolupament de públics, en projectes educatius, programes de foment de la creació i la difusió, plans de gènere, d’interculturalitat, d’inclusió, etc.

Una llei feta amb la ciutadania

Després de l’aprovació, avui, de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de drets culturals, properament el text s’obrirà a la participació ciutadana, que inclourà sessions deliberatives, tant presencials com en línia, per tal que la ciutadania faci les seves aportacions amb l’objectiu que siguin incorporades a l’articulat de la llei. Un cop superada aquesta fase, la llei iniciarà la tramitació parlamentària.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia