Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

galeres

El preu mitjà dels productes de la pesca comercialitzats a les llotges de Catalunya puja un 19% l'any 2021 respecte de l'any 2019 i se situa en valors mitjans de 4,77 euros/kg

query_builder   22 juny 2022 10:52

event_note Nota de premsa

El preu mitjà dels productes de la pesca comercialitzats a les llotges de Catalunya puja un 19% l'any 2021 respecte de l'any 2019 i se situa en valors mitjans de 4,77 euros/kg

  • El Departament d’Acció Climàtica, mitjançant l’ICATMAR, presenta l’estadística pesquera a Catalunya 2021
  • L’any 2021, s’han comercialitzat 20.081 tones de productes pesquers que han generat una recaptació en primera venda de 95,86 milions d’euros
  • Continua una tendència de reducció de captures de la flota catalana causada per la disminució de flota i jornades de pesca marcada per la Unió Europea
Llotja de Sant Carles de la Ràpita
Llotja de Sant Carles de la Ràpita

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), ha presentat al sector pesquer els resultats de l’informe sobre l’estadísitca 2021 que permet copsar l’evolució de les captures, de la recaptació econòmica del sector pesquer català i de l’estat de la flota del sector pesquer català els darrers anys.

Atesa la singularitat de l’any 2020, any afectat per la crisi de la COVID-19, l’anàlisi de les captures pesqueres 2021 ha incorporat una comparativa complementària amb l’any 2019 que permet copsar l’evolució més realista de l’activitat pesquera catalana.

L’any 2021, s’han comercialitzat 20.081 tones de productes pesquers que han generat una recaptació en primera venda de 95,86 milions d’euros. El preu mitjà dels productes de la pesca comercialitzats a les llotges de Catalunya puja un 19% l’any 2021 respecte de 2019 i se situa en valors mitjans de 4,77 euros/kg. Trobareu adjunt un llistat amb les vendes produïdes a les diferents llotges catalanes.

El seitó, el més pescat

Les 10 espècies més capturades
Les 10 espècies més capturades

Servei d’Assessorament Pesquer

A banda d’elaborar informes, l’ICATMAR també desenvolupa tasques com a Servei d’Assessorament Pesquer (SAP).

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), adscrit a la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, és l’òrgan de cooperació entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut de Ciències del Mar del CSIC. Seguint la seva línia fundacional, proporciona assessorament científic d’excel·lència a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Anualment, aquest Servei analitza els aspectes biològics, econòmics i socials de les principals modalitats pesqueres catalanes (arrossegament, encerclament i arts menors) i avalua al llarg del litoral l’estat biològic de les espècies pesqueres de referència d’aquestes modalitats (lluç, pop blanc, llagostí, galera, escamarlà, gamba vermella, sardina, seitó, pop roquer, sonso, llengüet, cranc blau i sípia). S’han realitzat 1.036 pesques, més de 300.000 individus mesurats i 54.000 individus disseccionats. Els resultats del mostreig anual d’ICATMAR permeten generar informació sobre la biologia, mapes de distribució de les espècies i composició de les comunitats marines, analitzar l’impacte biològic i socioeconòmic de les mesures de gestió pesquera i presentar, per primer cop, una avaluació dels estocs pesquers de Catalunya a fi d’adoptar mesures de gestió pesquera adaptatives basades en dades actualitzades i desconcentrades.

Aquesta actuació està cofinançada per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Podeu trobar l’estadística de pesca 2021 i la resta de documentació i informes tècnics i científics de l’ICATMAR al seu lloc web http://agricultura.gencat.cat/icatmar.

 

2  

Imatges

Llotja de peix de Sant Carles de la Ràpita

Llotja de peix de Sant Carles de la Ràpita 1958

Llistat de les vendes de les llotges catalanes 2021

Llistat de les vendes de les llotges catalanes 2021 66