• El Departament d’Igualtat i Feminismes destinarà 13 milions d’euros a la contractació de personal dels Serveis d’Atenció Integral de tot Catalunya durant el període 2022-2025
  • La xifra multiplica per més de cinc la inversió destinada a la Xarxa SAI en l’etapa 2018-2021
  • La partida permetrà contractar almenys 113 professionals amb dedicació plena a l’atenció a les persones LGBTI+ i al desplegament de polítiques públiques LGBTI+ en l’àmbit local i comarcal

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts l’“Informe sobre el reforç de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI)”, un document que recull el balanç de la primera etapa de desplegament d’aquests dispositius i que apunta les millores que aportarà el nou Acord Marc de coordinació i finançament per al desplegament de les polítiques i els serveis que són competència del Departament d’Igualtat i Feminismes que es desenvolupen al territori.

L’informe constata que la creació i implementació de la Xarxa SAI LGBTI+ és “un dels exemples més clars i tangibles” del desenvolupament polític i normatiu de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La Xarxa, que es va començar a desplegar l’any 2017, està formada en aquests moments per 111 punts de servei ubicats a tot Catalunya.

En els primers anys de desplegament de la Xarxa, Govern i ens locals han aconseguit dotar de SAI el conjunt del país. En aquest procés, han topat amb dificultats evidents, com l’impacte de la pandèmia de Covid-19 o l’escassetat de recursos econòmics amb l’anterior acord pressupostari. Tot i això, s’ha assolit una gran implantació. Ara, el Govern té el compromís de consolidar aquest desplegament i donar un impuls definitiu a les polítiques LGBTI+ d’àmbit local i comarcal. La creació del Departament d’Igualtat i Feminismes, amb una Direcció General específica encarregada de les polítiques públiques LGBTI+, i el nou Acord Marc de col·laboració entre la Conselleria i els ens locals, que multiplica per més de cinc el finançament de la Xarxa SAI, són peces clau d’aquest procés.

Més recursos, condicions laborals dignes i formació de qualitat

El nou Acord Marc inclou una partida de 13.174.810 euros per al reforç i la consolidació de la Xarxa SAI durant el període 2022-2025, una xifra significativament superior als 2.519.490 euros de l’etapa 2018-2021. En el nou període, el gruix de la inversió es destinarà a la contractació de personal tècnic i al reforç dels equips. En el cas dels SAI gestionats per consells comarcals, el Departament d’Igualtat i Feminismes finançarà una jornada completa al 100%. Pel que fa als SAI de municipis majors de 20.000 habitants, se subvencionarà el 70% d’una jornada completa, que serà cofinançada per l’ens local. En total la inversió prevista permetrà la contractació de 113 perfils tècnics a jornada completa per la Xarxa SAI.

En tots els casos, el Departament ha previst uns costos salarials equiparables als del sector públic de la Generalitat. Una aposta que té com a objectiu estabilitzar les plantilles i generar ocupació de qualitat.

Els SAI LGBTI (Serveis d’Atenció Integral LGBTI+) són centres on la població pot rebre atenció presencial i informació d'interès, així com suport a l'hora de tramitar determinats procediments administratius o denunciar vulneracions dels drets LGBTI+. 111 punts distribuïts arreu del territori que rebran un pressupost cinc vegades més alt del que fins ara disposaven per tal d'informar i acompanyar  persones, famílies i entitats relacionades amb el col·lectiu LGBTI+.

A més, i en paral·lel a la promoció de condicions laborals dignes, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha impulsat el reforç de la formació per a professionals de la Xarxa. En particular, destaca la posada en marxa enguany del Postgrau de Polítiques LGBTI a la Gestió Pública, fruit de la col·laboració entre la Conselleria, la Universitat de Lleida i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Aquesta iniciativa representa un reconeixement de la necessitat de perfils especialitzats per al disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques públiques amb perspectiva LGBTI i per a la prestació de tots els serveis que hi estan associats.