Territori

Neix l'Observatori de la Mobilitat de Catalunya

Neix el nou Observatori de la Mobilitat de Catalunya

query_builder   5 juliol 2022 17:01

event_note Nota de premsa

Neix el nou Observatori de la Mobilitat de Catalunya

És una nova plataforma digital que busca integrar en una única pàgina web tota la informació relacionada amb la mobilitat de Catalunya

Parteix dels observatoris existents: el de la Generalitat i el de l’ATM de Barcelona, i es nodreix de dades que recopilen i publiquen nombrosos agents públics i organismes arreu del territori català

L’Autoritat del Transport Metropolità i la Generalitat posen en marxa un nou Observatori de la Mobilitat de Catalunya (OMC),una plataforma digital renovada que busca integrar en una única pàgina web de referència tota la informació relacionada amb la mobilitat de Catalunya.

El nou portal, dona continuïtat als existents actualment -OM Generalitat i Observatori de l’ATM de l’àrea de Barcelona- nascuts sota els antecedents de les Lleis de 9/2003 de la Mobilitat i la Llei 21/2015 del finançament del sistema de Transport de Catalunya. La primera llei ja defineix l’OMC com a instrument de recollida, difusió d’informació i instrument d’avaluació i seguiment de les polítiques de planificació. La segona llei determina que el Govern de la Generalitat haurà d’elaborar una comptabilitat ampliada de la mobilitat i fer un seguiment complet i integrat de les fonts de finançament del sistema de Mobilitat.

Així, l’OMC es configura com a l’eina que ha de donar resposta a aquestes determinacions i esdevenir una nova plataforma referent que permeti fer seguiment, avaluació i presa de decisions amb relació a la gestió de les polítiques de mobilitat. De la mateixa manera, el portal vol difondre la informació de manera entenedora i accessible per a les persones usuàries i assegurant la fiabilitat d’una base de dades actualitzada i contrastada.

Continguts de l’OMC

La plataforma, que publica continguts en tres idiomes; català, castellà i anglès, sorgeix gràcies a la col·laboració institucional i es nodreix de dades que recopilen i publiquen nombrosos agents públics i organismes arreu del territori català. D’aquesta manera, es preveu que l’OMC permeti a les persones usuàries creuar i relacionar multitud de dades d’indicadors i fonts diferents.

Base de dades

El nou portal web de l’Observatori ofereix a les persones interessades multitud de bases de dades on es disposen les dades i indicadors de mobilitat de Catalunya agrupades en vuit categories, cadascuna d’elles amb una breu explicació, amb dades d’interès i un subapartat de continguts.

Laboratori d’indicadors*

El Laboratori d’indicadors és una de les principals eines de la plataforma, que permet treballar amb tots els indicadors de la base de dades i relacionar-los entre ells, operar, representar gràficament els resultats, posar-li el format, maquetar-ho en una plantilla o informe, veure que aquesta s’actualitza automàticament segons es van actualitzant les dades a la web, etc. També cal destacar que en aquest observatori s’hi poden bolcar dades extretes d’altres fonts (externes a l’OMC) o treballades prèviament per tal que també puguin formar part d’aquest laboratori.

*Les funcionalitats d'aquesta eina estaran plenament operatives properament.

Altres continguts i apartats

Altres continguts i apartats de l’OMC són: Publicacions, Enquestes de Mobilitat, Planificació i Tendències de futur. Cada apartat ofereix la possibilitat d’aplicar filtres per temàtica, àmbit territorial o fonts segons el cas.

Els apartats tenen una mateixa estructura que serveix de repositori de documents i informació sobre la temàtica que els engloba. Per tant, dins per exemple de l’apartat Enquestes de Mobilitat, les persones usuàries hi trobaran totes aquelles enquestes realitzades a l’àmbit català, com són l’EMEF (Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner), l’EMQ (Enquesta de Mobilitat Quotidiana), el Baròmetre de la bicicleta entre d’altres.

Dins de l’espai Enllaços d’interès, quatre apartats fan també la funció de repositori de continguts, entre els quals s’hi pot trobar: dades socioeconòmiques d’interès en l’àmbit de la mobilitat, enllaços a visualitzadors de dades amb gràfics, portals d’open data i enllaços a altres observatoris d’interès.

Webs:

Actualment ens podeu trobar a: https://omc.cat/

Xarxes socials:

Per tal de promocionar els resultats a un públic local i internacional més ampli, s’administraran les següents xarxes socials, a totes elles el nom que identificarà a la plataforma es OMCcat:

Compte de Twitter: @OMCcatalunya

Compte de LinkedIn: /omccat

Compte d'Instagram: @OMCcat.cat
1  

Imatges

Imatge del nou portal

Imatge del nou portal 941883

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa en PDF 'Neix l'Observatori de la Mobilitat de Catalunya'

Nota de premsa en PDF 'Neix l'Observatori de la Mobilitat de Catalunya'
PDF | 418684

`