Direcció General de Comunicació

habitatge

El Govern elaborarà un registre de grans tenidors i un registre d'habitatges buits

query_builder   19 juliol 2022 14:26

event_note Nota de premsa

El Govern elaborarà un registre de grans tenidors i un registre d'habitatges buits

  1. El registre de grans tenidors té com a objectiu facilitar tant l’aplicació de les mesures de concertació amb l’Administració, com l’aplicació d’aquells mecanismes que formen part de les seves obligacions
  2. El Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant busca tenir un major control del parc desocupat sense causa justificada a l’efecte de resoldre problemàtiques socials d’habitatge

El Departament de Drets Socials ha comunicat al Govern l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprovarà el reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatges. Amb l’elaboració d’aquest decret s’obtindrà un major control del parc d’habitatges desocupats de Catalunya.

La Llei 1/2022, de 3 de març, va disposar que calia la creació del Registre de grans tenidors d’habitatges, que ha d’establir no només els subjectes obligats a constar-hi, sinó també les dades que han de ser objecte d’inscripció i que són les següents:

  1. Les relatives a la situació dels habitatges desocupats o ocupats sense títol habilitant: la titularitat, la ubicació, la superfície, si disposen de cèdula d’habitabilitat i altres dades que permetin determinar les condicions de conservació i manteniment de l’immoble.
  2. Les relatives a l’adjudicació a favor seu o d’un tercer de l’habitatge; especificant, a banda de les dades previstes al paràgraf anterior, la identificació de l’anterior titular, l’import amb què s’ha adjudicat i la data, si escau, del llançament o la desocupació.
  3. Les relatives a les circumstàncies i condicions en què cessi la condició de desocupació, l’execució d’obres de rehabilitació o reforma que justifiquin la desocupació temporal, així com les dades relatives a la transmissió, per qualsevol títol, dels habitatges objecte d’inscripció.

La finalitat d’aquest Registre és la inscripció dels grans tenidors per tal de facilitar tant l’aplicació de les mesures de concertació amb l’Administració com l’aplicació d’aquells mecanismes que formen part de les seves obligacions i que determina la normativa catalana.

  1. Per altra banda, l’aprovació del Decret també permetrà regular el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant ja existent, de manera que es pugui tenir un major control del parc desocupat sense causa justificada a l’efecte de resoldre problemàtiques socials d’habitatge. A més, es pretén incrementar la seguretat jurídica sobre els supòsits d’inscripció i les obligacions dels titulars d’habitatges inscrits en els registres.


El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia