1. La Direcció General d’Innovació i Cultura Digital obre una línia de suport a la creació, desenvolupament i producció de projectes i per a la implantació, millora o actualització d’equipaments tecnològics per a sales immersives
  2. Els ajuts, que es podran demanar a partir del 28 de juliol, s’adrecen a empreses, entitats sense ànim de lucre, ens locals i públics, com ara biblioteques o museus
El Departament de Cultura impulsa projectes culturals amb tecnologia immersiva {"name":"2022/07/20/10/19/83fdab80-be60-46ed-a8ae-a03aafbc2dab.jpg","author":"Departament de Cultura","type":"0","location":"0","weight":141395}

El Departament de Cultura aposta per l’ús de les tecnologies immersives en la creació i exhibició de projectes culturals i aquest juliol obrirà una nova línia de suport a totes les empreses, creadors, entitats públiques i privades catalanes que desenvolupin, acullin o produeixin projectes de Realitat Virtual (VR), Realitat augmentada (AR), Realitat mixta (MR), Mapatge (Mapping) o posin en marxa espais immersius.

Les tecnologies immersives són una de les prioritats de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital, creada al principi d’aquesta legislatura per donar suport a totes aquelles expressions artístiques innovadores que articulen i fomenten les sinèrgies entre art, cultura i tecnologia.

Suport als projectes culturals de tecnologia immersiva

La nova línia d’ajut, dotada amb 600.000 euros, donarà suport a la creació, desenvolupament i producció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva i per a la implantació, millora o actualització d’equipaments tecnològics per a sales immersives. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 28 de juliol i finalitzarà el 20 de setembre. Poden optar-hi empreses, ens locals i ens públics de Catalunya.

Les tecnologies immersives incloses en l’objecte de la subvenció són:

- Realitat virtual (VR): Generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de forma aparentment real.

- Realitat augmentada (AR): Generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics.

- Realitat mixta (MR): Combinació de d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb elements reals i virtuals en temps real.

- Mapatge (Mapping): Tècnica artística consistent a projectar llum o audiovisual sobre una superfícies física per aconseguir efectes en 3D.

- Espai immersiu: Espai per projecció o per disposició de pantalles al voltant de l’espectador que genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real.

La subvenció té tres modalitats, a les quals poden optar els sol·licitants: suport per a la creació de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva; suport per al desenvolupament i producció de projectes culturals que facin servir la tecnologia immersiva, i suport per a la implantació, millora o actualització d’equipaments tecnològic per a sales immersives. Se subvencionaran fins al 90% de les despeses vinculades a projectes culturals immersius i fins a un 50% de les vinculades als espais immersius, amb un límit màxim per modalitat de 50.000 euros. Les despeses subvencionables s'han de fer a partir de sis mesos abans de l’any de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de desembre del 2022.

La Direcció General d’Innovació i Cultura Digital

L’àmbit d’actuació de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura abasta el suport a la creació de cultura digital i a l’organització d’esdeveniments, el foment de la introducció de pràctiques i tècniques innovadores i mitjançant tecnologies en el procés creatiu en tots els àmbits culturals, el foment de la relació entre els àmbits tecnològic i artístic i el suport a la indústria i a l’ecosistema dels videojocs a Catalunya.

L’objectiu és doble: per una banda, enfortir i millorar les condicions per a la creació de cultura digital i, per l’altra, acostar aquestes expressions i canals a la ciutadania arreu del país.

La Direcció General ha impulsat, d’entre altres iniciatives, una convocatòria de subvencions a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital; ha coordinat i presentat la Taula del Videojoc de Catalunya; s’ha implicat en la implantació territorial dels esdeveniments internacionals d’art digital celebrats a Catalunya; ha fomentat la presència de startups culturals catalanes a fires internacionals i ha començat a treballar en la definició del Pla de Cultura Digital de la Generalitat per al període 2023-2025.