Justícia, Drets i Memòria

.

El DOGC publicarà demà les bases d'aquesta convocatòria que s'obrirà el mes de setembre

El Departament de Justícia posa en marxa 50 beques anuals destinades als graduats en dret que vulguin preparar-se per a les carreres judicial i fiscal

query_builder   26 juliol 2022 14:16

event_note Nota de premsa

El DOGC publicarà demà les bases d'aquesta convocatòria que s'obrirà el mes de setembre

El Departament de Justícia posa en marxa 50 beques anuals destinades als graduats en dret que vulguin preparar-se per a les carreres judicial i fiscal

La iniciativa, que es gestionarà a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, vol pal·liar la manca endèmica de jutges i fiscals que hi ha a Catalunya

La situació econòmica és, per a molts aspirants, un impediment per accedir a aquesta preparació que implica una dedicació exclusiva de cinc anys de mitjana

El Departament de Justícia posarà en marxa un total de 50 beques anuals destinades als graduats en dret, residents a Catalunya, que vulguin preparar-se per accedir a les carreres judicial i fiscal. Les bases reguladores d’aquesta primera línia d’ajuts, que es gestionaran des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), es publicaran demà al Diari Oficial de la Generalitat.

L’objectiu d’aquestes beques és el de pal·liar la manca endèmica de jutges, jutgesses i fiscals que hi ha a Catalunya, una situació que comporta greus conseqüències per al correcte funcionament dels òrgans judicials al nostre país.

Seran 50 beques anuals, de forma que, en un període de quatre anys, un total de 200 estudiants estaran rebent l’ajut per preparar les oposicions a la carrera judicial i fiscal a Catalunya. Les persones beneficiaries d’aquesta beca rebran 965 euros bruts al mes durant 4 anys. La convocatòria s’obrirà el mes de setembre.


Requisits per als sol·licitants

Els estudiants que les vulguin sol·licitar han de tenir el grau en Dreti no haver transcorregut més de deu anys de l’obtenció del títol. Cal estar empadronat i tenir residència efectiva a Catalunya, almenys cinc anys dels darrers set a comptar des de la publicació de la convocatòria. A més, caldrà haver obtingut a l’expedient acadèmic del grau de Dret una nota mínima de 6 sobre 10, així com tenir coneixements de la llengua catalana (nivell C o equivalent).

Les persones becades hauran de dedicar-se en exclusiva a la preparació de les oposicions i disposar d’una persona preparadora que haurà de ser magistrat, jutge o fiscal i haver accedit a la carrera jurídica o fiscal pel torn lliure. Es requereix que portin 6 mesos preparant-se, però, en cas que no es cobrissin totes les beques previstes, podran optar també persones que no hagin començat la preparació o que portin preparant menys de 6 mesos.

Finalment, aquestes beques no són compatibles amb altres ajuts o beques atorgats pel Departament de Justícia o qualsevol altra administració o d'institucions privades ja siguin nacionals o internacionals pel mateix concepte.

Còmput anual dels ingressos

Podran accedir a la beca persones amb recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, fins a 75.000 euros nets per unitat familiar (pare, mare o cònjuge i fills dependents si n’hi ha) o 10.000 euros en el cas que no pertanyin a cap unitat familiar.

Com a ingressos es computaran els rendiments del treball, d’activitats econòmiques, capital mobiliari o immobiliari, prestacions de desocupació, incapacitat.

Concessió de les beques

Les sol·licituds per accedir a la convocatòria es faran a través de la pàgina web Tràmits Gencat, mitjançant signatura electrònica.

La selecció de les persones aspirants la durà a terme la Comissió de selecció i avaluació del seguiment, que farà una proposta de resolució de concessió de beques primer, provisional, i posteriorment, definitiva, amb les llistes de les persones beneficiàries.

Seguiment pel Cejfe

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada realitzarà el seguiment de les persones becades mitjançant informes mensuals de les persones preparadores i exàmens trimestrals - tipus test i orals- que faran avaluadors externs.

Els i les becades hauran de presentar cada mes la justificació econòmica del pagament al preparador. La persona beneficiària que hagi superat l’oposició haurà d’acreditar haver sol·licitat, amb caràcter preferent, la seva plaça o destinació a Catalunya.

`