IDESCAT

Imatge decorativa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Segon trimestre del 2022

1 de cada 3 establiments empresarials de Catalunya declara haver tingut dificultats per disposar d'aprovisionaments al segon trimestre del 2022

query_builder   29 juliol 2022 09:52

event_note Nota de premsa

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. Segon trimestre del 2022

1 de cada 3 establiments empresarials de Catalunya declara haver tingut dificultats per disposar d'aprovisionaments al segon trimestre del 2022

El 31,9% dels establiments empresarials de Catalunya declaren haver tingut dificultats per disposar d’aprovisionaments al segon trimestre del 2022, 1,5 punts més que al quart trimestre del 2021, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els establiments de la indústria són els que declaren una afectació més elevada (50,7%), tot i que s’ha reduït 6,7 punts respecte al quart trimestre del 2021. En canvi, la resta de sectors han augmentat el percentatge d’establiments que declaren haver tingut aquesta dificultat, però segueixen situant-se en nivells inferiors als de la indústria: el comerç (41,7%), la construcció (40,9%), l’hostaleria (36,9%) i la resta de serveis (17,2%).

Gràfic. % d'establiments amb dificultats per disposar d'aprovisionaments. Catalunya. 4T/21-2T/22 
{"name":"2022/07/29/09/07/0c32bc1e-efcd-41c6-add4-c5730296f736.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":12673}


El 93,5% dels establiments amb dificultats per disposar d’aprovisionaments s’han vist afectats per aturades o retards en l’aprovisionament de béns o serveis i el 90,6% han sofert l’encariment de béns o serveis, 2,5 i 13,9 punts més que al quart trimestre del 2021, respectivament.

Al segon trimestre del 2022, el percentatge d’establiments que es manifesten afectats per l’encariment de béns i serveis supera el 85% a tots els sectors. Més de la meitat d’aquests establiments (55,0%) han vist incrementat el preu de les compres de productes intermedis, mercaderies o subministraments entre el 10% i el 25% en els darrers 12 mesos, mentre que una quarta part (26,7%) han patit un encariment per sobre del 25%. El sector més afectat per un encariment de preus superior al 25% és la indústria, amb el 36,8% dels establiments.

Les mesures que han adoptat o pensen adoptar per fer front a la manca d’aprovisionaments són principalment: assumir pèrdues o menys beneficis (84,7%); traslladar l’encariment dels inputs als preus finals (70,8%), i substituir els inputs afectats per altres d’alternatius (52,8%). El percentatge d’establiments que assumeixen pèrdues o menys beneficis és més elevat en els sectors de l’hostaleria, la construcció i la indústria, amb valors per sobre de la mitjana catalana (94,5%, 88,7% i 87,2%, respectivament).

Pel que fa a la previsió de millora de les dificultats d’aprovisionament, el 17,6% dels establiments afectats preveuen que les restriccions o limitacions milloraran durant el 2022, el 56,6% que ho faran al llarg del 2023 i el 25,8% que serà més enllà del 2023. Destaquen, com els més pessimistes, el sector de l’hostaleria i els establiments més petits (menys de 10 ocupats), amb el 37,3% i 33,2%, respectivament, dels establiments que preveuen un millora més enllà del 2023.

Impacte del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna

El 51,6% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna afecta el seu negoci: al 44,6% ja els ha afectat i al 7,0% els afectarà properament. La proporció d’establiments que ja s’ha vist afectat per aquest conflicte s’eleva fins al 67,7% al sector de la indústria.

Gràfic. % d'establiments empresarials afectats pel conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. Catalunya. T2/22
{"name":"2022/07/29/09/08/070bad98-c86f-4124-9c14-bcf8d325c28f.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":11250}


Les principals conseqüències en el negoci entre el establiments afectats pel conflicte bèl·lic són que han vist incrementat el preu de les matèries primeres o altres béns o bé tenen un impacte indirecte derivat de l’augment del preu de l’energia (per sobre del 90%, en ambdós casos). Els establiments de la resta de serveis (no inclou comerç ni hostaleria) i els més grans (50 ocupats o més) són els menys afectats, amb proporcions per sota de la mitjana catalana.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 177609

Taules

Taules
XLSX | 32206

`