1. El Departament de la Presidència ha formalitzat ja l’encàrrec a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per tal que elabori una cartografia on es delimitin les cobertes  1. L’objectiu del Govern és disposar d’una primera capa del cens a finals del 2023, amb l’objectiu prioritzar les actuacions necessàries per eradicar l’amiant de tots els edificis públics el 2028, i del conjunt del territori el 2032, tal i com marca la normativa europea

La Generalitat ha iniciat els treballs per a l’elaboració del cens de l’amiant a Catalunya, que preveu tenir enllestit a finals de 2023, amb l’objectiu de recollir informació sobre instal·lacions que continguin aquest material, altament perjudicial per la salut, tant en entorns públics com privats i implementar les mesures necessàries per a la seva gestió i eradicació.

El Departament de la Presidència ha formalitzat ja l’encàrrec a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per tal que elabori una cartografia on es delimitin les cobertes en alçada que puguin contenir fibrociment a tot el territori de Catalunya. Aquestes dades s’obtindran mitjançant vols de cobertura amb sensors hiperespectrals i el tractament i georeferenciació posterior de les dades.

L’objectiu és disposar d’aquesta primera capa del cens a finals del 2023, la qual cosa permetrà dimensionar l’afectació i prioritzar les actuacions necessàries per tal d’assolir d’eradicar l’amiant de tots els edificis públics el 2028, i del conjunt del territori el 2032, tal i com marca la normativa europea.

L’encàrrec també inclou la creació d’una aplicació informàticaque incorpori aquesta primera capa d’informació, que permeti la visualització i explotació dels resultats obtinguts i que serveixi de base per completar el cens amb la resta d’informació necessària: presència d’amiant a ubicacions diferents de les cobertes, el seu estat de conservació, nivell de risc que suposa, etc.

Amb aquesta intervenció, el Departament de Presidència també donarà suport als municipis del país que, d’acord amb la Llei estatal de residus aprovada l’abril de 2022 imposa als ajuntaments l’obligació d’elaborar un cens d’instal·lacions amb amiant i d’un calendari que planifiqui la seva retirada, sense dotar-los dels recursos econòmics ni materials necessaris.

L’actuació s’impulsa des de la Comissió per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya, adscrita a la Secretaria del Govern de la Generalitat de Catalunya, que també és la responsable d’impulsar el Pla Nacional i la Llei per a l’eradicació de l’amiant.

El Govern, tal i com va anunciar aquest juliol el president Pere Aragonès, està compromès amb l’eliminació total de l’amiant, i atendrà els 100% dels ajuts sol·licitats durant el 2021, que corresponen a un total de 1.453 i sumen un import de 7.168.181 euros. A més, i també amb la fita de l’amiant 0 a Catalunya, s’avança en l’aprovació del Pla Nacional per a l’Eradicació de l’Amiant que està previst que es pugui fer realitat durant el primer trimestre del 2023.