Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Moment aquest matí de la presentació del Pla amb el Secretari d'Alimentació, la directora general d'Agricultura, el pagès de la finca i la tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal (ADV)

Un nou Pla d'acció permetrà assolir un ús més sostenible de productes fitosanitaris a Catalunya

query_builder   29 juliol 2022 12:49

event_note Nota de premsa

Un nou Pla d'acció permetrà assolir un ús més sostenible de productes fitosanitaris a Catalunya

Recull i dona forma a una sèrie d’actuacions que ja s’estaven portant a terme en la gestió integrada de plagues i ús d’alternatives a la lluita química i avançar cap a una agricultura més sostenible

Vetllar per la salut de les plantes és imprescindible per assegurar la seguretat alimentària, protegir el medi ambient i la biodiversitat i impulsar el desenvolupament econòmic

Moment aquest matí de la presentació del Pla amb el Secretari d'Alimentació, la directora general d'Agricultura, el pagès de la finca i la tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal (ADV)
Moment aquest matí de la presentació del Pla
{"name":"2022/07/29/12/42/ed53e03a-b90d-40e4-ad78-ebc73d696bd7.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":84058}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té en marxa un Pla d’acció per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris a Catalunya 2022-2030. El Pla s’ha presentat avui en una finca de fruiters i cereals situada a Bell-lloc d’Urgell on s’utilitzen trampes de confusió sexual com a mètode de control biològic. El document recull i dona forma a una sèrie d’actuacions incloses en el nou marc europeu de millora de la sostenibilitat en la producció agrícola.

El nou Pla té com a objectiu optimitzar la prevenció de plagues, la formació i l’assessorament tècnic en gestió integrada de plagues per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris. La gestió integrada de plagues (GIP) és l’examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal disponibles i posterior integració de mesures adequades per evitar el desenvolupament de poblacions d’organismes nocius i mantenir l’ús de productes fitosanitaris i altres formes d’intervenció en nivells que estiguin econòmicament i ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana i el medi ambient. La gestió integrada de plagues posa èmfasi a aconseguir el desenvolupament de cultius sans amb la mínima alteració possible dels agroecosistemes i en la promoció dels mecanismes naturals de control de plagues.

A Catalunya tenim 120 associacions de defensa vegetal (ADV), que són agrupacions d’agricultors que tenen l’objectiu de col·laborar per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels vegetals d’acord amb els principis de la GIP.

El Departament fa temps que està treballant per assolir aquest ús més sostenible dels productes fitosanitaris, perquè la sanitat vegetal és part imprescindible del concepte d’Una sola salut o One Health. Això fa referència al fet que la salut humana, la salut ambiental i la sanitat animal són interdependents i estan vinculades als ecosistemes en els quals coexisteixen.


Una de les trampes de control biològic a la finca de Bell-lloc
Una de les trampes de control biològic a la finca de pomeres de Bell-lloc
{"name":"2022/07/29/12/44/a3df8ea4-d682-46f1-a81e-c4538415dc97.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":"74295"}


Per assolir els objectius fixats, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural treballarà en set eixos diferents d’actuació:

  1. Prevenció de plagues

Aquest eix engloba les accions de prevenció pel que fa a la introducció i propagació de noves plagues a Catalunya, a més de donar suport a l’agricultor per fer una prevenció de les plagues existents. Així, s’identifiquen les plagues potencialment més perilloses i es fa el seu seguiment amb l’ajuda de la Xarxa Fitosanitària de Catalunya (FiCat). Aquesta aplicació informàtica s’està implementant des de 2021 i permet recollir informació, geolocalitzada i per cultius, de diferents punts de control de prospecció i vigilància de plagues, tant per part dels tècnics del Departament com dels tècnics de les associacions de defensa vegetal (ADV). Amb aquesta informació a temps real es podrà actuar amb rapidesa quan es detectin.

  1. Formació

S’hi emmarquen les accions encaminades a la formació inicial i complementària dels usuaris de productes fitosanitaris i les persones tècniques assessores en gestió integrada de plagues, de manera que els usuaris professionals, distribuïdors i assessors adquireixin un coneixement suficient de les matèries segons el que estableix la Directiva 2009/128/CEE, tenint en compte les seves diferents comeses i responsabilitats. També es potenciarà la formació dels operadors de material vegetal autoritzats a emetre passaports fitosanitaris i dels tècnics de l’Administració encarregats dels controls oficials.

  1. Innovació

Es recullen les accions que generen coneixement en el camp de l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i la gestió integrada de plagues per tal d’avançar cap a una agricultura sostenible. Això comporta accions com ara estudiar mesures agronòmiques o de maneig de cultius i de control biològic per a una millor gestió de la sanitat vegetal o optimitzar l’ús i tècniques d’aplicació dels productes fitosanitaris; també estudiar mètodes de control de males herbes alternatius als herbicides, com el desherbatge mecànic, i establir programes de recerca sobre el control de noves plagues i els seus insectes vectors.

  1. Assessorament en gestió integrada de plagues (GIP)

Són una sèrie d’accions dirigides a impulsar les entitats que intervenen en l’assessorament directe als agricultors: agrupacions de defensa vegetal i de cooperatives, empreses o entitats agrícoles que fomenten la coordinació amb l’Administració, per tal de generar sinèrgies i millorar l’eficàcia de l’assessorament. Amb aquestes accions s’incrementarà el nombre de cultius obligats a tenir assessor en GIP i se n’estructuraran les tasques dels tècnics especialistes. També es vol millorar la transferència tecnològica relacionada amb la divulgació de les accions de prevenció i lluita contra plagues, lluita col·lectiva, i implementació de sistemes alternatius a la lluita química.

  1. Foment de la implementació i la consolidació de la GIP

Dins d’aquest eix es vol crear una taula per coordinar la innovació i la recerca, impulsar grups de treball d’experts per a cultius i promoure i millorar la informació disponible sobre la gestió integrada de plagues; també s’ocuparà de promoure les tècniques alternatives a la lluita química en el nou Programa de desenvolupament rural, amb 4,9 M€ anuals en el període 2023-2027, respecte als 3,7 M€ anuals dels període anterior.

  1. Controls oficials de l’ús i la comercialització de productes fitosanitaris

Optimitzar l’execució del Programa de control oficial de la comercialització de productes fitosanitaris i adaptar-se als nous requeriments normatius és un dels objectius que s’emmarquen en aquest eix. També optimitzar l’execució del Programa de control oficial de la higiene en la producció primària agrícola ja existent i de l’ús de productes fitosanitaris, i reforçar la coordinació amb programes de control d’altres unitats administratives i la supervisió dels assaigs oficials amb productes fitosanitaris. En aquest àmbit s’implementarà, de cara a l’any vinent, el quadern telemàtic d’explotació, on es disposarà de totes les dades digitalitzades dels tractaments fitosanitaris.

  1. Reducció del risc derivat de l’ús de productes fitosanitaris en espais verds

Els espais utilitzats pel públic en general i els camps d’esport són considerats zones específiques, i l’autoritat competent ha de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l’ús de fitosanitaris, amb l’adopció de mesures adequades de gestió del risc i concedint prioritat a l’ús de productes de baix risc. Per això, el nou Pla promourà la gestió integrada de plagues en els parcs i jardins per disminuir els riscos associats a l’ús dels productes fitosanitaris en espais verds a la ciutadania, especialment a la població vulnerable, i vetllarà per la reducció de l’ús de productes herbicides. També promourà la generalització dels avisos de tractaments fitosanitaris a la ciutadania per part de l’Administració local.

Catalunya, referent en sanitat vegetal

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural fomenta la gestió integrada de plagues i el bon ús dels fitosanitaris, i vigila la introducció i propagació de plagues perilloses. Catalunya és pionera en el foment de la gestió integrada de plagues a través de les set estacions d’avisos i les 120 agrupacions de defensa vegetal. D’aquesta manera s’implementa la lluita col·lectiva amb tècniques alternatives contra plagues de la vinya, fruiters, tomàquet, olivera o arròs, entre d’altres. És així com, per exemple, s’ha aconseguit evitar tractaments aeris, com els de la mosca de l’olivera i el barrinador de l’arròs. Igualment, els tractaments aeris que es feien per al control de plagues forestals actualment es fan amb productes fitosanitaris d’origen biològic.

El Servei de Sanitat Vegetal duu a terme la prevenció i lluita contra les noves plagues, amb el suport del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya. Per al control de les plagues, a Catalunya hi ha 1.840 persones assessores acreditades en gestió integrada de plagues i 68.225 persones en formació amb carnet d’aplicador de productes fitosanitaris.

2  

Imatges

Moment aquest matí de la presentació del Pla amb el Secretari d'Alimentació, la directora general d'Agricultura, el pagès de la finca i la tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal (ADV)

Moment aquest matí de la presentació del Pla amb el Secretari d'Alimentació, la directora general d'Agricultura, el pagès de la finca i la tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) 394778

Una de les trampes de control biològic a la finca  de pomeres de Bell-lloc

Una de les trampes de control biològic a la finca de pomeres de Bell-lloc 914551

1  

Fitxers adjunts

Pla d'Acció 2022-2030

Pla d'Acció 2022-2030
PDF | 2642150

`