IDESCAT

Imatge decorativa

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 2n trimestre del 2022

L'economia catalana creix un 4,8% interanual al segon trimestre del 2022

query_builder   1 agost 2022 10:00

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 2n trimestre del 2022

L'economia catalana creix un 4,8% interanual al segon trimestre del 2022

La taxa intertrimestral se situa en un 1,5%

L’evolució del PIB català el segon trimestre del 2022 mostra un creixement interanual del 4,8%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), i se situa un punt i cinc dècimes per sota de la variació experimentada per l’economia espanyola i vuit dècimes per sobre de la UE-27 en el mateix període. En termes intertrimestrals, la taxa de variació a Catalunya és d’un 1,5%, quatre dècimes superior a l’espanyola (1,1%) i nou dècimes superior a l’assolida a la UE-27 (0,6%).

Gràfic. evolució del PIB Catañunya-Espanya-UE (variació interanual){"name":"2022/08/01/09/07/07167340-fd0f-4c15-bc7e-4d777ab11732.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":15973}

Segons les estimacions de l’avanç del PIB en volum del segon trimestre del 2022, només mancaria un 1,1% per recuperar el nivell del PIB anterior a la pandèmia. Així doncs, l’avanç del PIB del segon trimestre del 2022 representa el 98,9% respecte del nivell en volum del PIB del quart trimestre del 2019, trimestre anterior a l’inici de la pandèmia de la covid-19.

La variació interanual del PIB durant el segon trimestre de l’any, que és de 4,8%, representa una davallada d‘un punt i nou dècimes respecte de la del trimestre anterior (6,7%) i està influenciada pel fort creixement experimentat en el segon trimestre de l’any anterior (18,7%). Després de la crisi provocada per la pandèmia i la posterior recuperació del 2021, el segon trimestre reflecteix un creixement notable de l’economia catalana, però amb un comportament desigual per branques d’activitat. Els serveis mantenen un elevat ritme d’activitat (7,0%) i l’activitat de la construcció creix lleugerament (0,5%). En canvi, l’agricultura i la indústria mostren taxes de creixement negatives de l’1,6% i de l’1,5%, respectivament. Aquestes davallades són fruit d’un deteriorament del context internacional i dels efectes de l’increment generalitzat de costos.

Gràfic. Evolució PIB Catalunya per sectors (variació interanual){"name":"2022/08/01/09/09/be79732a-9557-4c5c-bed7-fb2f0a1b765a.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":27086}

Per sectors, la indústria, amb una taxa interanual del-1,5%, mostra una evolució negativa que reflecteix les dificultats econòmiques de diverses branques manufactureres. Malgrat que les vendes mantenen un bon ritme de creixement a preus corrents, cal tenir en compte l’increment del cost de les primeres matèries i subministraments i l’augment de preus, que tenen com a conseqüència que els resultats en volum del valor afegit industrial passin a ser negatius. Per branques d’activitat destaca la millora de la indústria química, farmacèutica i de fabricació de maquinària. La indústria de l’automoció redueix l’activitat aquest trimestre, tot i que millora respecte del trimestre anterior. Les branques de producció d’energia elèctrica i refinació de petroli milloren significativament a preus corrents, però pràcticament tot l’efecte és derivat de l’alça de preus.

L’evolució dels serveis mostra una taxa de variació d’un 7,0%, dos punts i tres dècimes inferior a la del primer trimestre del 2022 (9,3%). En relació amb les activitats que s’inclouen en aquest sector, destaca l’elevat creixement en les activitats més beneficiades per la recuperació turística (transport aeri, hoteleria i restauració) i, també, les relacionades amb l’emmagatzematge i activitats afins al transport i el comerç a l’engròs. Finalment, també s’enregistra una activitat significativa en els serveis prestats per les administracions públiques.

Pel que fa al sector de la construcció, aquest assoleix una taxa de variació del 0,5% respecte del mateix període de l’any anterior, que suposa un descens de gairebé tres punts en relació amb el del trimestre anterior (3,1%). Finalment, l’agricultura, amb una variació interanual del -1,6%, se situa un punt i una dècima per sota del primer trimestre (-0,5%).
1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 147014

`