Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei d'orientació agrària

query_builder   2 agost 2022 14:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei d'orientació agrària

  1. La nova regulació actualitza i clarifica el règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària. Així s’actualitza i es clarifica el règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants, i es dota de major eficàcia el règim de control i inspecció, adaptant-lo a la realitat i a la nova normativa.

La publicació del Decret 153/2019 va introduir noves obligacions en aquesta matèria, i cal que l’incompliment d’algunes d’elles sigui qualificat explícitament com a greu o molt greu, ja que altrament s’encabiria per defecte tots com a lleus, dins del calaix de sastre titulat “Qualsevol altre incompliment de la normativa”. Això trenca la necessària proporcionalitat entre la conducta infractora i la sanció imposable, perquè en una part dels casos la gravetat real de la conducta mereix un import de sanció greu o molt greu.

D’altra banda, l’experiència adquirida aconsella clarificar o graduar infraccions ja existents. Així, passen a desglossar-se determinades infraccions en tres nivells o en dos, en funció de la intensitat o la quantificació de la incorrecta gestió, com per exemple la superfície afectada per una incorrecta aplicació de fertilitzants.

Finalment, es pretén millorar la proporcionalitat de l’import de les sancions. En el cas de les lleus, la sanció en el seu grau mínim era fins ara molt baixa (100 euros), i aquest import es reduïa a només 60 euros si hi havia acceptació de responsabilitat i pagament voluntari, cosa que feia que determinades conductes infractores lleus quedessin molt poc penalitzades. Per això, aquest import passa a ser de 500 euros. Per contra, l’import mínim de sanció en cas d’infraccions molt greus (15.000 euros) era manifestament excessiu atesa la tipologia d’explotacions que hi ha al món rural i el perjudici a l’interès general de les conductes infractores en aquest àmbit. Per això, aquest import mínim es rebaixa a 8.000 euros.

Així mateix, en aquesta llei es regula per primer cop el procediment sancionador pels perjudicis que pot causar per a la sanitat animal i el benestar dels animals l’entrada sense autorització de persones alienes a les explotacions ramaderes i instal·lacions amb risc higienicosanitari (com poden ser escorxadors o altres establiments que mantinguin animals). Aquestes conductes suposen un risc molt elevat de difusió de malalties i un impacte greu en el benestar dels animals, ja que la majoria dels animals de producció són molt sensibles a les situacions d’estrès. Aquestes accions en alguns casos no es poden sancionar de manera administrativa perquè la normativa no preveu les infraccions tipificades que descriguin exactament aquestes conductes i els riscos que suposen. En aquest sentit, la llei tipifica aquestes infraccions, n’estableix les sancions, els criteris per a graduar-les, i la competència per a imposar-les.

En general es considera infraccions:

  1. Molt greus: quan l’entrada de persones alienes sense autorització pot causar danys irreversibles o la mort de l’animal, aquelles que suposi un risc d’introducció de malalties de declaració obligatòria, especialment les d’elevada difusió. Així també es consideren molt greus la sostracció d’animals incomplint la normativa de transport i moviment, i el subministrament de medicaments o substàncies no autoritzades i l’alliberament voluntari d’aquests animals a l’exterior de la instal·lació.
  2. Greus: l’entrada sense autorització de persones alienes a explotacions ramaderes o instal·lacions amb risc higienicosanitari quan aquesta entrada produeixi lesions als animals, posi en perill la salut o el benestar dels animals i quan se subministri qualsevol substància o aliment que provoqui un risc per a la salut de l’animal.
  3. Lleus: l’entrada, sense autorització, de persones alienes a explotacions ramaderes o instal·lacions amb risc higienicosanitari sense posar en risc la salut o el benestar dels animals. 

Les sancions poden anar entre 600 euros quan es tracta d’infraccions lleus i com a màxim 60.000 en cas de molt greus.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia