Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

MINIATURA NP APROVACIÓ PROJECTES LEADER

Acció Climàtica impulsa la cooperació Leader de Catalunya amb l'aprovació de 15 projectes estratègics amb un import total de més d'1,1M €

query_builder   3 agost 2022 13:29

event_note Nota de premsa

Acció Climàtica impulsa la cooperació Leader de Catalunya amb l'aprovació de 15 projectes estratègics amb un import total de més d'1,1M €

La cooperació és una eina fonamental per al desenvolupament de les estratègies territorials dels grups Leader

FOTO WEB NP APROVACIÓ PROJECTES LEADER{"name":"2022/08/03/13/07/1489c162-837c-4518-a192-4d6b7fd97d02.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":23280}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat 12 projectes estratègics de cooperació d’un grup Leader amb els agents del seu territori per un import de 293.069 €, i de 3 grans projectes de cooperació entre grups per un import de 873.597 €, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2022. L’import total d’ajut, 1.166.666 €, compta amb el cofinançament del 43% per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar projectes estratègics de cooperació i de cooperació entre grups, en col·laboració amb els agents públics i privats dels territoris, que permetin desenvolupar les estratègies, creant sinèrgies amb els projectes productius de cada zona i amb els seus habitants.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 Grups d’Acció Local que van ser seleccionats pel Departament per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR 2014-2022.

El projectes estratègics i de cooperació entre grups s’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar valor afegit al Leader de Catalunya.

Els 12 projectes estratègics de cooperació aprovats, que es detallen a continuació, són de temàtiques molt diverses com la valorització dels productes agroalimentaris locals, el desenvolupament econòmic en espais naturals protegits, la custòdia del territori i el paisatge o la resiliència territorial, entre altres.

‘Queda’t a la Catalunya Central’

L´objectiu del projecte és la bonificació econòmica per a empreses en la contractació de persones nouvingudes a la Catalunya Central, mitjançant un procés de coordinació amb diferents agents del territori enfocats a la inserció laboral, millora de les competències de les persones nouvingudes, i així impulsar la competitivitat del territori Leader alhora que es posa fre a la despoblació. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

‘Els camins de Sant Miquel. Patrimoni, natura i cultura’

L’objectiu del projecte és associar els diferents espais patrimonials i monestirs dedicats a la figura de Sant Miquel, per a donar valor a aquests edificis i promoure itineraris entre els diferents espais, millorant la seva imatge i aconseguint ser un pol d’atracció turística de la zona, fomentant un turisme estable i durador, conscient i respectuós amb el patrimoni i el territori. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.

‘Resiliència Territorial, un pas més enllà del Territori Socialment Responsable’

L’objectiu del projecte és aplicar la Resiliència Territorial als territoris rurals com a estratègia per a mantenir-los vius i competitius, tot actuant de forma proactiva per a afrontar impactes o reptes interns i externs del territori, és a dir, augmentant la capacitat d’adaptació als factors de canvi interns i externs, de manera que no només es minimitzi els efectes negatius que les situacions adverses puguin causar sobre el territori rural, la població i les organitzacions, sinó que també es pugui desenvolupar estratègies innovadores per a convertir els problemes detectats en oportunitats. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.

‘Territori Educador. Ens Mengem les Valls’

L´objectiu del projecte és promocionar una cultura d´alimentació sana, de qualitat, i de proximitat a la població local a través de l´escola, incidint en què la compra de productes locals ajudi a conservar el paisatge rural tradicional, doni més garanties de la procedència i qualitat del producte, es compri productes frescos produïts localment, es consumeixi aliments de temporada, es promogui la conservació de les varietats autòctones, es mantingui la biodiversitat local, es conegui i valori els aliments de la terra, i es doni suport al desenvolupament i al treball sostenible. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

‘Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura’

L’objectiu estratègic general és respondre a l’emergència climàtica global, harmonitzant l’acció local i l’acció global per a assegurar i posar en valor la sostenibilitat de models territorials diversos i complexos, incidint en l’energia, el paisatge i l’agricultura, cap a la generació d’oportunitats econòmiques per als actors locals. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp.

‘Territori Digital Sostenible’

Els objectius estratègics del projecte són la unificació d’iniciatives territorials que vetllin per un ús responsable de la tecnologia conscienciant diferents col·lectius sobre el perill d’un mal ús d’internet. Alhora també mostrar les possibilitats d’un bon ús de les noves tecnologies i d’aquesta manera informar sobre les causes i conseqüències de ser nadius digitals. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya.

‘Les dones del món rural’

L´objectiu del projecte és conèixer l’estat de la qüestió sobre «les dones del món rural» a les Terres de l’Ebre. La intenció de formular aquest objectiu és crear una base per a saber on i què treballar en el futur. El projecte consta de quatre grans marcs de treball: anàlisi, co-governança, difusió/visibilització, i venda. Aquest projecte està coordinat pel Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

‘Espais naturals de Ponent”

L’objectiu principal del projecte és realçar el valors dels Espais Naturals de Ponent entre la població local per tal de garantir la seva preservació, i també entre la població forana per tal de fomentar l’ecoturisme que ajudi a diversificar i potenciar l’economia en el territori. Aquest projecte està coordinat per l’Associació Leader de Ponent.

Territori de valor: “Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar’

L’objectiu principal del projecte és dotar als establiments i a altres empreses turístiques de més recursos per a complementar els ja creats i ampliar-los per a continuar captant i fidelitzant el turisme familiar, potenciant el territori a la vegada que es millora l’experiència del seu client, optimitza la seva oferta, en especial de cara al turisme familiar, i així contribueix a la seva consolidació empresarial. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.

‘Gratitud Pallars: Responsabilitat social i turística’

L´objectiu del projecte és el desenvolupament d’una metodologia per a fomentar la contribució voluntària de les empreses turístiques, la pagesia, la població local, i els visitants, en la conservació i valorització del patrimoni natural i cultural rural. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Leader Pirineu Occidental.

‘Vall de l'Ondara. Recuperant espais per a persones’

L’objectiu del projecte és mancomunar desenes d’hectàrees de finques privades i públiques a la vall del riu Ondara per a l’aprofitament dels recursos naturals (sol, aigua, vent...) i transformar‐ho en un seguit d’accions per a la creació d’energia, de llocs de treball inclusius per a persones vulnerables, d’espais d’esbarjo, salut i paisatge, per a la producció agroalimentària ecològica i de proximitat. I revertir un espai geogràfic erm i desaprofitat en un espai pedagògic, des de l’herència del patrimoni i de consciència natural, i aportar una iniciativa demostrativa i transferible cap a la conscienciació de l’emergència climàtica. Aquest projecte està coordinat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

‘Espais naturals d'interès turístic a l'entorn del GR-99’

L’objectiu general del projecte és difondre, donar visibilitat, i posar en valor els espais naturals de la Ribera d’Ebre creant una oferta diversificada i establint sinèrgies entre els diferents agents implicats. D’aquesta manera es promocionarà els espais naturals vinculats al GR-99 - Camí Natural de l’Ebre entre la població de la comarca i les comarques limítrofes. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre i Terra Alta.

Els 3 grans projectes de cooperació entre grups aprovats són ‘Territori Resilent’, ‘Territori Talent’, i ‘Territori Intel·ligent’, i abasten temàtiques molt diverses com ara el retorn dels joves al món rural, el coworking, les energies renovables i el canvi climàtic, la valorització dels productes agroalimentaris locals, el desenvolupament econòmic en espais naturals protegits, entre altres.

TERRITORI RESILIENT

L´objectiu del projecte és promoure la conservació del patrimoni natural i cultural dels territoris rurals, a través de la seva gestió sostenible i diversificació en nous usos, en un escenari de transició energètica i a partir de la col·laboració empresarial i ciutadana.

El projecte Territori Resilient, que està coordinat per l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, amb la participació dels altres 10 grups, proposa desenvolupar una estratègia transversal a partir de tres projectes que fan incidència en elements específics i destacats del patrimoni natural i cultural dels territoris rurals de Catalunya, i inclou els projectes següents:

ENFOCC – Energia, Forest i Canvi Climàtic

L’objectiu del projecte específic ENFOCCés catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en la transició energètica i la lluita i adaptació en relació al canvi climàtic. I tot definint una estratègia de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica,amb la promoció de les energies renovables basades en recursos endògenes, implicant per a l’assoliment d’aquest objectiu els diversos agents partícips del desenvolupament de les zones rurals de Catalunya, població local, entitats locals, entitats associatives, propietaris forestals, i teixit empresarial.

Leader Natura

L’objectiu general del projecte específic Leader Natura és fomentar el desenvolupament socioeconòmic i sostenible de les zones rurals incloses o properes als espais naturals més destacats de Catalunya i les seves àrees d’influència en territori Leader, en coordinació amb els agents i empreses locals, i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn amb la de les activitats econòmiques que s’hi duen a terme.

Col·labora x Paisatge

Els objectius del projecte específic Col·labora x Paisatge són:

  1. Crear, difondre, i actualitzar eines per a facilitar l’accés al coneixement i als elements d’humanització del paisatge que prenen una importància destacada com són el patrimoni, les energies renovables, l’agricultura, i la salut.
  2. Divulgar les oportunitats econòmiques que genera per als territoris rurals el paisatge productiu dinàmic vinculat al patrimoni, les energies renovables, l’agricultura, i la salut.
  3. Afavorir el treball en xarxa, el diàleg, i la intercooperació entre la societat civil, les entitats, i l’administració per a afrontar projectes conjunts en relació al paisatge i als seus elements catalitzadors.
  4. Comunicar i posar en valor el paisatge productiu com a element de dinamització dels territoris rurals.
  5. Desenvolupar projectes de difusió que impactin directament en el territori.

TERRITORI TALENT

L´objectiu del projecte és incentivar i facilitar l’atracció de talent jove a les zones rurals a partir de posar en valor i promoure les oportunitats laborals i d’emprenedoria dels territoris rurals i fomentar polítiques de repoblament efectives en el món rural.

El projecte està coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya, amb la participació dels altres 10 grups.

Per a assolir aquests reptes, Territori Talent proposa desenvolupar aquesta estratègia transversal a partir de tres projectes específics:

ODISSEU. Talent jove al món rural i Viure a Rural

Des d’ODISSEU es pretén enllaçar les necessitats del teixit econòmic rural amb la incorporació de joves qualificats, principalment aquells/es que han marxat a estudiar a la universitat, i promoure l’ocupabilitat i l’emprenedoria jove vinculada a les oportunitats dels territoris rurals.

La plataforma de recursos i serveis ‘Viure a rural’ és l´eina per a facilitar l’arribada de nous habitants, especialment aquells/es d’origen urbà. A través d’aquesta plataforma es vol facilitar l’accés als recursos i serveis que hom pot trobar en els municipis rurals Leader de Catalunya. Des d’un mateix lloc web es proporciona informació bàsica, útil, i actualitzada dels recursos d’aquests territoris molt diversos que tenen en comú identitats rurals. A través d’aquest projecte també es posiciona com a antena d’acollida per a gestionar les diferents demandes i peticions d’aquestes persones d’origen urbà i facilitar una possible arribada al món rural.

FER.Cat. Emprenedoria a l’escola

Amb l’objectiu d’incidir en l’arrelament i la vocació emprenedora de les generacions més joves, el projecte FER.Cat treballa amb l’alumnat de cicle superior d’Educació Primària de les escoles dels territoris rurals a través d’un programa educatiu que descobreix les habilitats emprenedores als infants. També pretén positivar la visió dels territoris rurals dels més petits i les seves oportunitats a partir d’exemples d’emprenedors i emprenedores locals de cada territori, que, lluny de ser grans inventors, han sabut aprofitar-ne els seus avantatges.

Cowocat_Rural. Coworking en zones rurals de Catalunya

A través del projecte Cowocat_Rural es vol afavorir i potenciar el coworking o treball col·laboratiu per a atraure i fixar el capital humà qualificat als territoris rurals. Aquesta fórmula innovadora permet treballar de forma descentralitzada, gaudint dels avantatges de viure en un territori rural, tot i mantenir una estreta connexió amb els centres urbans, a més de promoure el treball conjunt i la cooperació empresarial.

TERRITORI INTEL·LIGENT

L´objectiu del projecte ésfocalitzar l’especialització en la producció agroalimentària i de qualitat, com a sector emergent i competitiu dels territoris rurals, i la promoció d’un sistema marc d’innovació i emprenedoria adequat a les característiques del món rural.

Aquest projecte està coordinat per l’Associació Leader de Ponent, amb la participació de la resta de grups.

Per a assolir aquest repte, Territori Intel·ligent proposa desenvolupar aquesta estratègia a partir de dos projectes:

Start-up Rural a Catalunya

El projecte Start-up Rural planteja accions que impulsin una emprenedoria de qualitat i amb èxit en projectes que generin valor afegit o que promocionin sectors estratègics i/o emergents; l’acceleració de projectes empresarials vinculats a la innovació i als centres de recerca; i el foment de la cooperació intersectorial i el lideratge col·laboratiu empresarial i ciutadà. El projecte aporta també un valor afegit i augmenta l’eficiència d’iniciatives amb llarg recorregut com els ajuts a emprenedors per a la diversificació del mateix programa Leader, ja que els complementa amb més eines/recursos i un acompanyament posterior a l’ajut a mig termini, que augmenta les probabilitats d’èxit dels projectes emprenedors i, per tant, l’eficiència dels recursos públics invertits.

GUSTUM. Productes de la terra

El projecte GUSTUM prioritza una estratègia sectorial centrada en la producció agroalimentària local i de qualitat. Més enllà de representar una oportunitat de negoci, la transformació dels productes agraris n’augmenta el valor afegit incrementant les rendes de la població rural, garanteix la permanència al món rural, i preserva el paisatge agrari del territori. Alhora, la producció local es vincula amb altres elements-activitats econòmiques del territori com són la gastronomia-restauració, i el paisatge-turisme. A més, la producció esdevé un element identitari, de manera que contribueix d’una forma molt significativa no solament al manteniment de les economies locals sinó també a la comprensió de la cultura i de la societat rural. Per a aconseguir aquest objectiu el projecte proposa la posada en valor dels productors locals agroalimentaris amb accions de sensibilització i difusió, a més d’oferir serveis de suport a la comercialització i al seu associacionisme.

Per a més informació: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/220803_not_projectes_cooperacio

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa

Comunicat de premsa
PDF | 172381

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia