Drets Socials

Façana d'un bloc de pisos

El preu de l'habitatge de lloguer puja mentre que els nous contractes continuen en descens

query_builder   16 setembre 2022 09:02

event_note Nota de premsa

El preu de l'habitatge de lloguer puja mentre que els nous contractes continuen en descens

  1. Els preus s’han incrementat a tot Catalunya, tot i que per sota de l’IPC
  2. La signatura de nous contractes continua la tendència a la baixa i se situa per sota dels nivells pre-pandèmics de 2019

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, ha fet públiques les dades del mercat de lloguer del segon trimestre de 2022.

El Departament de Drets Socials ha publicat les dades sobre l’evolució del mercat de lloguer a Catalunya del segon trimestre de 2022 Són dades obtingudes a partir de les fiances dipositades a l’INCASOL, i que reflecteixen les operacions efectivament formalitzades.

Taula que reflecteix que els contractes de lloguer han baixat a Catalunya un 11,2% el 2022 respecte l'any anterior, mentre que només a Barcelona el descens ha estat del 17%.{"name":"2022/09/15/16/13/602b38f5-6bc7-4bad-8eb0-7f49fccf9ddc.jpg","author":"Drets Socials","type":"0","location":"0","weight":35828}

El nombre de contractes signats entre els mesos de gener i juny de 2022 continua en descens, essent d’un 11,2% menys que el 2021. Els anys 2020 i 2021 van està marcats per la pandèmia que va provocar unes dinàmiques de mercat totalment extraordinàries. No obstant això, si ho comparem amb l’any 2019 (pre-Covid)la caiguda de contractes continua essent del 7,5%.

Taula que explica que el 2022 els lloguers han estat de 748 euros de mitjana al conjunt de Catalunya, un 5% més que l'any anterior, i de 980 euros a la ciutat de Barcelona, un 8% més que el 2021.{"name":"2022/09/15/16/15/771713af-0a60-4621-bf3e-37777a00cb46.jpg","author":"Drets Socials","type":"0","location":"0","weight":49391}

Pel que fa a la renda mensual, en el segon trimestre de 2022 s’ha situat en 759.91 euros mensuals, que ha representat un increment interanual d’un 6,6%, encara per sota de la inflació que, aquest trimestre, ha estat d’un 9,1%. La renda mensual del conjunt de l’any (de gener a juny) és de 748,86 €/mes, un 5% més que el 2021.

Gràfic sobre l'evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya, que va en augment des del 2016, amb un pic el 2019 equiparable al darrer trimestre de 2022.{"name":"2022/09/15/16/17/d22ce2f3-def2-4bdf-bc82-7c827839daca.jpg","author":"Drets Socials","type":"0","location":"0","weight":79166}

La caiguda de l’activitat del mercat és generalitzada a tot el territori

A Barcelona ciutat el nombre de contractes ha baixat un 17%, a l’Àrea metropolitana (sense Barcelona) un 9,3%, a la resta de municipis de l’Àmbit metropolità ha caigut un 8,5% i a la resta de Catalunya un 7,6%.

En canvi les rendes mensuals, encara que s’incrementen a tot Catalunya, no segueixen la mateixa pauta territorial. A Barcelona ciutat és on creixen més els preus, un 10,3% durant el segon trimestre (un 8,4% si considerem la mitjana de gener a juny), seguit de la resta de Catalunya amb uns increments d’un 8,4% el segon trimestre i el 5,9% el conjunt de l’any.

Barcelona ciutat

Aquesta dinàmica de caiguda del mercat i preus creixents es reflecteix també a Barcelona ciutat.

De gener a juny s’han registrat 23.670 contractes, un 17% menys que l’any 2021 (un 6.4% menys que gener-juny de 2019, pre-COVID).

Taula que reflecteix que el districte de Sarrià Sant Gervasi de Barcelona té de mitjana els lloguers més alts, de 1.311 euros de mitjana anual, mentre que Nou Barris té els més baixos, de 698 de mitjana.{"name":"2022/09/15/16/21/688f8c4c-946a-4994-b255-bb73a706d91c.jpg","author":"Drets Socials","type":"0","location":"0","weight":96579}

Pel que fa a la renda mensual, en el segon trimestre s’ha situat en 996.56 euros mensuals, que ha representat un increment interanual d’un 10,3%, i en aquest cas 1,2 punts per sobre de la inflació que, aquest trimestre, ha estat d’un 9,1%.

La renda mensual del conjunt de l’any és de 980.45 euros mensuals, un 8,4% més que el 2021.

Gràfic amb l'evolució del mercat de lloguer a Barcelona ciutat, que mostra una pujada entre 2016 i 2019, una davallada els anys posteriors, i una altra pujada el 2022.{"name":"2022/09/15/16/23/9bcde828-8ee6-4a7b-b406-a7c3d586f98c.jpg","author":"Drets Socials","type":"0","location":"0","weight":74909}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 523362

`