Direcció General de Comunicació

altres acords

Altres Acords de Govern

query_builder   27 juliol 2010 14:15

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

El Govern renova la col·laboració amb l’Estat del programa Borsa jove d’Habitatge
 
El Govern ha aprovat renovar el conveni de col·laboració amb l’Instituto de la Juventud del Ministeri d’Igualtat per a la realització del programa Borsa Jove d’Habitatge el 2010. Per aquest acord, el Govern i l’Estat promouen actuacions conjuntes per facilitar l’accés de la gent jove a l’habitatge de lloguer a través de la xarxa de Borses Joves d’Habitatge.
 
Actualment, Catalunya compta amb més de 50 borses que ofereixen servei al voltant de 400 municipis i a una població potencial de prop d’un milió i mig de joves d’entre 18 i 35 anys. Algunes de les accions que preveu el conveni són el desenvolupament de la infraestructura per atendre la població jove, la cobertura de les assegurances multirisc de la llar i de caució per impagament de rendes per a cadascun dels pisos llogats amb el programa, entre altres.
 
 
El Govern col·laborarà amb diverses comunitats autònomes per a l’ús recíproc de les instal·lacions juvenils
 
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració amb els governs de Catalunya, Illes Balears, València, Aragó, Andalusia, Rioja, Castella la Manxa i Castella i Lleóper a l’ús recíproc d’instal·lacions juvenils. Per aquest conveni, cada govern es compromet a posar a disposició dels altres les seves instal·lacions juvenils, tret dels albergs. S’estableix una quota de places per a ús de qualsevol de les parts, segons la disponibilitat de cada comunitat autònoma i a millorar la coordinació de les respectives activitats.
 
Algun dels compromisos concrets del conveni són: elaborar una llista d’activitats i instal·lacions destinades a la joventut o establir un sistema d’informació i comunicació comú que tingui en compte els recursos de cada administració, modalitats d’activitats i instal·lacions, nombre de places, titularitat o mitjans personals dels serveis.
 
 
El Govern destina 761.000 euros a l’assistència personal de persones amb discapacitat física
 
El Govern subvencionarà aquest any amb 761.255 euros la Fundació ECOM, entitat de referència que treballa per la integració social de les persones amb discapacitat física a Catalunya, perquè pugui oferir el servei d'assistent personal a una cinquantena de persones amb discapacitat física. Els beneficiaris formen part d'un programa pilot que es va posar en marxa fa tres anys, impulsat pel Govern en col·laboració amb la Fundació ECOM. El programa recull informació sobre el perfil i les necessitats de les persones beneficiàries i permet determinar les funcions a realitzar, el perfil i la formació necessària dels professionals que s'encarreguin de prestar l'assistència.
 
Els ciutadans beneficiaris del servei són persones amb un alt nivell de dependència que requereixen de l'ajut d'un altra persona per a desenvolupar les tasques habituals de la vida diària (cura personal, suport a la llar, activitat formativa i laboral, vida familiar i relacions personal, oci, participació social, etc.). La figura de l'assistent personal ha de permetre a aquestes persones fer totes aquelles activitats que farien sense limitacions funcionals.
 
 
El Govern destina 470.000 euros a la projecció internacional de les federacions esportives catalanes
 
El Govern ha aprovat destinar 470.000 euros a les 65 federacions que formen part de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), per a la seva projecció internacional. Aquest impuls a la internacionalització de l’esport català és un dels objectius de la política esportiva del Govern, tal com queda reflectit en l’article 200 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i compren la promoció de la participació de les seleccions i els clubs de Catalunya en competicions internacionals com l’organització d’esdeveniments esportius arreu del país.
 
Entre les funcions de la UFEC cal destacar la promoció, la defensa i la representació de l’esport català en el seu conjunt; la col·laboració amb totes les entitats i els organismes públics i privats en el desenvolupament i la millora de l’esport a Catalunya i la proposició de les iniciatives que consideri oportunes per a la millora de la política esportiva catalana.
 
 
El Govern i Amics de la Unesco de Barcelona col·laboraran en el foment de polítiques d’immigració i diversitat cultural
 
El Govern ha aprovat la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, i l’entitat Amics de la Unesco de Barcelona pel foment de les polítiques UNESCO, immigració i diversitat cultural. El conveni compta amb una aportació per part del govern de 240.000 euros durant els anys 2010 i 2011.
 
L’objecte del conveni és la col·laboració en el finançament d’aquelles activitats de l’entitat Amics de la Unesco de Barcelona que es desenvolupin en el marc dels objectius comuns amb el Govern de la Generalitat. En el seu pla de treball, l’entitat es proposa tractar la diversitat cultural des de quatre grans àrees: des de la societat d’acollida, per ajudar les persones a estar ben informades; des del món de l’educació, a través del programa Certamen Literari en llengües d’origen i el programa DiversaCat, dirigit específicament als joves; des de l’àrea de les persones nouvingudes, mitjançant el programa Propers, que promou i crea dinàmiques que comportin connexions entre nouvinguts i societat d’acolliment; i des de l’exterior, donant a conèixer al món la cultura catalana, a través de projectes europeus, xarxa de voluntaris internacionals, visites de col·lectius, publicacions i viatges.
 
Amics de la Unesco de Barcelona és una entitat que dedica tota la seva activitat a facilitar el descobriment de la diversitat cultural i lingüística com una riquesa extraordinària per a la humanitat i a promoure el diàleg, la convivència i el respecte per totes les cultures, les religions i les llengües del planeta. Fundada l’any 1960, fou la primera entitat Unesco de la península.
 
El Govern signa un conveni per traslladar l’Escola d’Enginyeria d’Igualada
 
El Govern ha acordat autoritzar la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament d’Igualada, el Consorci Escola Tècnica d’Igualada i la Universitat Politècnica de Catalunya per al trasllat de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada. La construcció del nou edifici en els terrenys cedits per l’Ajuntament d’Igualada, situats al Pla de la Massa, s’ha pressupostat en 6 milions d’euros, d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat.
 
L’Escola d’Enginyeria d’Igualada, ubicada actualment al número 15 de la Plaça del Rei d’Igualada, es traslladarà al Pla de la Massa, propietat de l’Ajuntament d’Igualada, que el cedirà a la Generalitat per construir-hi el centre universitari.
 
El Govern aporta 655.000 euros a l’organització del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
 
El Govern ha autoritzat concedir una subvenció de 655.000 euros, mitjançant l’Institut Català de les Indústries Culturals, a la Fundació Privada Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya per a l’organització de la 43a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. El Festival de Sitges és una plataforma estratègica per a la indústria audiovisual catalana atès el caire internacional que ha pres.
 
 
El Govern subvenciona amb 600.000 euros el Consorci Local i Comarcal de Comunicació
 
El Govern ha acordat la concessió d’una subvenció de 600.000 euros al Consorci Local i Comarcal de Comunicació per finançar activitats per al desenvolupament del món de la comunicació local. Concretament es finançarà la connectivitat i subministrament de línies ADSL per les televisions que utilitzen xarxes IP i contractació de continguts i programes en català per ser distribuïts via IP a les televisions de proximitat.
 
 
El Govern col·laborarà amb el Gremi d’Àrids de Catalunya per impartir el cicle formatiu d’Operacions i manteniment de maquinària de construcció
 
El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Gremi d’Àrids de Catalunya amb l’objectiu de treballar conjuntament per impartir el cicle formatiu de grau mitjà d’Operacions i manteniment de maquinària de construcció a l’Institut Mollerussa durant el curs 2010-2011.
 
El conveni preveu que el Gremi d’Àrids de Catalunya aporti els especialistes i la maquinària necessaris per impartir part de les assignatures del cicle que estan relacionades amb la pràctica professional del sector. En concret, s’encarregarà de desenvolupar els crèdits d’organització i control d’obres de maquinària de construcció, excavacions i demolicions, ferms, sondatges i perforacions i elevació i desplaçament de càrregues.
 
Amb un pressupost de 31.100 euros, l’acord de col·laboració permetrà que l’alumnat d’aquest cicle formatiu tingui un contacte directe amb la pràctica i activitat professional del sector.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia