Direcció General de Comunicació

Ocupacio

El Govern aprova l'Estratègia catalana per a l'ocupació de qualitat 2022-2027

query_builder   20 setembre 2022 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Estratègia catalana per a l'ocupació de qualitat 2022-2027

  1. Els objectius de l’Estratègia són millorar l’ocupabilitat de les persones i fomentar la competitivitat econòmica amb el foment de la qualitat de l’ocupació, l’atenció a les persones més vulnerables, el desplegament territorial de les polítiques actives d’ocupació i la participació activa de les empreses
  2. L’Estratègia compta amb el suport unànime dels sindicats i patronals més representatius de Catalunya i de les associacions municipalistes, integrants del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament d’Empresa i Treball


El Govern ha aprovat a la reunió del Consell Executiu d’avui l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027, impulsada pel Departament d’Empresa i Treball, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Els eixos vertebradors de l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027 són la qualitat de l’ocupació; l’atenció a les persones més vulnerables; el desplegament territorial de les polítiques actives d’ocupació i la participació activa de les empreses.

En aquest sentit, la nova Estratègia vol posar les polítiques actives d’ocupació al servei dels grans reptes que té el món laboral català com, per exemple, la digitalització de la societat, l’envelliment de la població, la transició ecològica, la qualificació i requalificació laboral de la població i l’atur de llarga durada, entre d’altres.

La concreció de l’estratègia en serveis, programes i actuacions es materialitzarà a través dels diferents Plans de Desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació que s’aproven en el marc del Consell de Direcció del SOC.

L’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027 compta amb el suport unànime dels agents socials i econòmics i de les entitats municipalistes de Catalunya que formen part del Consell de Direcció del SOC.

En concret, són els sindicats CCOO i UGT; les patronals Foment del Treball i PIMEC, com a les més representatives de Catalunya, i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

L’Estratègia, instrument previst a la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del SOC, s’ha elaborat a partir de l’avaluació del pla anterior i d’una diagnosi prèvia. A partir d’aquesta primera anàlisi, s’han establert els reptesi les línies estratègiques de Catalunya en matèria de polítiques d’ocupació amb la participació de diferents departaments del Govern, els agents socials i les entitats municipalistes integrants del sistema d’ocupació de Catalunya.

Els principals objectius de l’Estratègia són:

  1. Millorar l’ocupabilitat i el benestar de les persones, impulsant el creixement professional a través de l’adaptació de la seva formació i qualificació a les necessitats del mercat laboral i invertint en l’aprenentatge permanent, contribuint així a la generació d’ocupació de qualitat.
  2. Fomentar la competitivitat econòmica i empresarial i l’emprenedoria de Catalunya mitjançant la promoció de models productius sostenibles i de qualitat, tenint en compte les particularitats en funció del territori, el sector i la dimensió de l’organització i anticipant-se als canvis i reptes de l’entorn.
  3. Promocionar dins del Sistema d’Ocupació de Catalunya la transformació digital i la cooperació entre agents advocant per l’adaptabilitat dels serveis i l’atenció personalitzada.

Principals línies estratègiques

Línia 1 – Acompanyament de les persones: Suport a les persones treballadores, en especial a les persones considerades d’atenció prioritària, perquè es desenvolupin amb autonomia i controlin la seva trajectòria professional, garantint la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i la cohesió social.

Línia 2 – Participació activa de les empreses: Vetllar perquè les empreses es converteixin en un aliat del sistema d’ocupació de Catalunya, tot promovent les relacions de complicitat, complementarietat i col·laboració.

Línia 3 – Cooperació i territorialització: Impulsar la dinamització socioeconòmica dels territoris de Catalunya mitjançant el suport a les seves estratègies de desenvolupament territorial i desplegar la concertació territorial per aconseguir un sistema d’ocupació de Catalunya adaptat a les particularitats i necessitats del territori, fomentant la col·laboració vertical i horitzontal entre els diferents nivells competencials i agents del sistema i garantint la proximitat en la prestació de serveis i programes.

Línia 4 – Foment de l’emprenedoria: Promoure l’esperit emprenedor i el treball autònom mitjançant la facilitació de les eines i formació necessàries per dur a terme projectes amb valor afegit.

Línia 5 – Transformació productiva i competitivitat empresarial: Desplegar polítiques d’ocupació que fomentin el creixement equilibrat, la transició ecològica i digital i el canvi cap a un model productiu sostenible.

Línia 6 – Transformació i modernització del model de prestació de serveis: Dissenyar i implantar progressivament un model de prestació de serveis integral, permanent en el temps, compromès amb l'excel·lència, i que sigui inclusiu i adaptable als reptes econòmics i socials del territori.

Línia 7 – Orientació a resultats: Garantir l’orientació als resultats del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya, assegurant una assignació suficient i eficient dels recursos, la provisió de serveis de qualitat i la inclusió d'un model d’avaluació enfocat a la millora contínua.

Línia 8 – Transparència i comunicació: Establir un sistema d’ocupació de Catalunya transparent i comunicatiu amb la ciutadania, les empreses i la resta d’agents, per tal de conèixer i donar a conèixer els serveis i actuacions.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia