Direcció General de Comunicació

Genere

El Govern actualitza la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

query_builder   20 setembre 2022 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern actualitza la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

  1. El nou text incorpora les darreres novetats legislatives aprovades per les diferents administracions d’ençà de l’entrada en vigor de la Guia l’any 2018, per adequar-ne el contingut al marc normatiu vigent
  2. L’objectiu és reforçar i ampliar els models de clàusules socials en les bases de la contractació per promoure la igualtat i la no-discriminació per raó de gènere en el mercat laboral, i reforçar-ne el control del compliment

El Govern ha donat llum verda a l’actualització de la “Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics”. El text, elaborat per la Direcció General de Contractació Pública amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones a proposta conjunta del conseller d’Economia i Hisenda i de la consellera d’Igualtat i Feminismes, incorpora les darreres novetats legislatives aprovades per les diferents administracions —europea, estatal i autonòmica — d’ençà de l’entrada en vigor de la Guia, aprovada per acord de Govern l’any 2018. 

Amb aquesta revisió, es posa de manifest la voluntat de l’Executiu d’incorporar les noves consideracions i compromisos socials vinculats al model de contractació pública que conté actualment el marc legislatiu en matèria d’igualtat i no-discriminació per raó de gènere. Això es tradueix a facilitar encara més la inclusió de clàusules socials en les bases de les licitacions públiques i integrar la visió de gènere en tots els estadis del procés de contractació, garantint els drets contemplats en aquesta matèria i fent-los efectius.

La finalitat és utilitzar la contractació pública com un instrument per garantir la igualtat i la no-discriminació per raó de gènere en el mercat laboral.

De fet, l’any 2021 un total de 5.881 de les licitacions que va adjudicar la Generalitat van incloure clàusules d’igualtat de gènere, xifra que representa un 71,7% dels contractes amb clàusules socials.

Algunes novetats

Entre les principals novetats que incorpora la Guia destaca, per exemple, el reforç en el control del compliment en els contractes de les clàusules de perspectiva de gènere. Així, entre altres mesures, es proposa que els plecs de clàusules administratives particulars poden establir el deure de les empreses contractistes d’omplir un qüestionari d’avaluació en relació amb les condicions especials d’execució establertes per fer-ne el seguiment, o preveure un control extern per part de l’Institut Català de les Dones, que en fase d’execució del contracte avaluaria tot el que fes referència a la igualtat de dones i homes, així com la incorporació de la perspectiva de gènere.

La Guia també recull altres mesures, com l’obligació de les empreses a partir de 50 o més professionals que vulguin participar en les licitacions públiques de disposar d’un pla d’igualtat, tal com preveu la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia