Danone, Caprabo, la Federació de Cooperatives i Unió de Pagesos han estat elegits per formar part del Consell Directiu de la nova institució, que estarà liderada pel sector lleter mateix tot i que comptarà amb l’impuls inicial del Departament d’Acció Climàtica, que hi aportarà 70.000 euros el primer any i 100.000 el segon any


Teresa Jordà presentant l'Institut de la Llet i els Productes Làctics de Catalunya el passat mes de setembre
Teresa Jordà presentant l'Institut de la Llet i els Productes Làctics de Catalunya el setembre passat
{"name":"2022/10/25/12/35/88548b8b-1072-4ddc-ab5d-1d2263c70520.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":"1192807"}

Avui s’ha signat davant notari la constitució de la Fundació Institut de la Llet i els Productes Lactis de Catalunya. L’Institut, que estarà liderat i gestionat pel sector lleter mateix, serà una fundació amb un patronat que comptarà amb un consell directiu, un equip de gestió i un consell assessor científic.

Els escollits per formar part de l’equip de gestió del Consell Directiu d’aquesta nova institució han signat l’acta de constitució on consta el repartiment dels càrrecs inicials. Així, la presidència ha recaigut en l’empresa Danone, la vicepresidència ha anat a parar en mans de Caprabo, la secretaria li ha correspost a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i, finalment, la tresoreria l’assumirà Unió de Pagesos.

En total, l’Institut comptarà amb 26 patrons fundadors que representen organitzacions i empreses de les tres baules de la cadena agroalimentària: Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació Agrària Joves Agricultors, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Associació Interprofessional Lletera de Catalunya, Federación Nacional de Industrias Lácteas, Consell d'Empreses Distribuïdores de Catalunya, Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, Micro, Petita i Mitjana empresa de Catalunya, Làctia Agroalimentària SL, Betara SL, El Pastoret de la Segarra SL, Agrofresc, Productes de la llet SL, Bon Preu, Llet Nostra Alimentària SL, Cadí SCCL, Productes Làctics Masachs, SAT, Caprabo SA, Calidad Pascual, Danone, Cacaolat, Gepork, Natura Llet i ATO.

L’Institut, la creació del qual va ser anunciada el setembre passat per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, és doncs una entitat sense ànim de lucre formada per aquests 26 patrons, els quals aportaran els ingressos necessaris per al seu funcionament, i uns beneficiaris, en aquest cas el sector lacti en el seu conjunt. Aquest patronat gestionarà i tindrà cura del patrimoni i vetllarà perquè es compleixin les finalitats de la fundació amb un pressupost anual i un pla d’activitats. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural l’impulsarà inicialment amb l’aportació de 70.000 euros el primer any i 100.000 el segon any.

Què s’espera d’aquest nou òrgan?

L’Institut Català de la Llet i els Productes Lactis té com a objectiu posar en valor la llet i els productes lactis com a aliments saludables i sostenibles des d’un vessant més científic i en promourà així el consum. L’Institut era una de les mesures incloses en el Pla d’acció de la llet i s’instal·larà a la seu de l’Escola Agrària de Bellestar, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell).

El Departament d’Acció Climàtica fa anys que treballa en la creació de l’Institut, que després de diverses reunions els darrers mesos s’ha aconseguit desblocar. El DACC i el sector el consideren una bona eina per dinamitzar el sector de la llet i promoure aquest producte, i a partir d’avui ja és una realitat.

Per ser coherent amb la seva finalitat, aquesta nova entitat s’ha ubicat en una zona on el boví de llet continua essent un motor econòmic de tradició, amb presència d’explotacions familiars sostenibles, de qualitat i resilients, i d’empreses i cooperatives històriques i de referència. A més, les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell tenen una altra tradició lletera i formatgera i s’hi ubiquen infraestructures i equipaments vinculats a aquest sector. De fet, un 20% de les explotacions lleteres de Catalunya, 79, se situen en aquestes dues comarques. Aquestes granges acullen 10.121 vaques i majoritàriament les instal·lacions són de mida petita i mitjana amb un model familiar, sostenible i de qualitat.

Promoció del consum i la recerca

La nova figura aglutinarà els esforços dels principals agents implicats en la producció, transformació i distribució de llet i productes lactis per promoure’n el consum i prestigi, de manera que el missatge sigui únic i consensuat. Es tracta de posar en valor la producció de llet i productes lactis en el marc d’una producció agroalimentària sostenible a escala econòmica, social i mediambiental, i de destacar-ne el paper fonamental en el manteniment i la dinamització del món rural.

Servirà per recopilar informació d’interès sobre la llet i els productes lactis i elaborar-ne de pròpia per posar-la a disposició tant de la ciutadania, com dels professionals sanitaris i de salut pública, comunitat educativa, sector lacti, organitzacions de consumidors, col·legis professionals, Administració i mitjans de comunicació.

A més, també promourà i coordinarà activitats de valorització del sector lacti i dels seus productes per prestigiar-los i millorar-ne la percepció social. Es crearà un web pròpia i canals de comunicació i també recorrerà a l’ús dels instruments i canals creats en el marc del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya.


2  

Imatges

Vaques de llet

Vaques de llet 352730

Teresa Jordà presentant l'Institut de la Llet el passat setembre

Teresa Jordà presentant l'Institut de la Llet el passat setembre 1192807